DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy » Rzymsko-katolicy » Arcybiskup Frane Franic »

Archbishop Frane Franic

The following introduction by retired Archbishop Frane Franic, the great supporter of Medjugorje, was first published in 1993

But I am on Vassula's side...

Kiedy otrzymałem dwie książki napisane przez wizjonerkę Vassulę Ryden, przetłumaczone na chorwacki przez p. Marija-Dragica Vukic, byłem miło zaskoczony najbardziej przez to, że tłumaczenie z angielskiego zostało wykonane w Belgradzie, gdzie mieszka pani Vukic. Poprosiła mnie o napisanie przedmowy do trzeciej książki, która miała się pojawić po chorwacku. Obecnie jest pięć tomów w języku angielskim zatytułowanych „Prawdziwe Życie w Bogu” napisanych przez Vassulę Ryden. To dla mnie wielka przyjemność napisać tą przedmowę. Pierwsze wieści na temat Vassuli usłyszałem dwa lata temu, w 1991 r., w kanadyjskim katolickim przekroju L`Informateur Catholique. W wydaniu tym dużo miejsca zostało poświęconego Vassuli Ryden. Od tego czasu przegląd ten publikował o niej artykuły regularnie. Dobra katolicka pani, która jest bardzo zainteresowana sprawą Medjugorie, liderka częstych pielgrzymek skierowała ostry krytycyzm w stosunku do pism Vassuli, twierdząc, ze orędzia, które przakzuje zawierają fałszywe teorie, np. ze Jezus nazywa siebie „Przedwiecznym Ojcem” człowieka jak gdyby identyfikował Siebie w każdym aspekcie z Ojcem, tym samym odrzucając rozróżnienie pomiędzy ojcem a Synem. Ta pobożna wielbicielka Naszej Pani nie jest szczęśliwa również z powodu jaki Jezus przekazuje Swoje orędzia przez rękę Vassuli; myśli o tym w terminach spirytualistycznych przekazach orędzi. Krytykiem Vassuli, o której przeczytałem w przekroju, o którym wspomniałem była pani Darija Klanac z domu Skunca. Miałem zaszczyt spotkać ją podczas jej drogi jako liderkę pielgrzymki z Kanady do Medjugorie. Odwiedziła mnie w Splicie, w katedrze św. Piotra, gdzie mieszkałem od 1983 r. Mówiłem po francusku pielgrzymom o orędziach pokoju z Medjugorie. Pani Klanac także mówiła z wielkim zapałem o Naszej Pani. Byłem bardzo szczęśliwy, że pani Klanac, jedna z Chorwatek, która wyszła za mąż w Kanadzie, ma tak wysoką reputację pośród katolików tego kraju. Później kiedy miała problemy z przekrojem, o którym wspomniałem ponieważ wpierał Vassulę, zauważyłem odnośnie tego co napisali o jej osobowości, to jest, ekspertem pracującym dla nich. To mnie ucieszyło. Ale ja jestem po stronie Vassuli, szczególnie od wtedy gdy dostałem trzy książki z orędziami po włosku, zatytułowane Miłość i Pokój. Grupa włoskich pielgrzymów w swojej srodze do Medjugorie zatrzymali się na chwilę w Splicie, żeby odwiedzić katedrę św. Piotra. Zaprosili nie do Włoszech. 2 września 1992 r. odprawiałem więc Mszę Św. w duży kościele w Como. Kościół był pełen i tam spotkałem Vassulę. Przed Mszą dała ona świadectwo o swoim mistycznym doświadczeniu i orędziach, które z największym przekonaniem przypisywała Jezusowi. Wygłosiłem homilię na temat Ewangelii z tego dnia. Mówiłem o objawieniach prywatnych i znaczeni jakie maja one dla Kościoła i dzisiejszego świata. Dodałem kilka słów wsparcia dla Vassuli, zostawiając ostateczny osad Kościołowi. Zawsze stosuje takie środki ostrożności kiedy mówią publicznie o orędziach Medjugorie. Z drugiej strony, kiedy mówię prywatnie wyrażam moje niezmienne przekonanie o autentyczności objawień w Medjugorie i orędziach. Opieram się na teście Ewangelii, który mówi, że dobre drzewo żeby rozpoznane dzięki dobrym owocom. Jest to szczególna prawda nawróceń religijnych, cudów w porządku moralnym i najczęściej doświadczenia w Medjugorie. To prawda, ona nie powoduje cudów w sensie psychicznym, ponieważ nie twierdzi nic na temat fizycznych uzdrowień. Kopię czwartej książki z orędziami Vassuli dostałem osobiście od samego tłumacza. Byłem zachwycony widzieć, że przedmowa została napisane przez ks. Rene Larentin, którego bardzo wysoko sobie cenię. Spotykałem go wiele razy w Splicie w czasie jego drogi od i z Medjugorie. Jak przeczytałem książki Vassuli moim pierwszym warzenie na jej temat jeszcze bardziej zostało utwierdzone. Jej orędzia, chociaż da mnie osobiście orędzia Jezusa, są żywe i autentyczne. Te orędzia pomogą nam zrozumieć lepiej przesłania Jezusa z Ewangelii a także pomóc nam doświadczyć ich w osobisty sposób. To zawsze musi pozostawać jako kryterium autentyczności podczas osądzania prywatnych orędzi, w rozpoznawaniu zdrowych mistycznych doświadczeń. Zawsze były i zawsze będą mistyczne doświadczenia w Kościele. Nie możemy ich nigdy bagatelizować, ale musimy pozostawić ostateczny osąd kościołowi. Kiedy spotkałem Vassulę 23 września 1992 r. w Como miałem odczucie, że była pod wpływem wielu ataków krytyki; napisali o niej lekceważąco. To jest nie do pojęcie, że poprzez Vassulę przechodzi przez osąd przez ekstremistycznych teologów naszych czasów., którzy dystansują się od boskich objawień przez zbyt duża bliskość do świata. Zauważył to Papież VI, na krótko przed tym jak zmarł. Zaczął mówić i ‘diabelski smoku”, który wkroczył do Kościoła i zakrył chmurami fundamentalne prawdy Bożego objawienia. Wydaje mi się, tym bardziej, że rozumiem te sprawy, ze głównym charyzmatem Vassuli jest pokazać CZYSTOŚĆ CAŁKOWITEGO OBJAWIENIA BOŻEGO. Nic nie musi być dodawanego, nic nie musi być odejmowanego z Objawienia. Nie może być żadnej ustępliwości wobec świata i liberalnej cywilizacji naszych czasów, która wnika nawet do Kościoła wprowadzając nieporządek w jego zbawczej misji. Inkulturyzacja jest potrzeba jako podstawa nowej ewangelizacji. Tak mówi Jan Paweł II, idąc za Soborem. Musimy szanować kultury, którą możemy zasadzić w ludziach wszystkich narodów Boże prawdy objawione umacniając nich miłością , zawsze z szacunkiem do ludzkich, narodowych i społecznych praw i z uwaga na społeczne sytuacje. Tka jest prawda. Tak mówi II Sobór Watykański, a więc papieże z jego czasów oraz późniejsi. Ale jest prawda, która mówi na, że Chrystus i Jego Słowo osądzą kultury, wszystkich ludzi, narodowa i społeczne prawa. Nie jest tak, na odwrót, że to kultury osądzają Chrystusa ale Chrystus osądza kultury. Chrystus ochrania, promuje, uszlachetnia, wznosi na wyższy poziom, na Boży poziom, wszystkie kultury. Nie obawiajcie się z tego powodu „otworzyć drzwi Chrystusowi”. On jest naszym Stworzycielem, naszym przyjacielem. On wie czego potrzebujemy, żeby osiągnąć naszą małą ziemską oraz wielką niebieska szczęśliwość. Kościół razem z Papieżem, i podlegając Papieżowi, jako widzialnej głowy Kościoła i wikariusz Jezusa Chrystusa, przekazuje zbawcza nauczania Chrystusa. To jest tym, co Jezus przekazuje nam przez Vassulę, chociaż mówi ona prosto, że jest z Kościoła Grecko-Prawosławnego. Pokazuje w ten sposób drogę do zdrowego ekumenizmu, ekumenizmu, który dzisiaj przechodzi prze Kalwarię. Ale ekumenizm jest Bożym dziełem, wiec musie przejść przez kalwarię jak Sam Chrystus. Niech Bóg nas strzeże, żeby ta Kalwaria nie rozpostarła się na cały świat. Ekumenizm przez swoja Kalwarię będzie miał swoje Zmartwychwstanie. Wygląda na to, że to jest koroną orędzi Jezusa dawanych nam przez Vassulę Ryden, grecką-prawosławną, żyjącą teraz w Szwajcarii.

