DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy » Rzymsko-katolicy » Ojciec Ljudevit Rupcic OFM »

Echo Ewangelii

Ojciec Ljudevit Rupcic OFM
Teolog, Profesor Interpretacji, Autor

Każdego dnia, Vassula Ryden ma nowe doświadczenie boskie; ona kontynuuje rozprzestrzenianie swojego prorockiego orędzia w dzisiejszym świecie, który wzrasta w oddalaniu się od Boga, oddalając się od fundamentów, na których on jest zbudowany, jego egzystencja. Vassula jest prawdziwym prorokiem naszych czasów. Z jednej strony, ona radzi sobie z problemami i potrzebami naszych czasów; z drugiej strony, ona poszukuje nowych szans od Boga, stając się w końcu ubogaconą poprzez jej trudności i zanurza się w Nim w harmonii, pokoju i pełni. Jej Orędzie jest przepełnione Ewangelią. Ich specjalna cecha polega na sposobie przekazywania tego nam; poza tym, Vassula oferuje starymi i nowym problemom naszego świata tylko wiecznie trwającą Ewangelię.

Vassula, jak pozostali prorocy jest przekonana o prawdziwości jej orędzia i autentyczności jej misji. Ona zna swoją słabość, ale zdecydowanie trzyma się swojego zobowiązania rozprzestrzeniania orędzi innym. Ona znajduje Bożą pomoc w nieustannej modlitwie i w Eucharystii. Trwając w swojej woli i pragnieniach, ona dąży do bycia całkowicie zjednoczona z Bogiem. Ona jest świadoma pilności rozprzestrzeniania orędzia, ponieważ czas ucieka i nieunikniona wielka kara zbliża się; można tego uniknąć, jeżeli powrócimy do Boga, i znowu Go przyjmiemy.

Doświadczenie Vassuli z Bogiem jest trwającym i niewyczerpanym źródłem mądrości, entuzjazmu miłości dla Boga i zbawienia świata. Dla przyczyny to świadectwo jest przekonujące, przynoszące radość, i pobudzające. Poza przemianą i wezwania, na które rodzaj ludzki powinien odpowiedzieć miłością na miłość, jest także sprawa jedności kościoła. „Miłość was kocha” (3/7/92) co oznacza, że w przemowach Vassuli i związku z Bogiem, każdy z nas może i ma pozwolenie, postawić siebie na miejscu Vassuli. Bóg kocha każdego w ten sposób. Wszędzie w tych pismach czujemy Oddech Miłości. Łaska płynie wszędzie; Duch Święty jest wszędzie w pracy, dając obficie. Wszędzie można usłyszeć kroki Pana.

Pisma Vassuli są echem Ewangelii. Jedyny, który przemawia, jest rzeczywiście, Słowem Bożym. Większość czytelników i słuchaczy rozpoznaje w Jego słowach głos Boga (14/7/92). Vassula nie mówi właściwie nic nowego, czego Bóg jeszcze by nie powiedział, ale Słowo Boże jest przekazywane przez jej usta dla uaktualnienia, uwypuklając priorytety i potrzebny nacisk. W ten sposób Słowo jest aktualizowane, poważne, przekonujące świadectwo.

Pytanie, „Dlaczego powtarzać, co zostało już powiedziane?” znaczy ze ktoś nie zna potrzeb rodzaju ludzkiego, mamy prawo słyszeć Słowo Boże w zrozumiały i uaktualniony sposób. Poza tym jest jeszcze obowiązek stania się posłańcem Słowa, co daje świadectwo o doświadczeniu ludzkim. Zgodnie ze zdolnością mężczyzn i kobiet do zapominania, ktoś może zbyt łatwo przeoczyć nadchodzącą klęskę i natychmiastowość katastrofy, na która rodzaj ludzki jest narażony; to jest konieczne wyciągnąć to z obojętności, żeby pozwolić łasce płynąć stale i rozwijać przemianę.

Pomimo rzeczywistej autentyczności świadectwa Vassuli, ludzie tu i tam wnoszą sprzeciwy do jego prawdy. Pomimo, że są one nie wystarczające żeby poddać świadectwo pod wątpienie, przyczyny są obiektywnej nieobiektywnej natury. Zastrzeżenia są wnoszone głównie ze strony wąskiego i fragmentarycznego spojrzenia na tajemnicę rasy, zwłaszcza, gdy łaska jest wylewana darmo, poprzez ta łaskę Bóg czyni z ludzkiej osoby partnera w tym życiu i jego dzieł. Wszystkie te sprzeciwy wzrastają w stosunku do narodów ludzkich i języków, ponieważ pochodzą one z ograniczonego ludzkiego doświadczenia, niezdolni poprzez ich ograniczenie do zaakceptowania Tajemnicy boga. Dlatego człowiek poddaje pod wątpliwość Słowo Boże i odrzuca przyjęcie Boga. Dla sceptyków Słowo Boże jest zawsze za trudne, nawet „skandaliczne” i konsekwentnie uważane za nieprawdziwe. Końcowe założenie ludzkiego umysłu powinno być takie, że zaakceptuje fakt, że rzeczy, których nie można dostrzec istnieją, a żeby to zrobić trzeba pozostać otwartym. To tylko poprzez otwartość na Bożą łaskę ludzkie istnienia mogą osiągnąć pewne, cenne i odpowiednie poznanie tajemnicy.

