DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kain och Abel

16 augusti 1987

Min Gud, jag älskar Dig!

Vassula, du är betagande i Mina ögon; lyssna och skriv; denna tids Abel skall leva; förlita dig bara på din Gud, Abel skall leva! Abel skall leva den här gången; älskade, världen är i sin svaghet fylld av Kains söner; skulle Jag för alltid stå ut med att se Min Abels söner dömda och dödade av Kains söner? hur många fler skall behöva gå förlorade inför Mina ögon? nej, Vassula, Jag har sår som åter öppnats; detta släkte är Kains avkomma; älskade, var gång en Abel framträdde, har en Kain upprepat sitt brott utan minsta tvekan; förstår du, lilla barn?

(Gud verkade sorgsen när Han talade om detta, och jag blev också sorgsen.)

Vad är orsaken till detta?

det är för att alla Abels söner är Min säd, de kommer från Mig;

Och Kains söner?

Kains? de tillhör världen; de kommer från människor; den här gången skall Jag gå emellan Kain och Min Abel; Jag skall tillintetgöra allt som kommer från Kain; Jag skall slå vapnet ur Kains hand och lämna honom naken; han skall bli tvungen att möta Abel vapenlös; Vassula, Jag skall förklara allt det här för dig, se på Mig och se då på Mina läppar så skall du förstå; skulle du fortfarande vilja arbeta för Mig?

Ja, Min Gud, om Du tillåter mig? Jesus?

Jag är Jesus Kristus, Guds älskade Son och Frälsare;

vi, oss?

Ja, Herre.

(Jag är lycklig och Han ler!)

kom då, vi skall arbeta tillsammans;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message