+ Frane Franic, Emerytowane Arcybiskup Splita dawny Przewodniczący Episkopalnej Komisji Teologicznej. Jugosławia Split, Jugosławia.

Natychmiast po Notyfikacji z 1995 r. Arcybiskup napisał następujące świadectwo:

"Before God I declare that Mme Vassula has not deserved condemnation for her books but praise, because of the integrity of the faith contained in her books, especially as to the complete primacy of the Roman Pontiff, about the Blessed Virgin Mary, the real presence of Christ in the Eucharist, the sacred Hearts of Christ and of the Immaculate Blessed Virgin Mary; I have not been able to find any false doctrine in what are now seven volumes of the series entitled True Life in God, which I have read carefully. I am embarrassed to read that such a worthy person has been condemned by the Holy See, and that without being given an opportunity to defend herself. For this reason I humbly beg the Holy See, if the condemnation in question is authentic, that it be withdrawn, or be declared inauthentic as soon as possible so that the confusion arising among the faithful be averted"

Since the writing of this letter, Cardinal Ratzinger has made it clear that Vassula has not been condemned in any way. For more information, please see Congregation for the Doctrine of the Faith and Cardinal Ratzinger in the Background Information section.

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
    Zbiór świadectw złożonych przez kapłanów i osoby zakonne
    Prawosławni
    Rzymsko-katolicy
        Arcybiskup Frane Franic
        Biskup Joao Evangelista Terra
        Biskup Ramon C. Arguelles
        Ks. Emiliano Tardif
        Ojciec Michael O’Carroll CSSp
        Ojciec Michael O’Carroll
        Ojciec Rene Laurentin
        Ojciec Rene Laurentin
        Siostra Lucy Rooney i Ojciec Bob Faricy
        Ks. Michael Kaszowski
        Ojciec Ljudevit Rupcic OFM
    Anglikanie
    Luteranie
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message