Krytycyzm wzrasta, ponieważ doświadczenia Vassuli i świadectwa nie są w harmonii z ignorancją i uprzedzeniami tych, którzy są więźniami swojej własnej wyobraźni. Świadectwa Vassuli są przeciwko fałszywemu rozumowaniu tych, którzy ją dyskredytują, nie przeciwko Ewangelii albo wiary. W żaden sposób ona nie jest przeciwko Bogu w Biblii, lub przeciwko wiary w Niego Ci, którzy ją dyskredytują naprawdę widzą kogoś przeciwko ich własnemu sposobowi wyobrażania Boga, co, do którego zakładają w większości, ze jest Jedynym siedzącym na Tronie, z daleka od rodzaju ludzkiego. Dla Vassuli, ludzka egzystencja jest zdolna otrzymywać Bożą miłość, jego łaskę i jego wszechmoc. Ten „skandaliczny” obraz, jest naprawdę ponownym odkryciem Boga. To jest bezpodstawne obarczać Vassulę reprezentowaniem jako wspierającego „Nowy Wiek”. To jest nielogiczne jakby zmieszać ogień z wodą. Taki krytycyzm pokazuje, że krytycy nie znają ani Vassuli ani „Nowego Wieku.”

Z drugiej strony, trzeba się zastanowić gdzie Orędzie Vassuli mogłoby zaprowadzić, jeżeliby zastosować je w praktyce. Jeżeli ludzie zmierzyliby się z rzeczywistością miłości do Boga i szanowania człowieka, zostaliby poprowadzeni do miłości Bożej i do siebie nawzajem. Jeżeli ludzie odpowiedzą na prośbę o modlitwę, orędzie rozprzestrzeniłoby poprzez świat notkę dziękczynienia dla Boga. Jeżeli ktoś zaakceptuje, że musi być jedność pomiędzy Chrześcijańskimi Kościołami, już wtedy byłaby nadzieja na wypełnienie się obietnicy Jezusa –„jedna fałda i jeden Pasterz” (J., 10:16). Jeżeli ludzie zaakceptują Boga w taki sposób, jaki Vassula poleca, On byłby już „wszystkim we wszystkich” ( 1 Kor. 15:28). Jeżeli ludzie wzięliby na poważnie ostrzeżenie Vassuli o szatanie, wtedy śmieć byłby już wygnany z ludzkich serc i ze świata. Jeżeli ludzie zwracaliby uwagę na wezwanie Vassuli do przemiany, wszyscy mężczyźni i kobiety byliby już święci. Jeżeli każdy podzieliłby się doświadczeniami Vassuli, to osobista historia każdego, i konsekwentnie historia całego rodzaju ludzkiego, byłaby Pieśnią Miłości.

Wszystko to jest w radykalnym stylu ewangelii. Przy tym założeniu nie ma podstaw oddzielenia doświadczeń Vassuli z Bogiem od Ewangelii, wciąż za małych żeby im się przeciwstawiać. Orędzia Vassuli zakładają zdolność w ludzkiej naturze do dialogu. Indywidualni wierzący, zwłaszcza ci, którzy są bogaci w duchu, mają prawo do oceniania przypadku Vassuli, nie umieszczając siebie niezależnie od Kościoła. W ten sposób oni mogą wesprzeć osąd Kościoła skutecznie. Ostateczny osąd pozostaje w Kościele, który ma swoją gwarancję w Bogu i Jego potwierdzenie w „sensus fidelium”, którego autorem jest Duch Prawdy i daje świadectwo o wiarygodności.

Wszystkie te dowody przed nami, pokazują, że codzienne świadectwo Vassuli jest bardziej brane poważnie i bardziej w pełni akceptowane. To jednocześnie ułatwia i przyśpiesza końcowy osąd całego Kościoła, którego ocenienie, będzie bez wątpienia brane jako kryterium ilość dobrych owoców orędzi Vassuli.

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
    Zbiór świadectw złożonych przez kapłanów i osoby zakonne
    Prawosławni
    Rzymsko-katolicy
        Arcybiskup Frane Franic
        Biskup Joao Evangelista Terra
        Biskup Ramon C. Arguelles
        Ks. Emiliano Tardif
        Ojciec Michael O’Carroll CSSp
        Ojciec Michael O’Carroll
        Ojciec Rene Laurentin
        Ojciec Rene Laurentin
        Siostra Lucy Rooney i Ojciec Bob Faricy
        Ks. Michael Kaszowski
        Ojciec Ljudevit Rupcic OFM
    Anglikanie
    Luteranie
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

May 31, 2006
 
My Voice will be heard even by the coarsest of people
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message