DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Други Почитаеми Религии » Преп. Судхананда Махатеро, Будист »

Преп. Судхананда Махатеро

Приветствие от възглавяващия групата на Бангладеш към участниците в Поклонението на ИвБЖ в Египет, през октомври 2002 г.

Действително е чест за мен да се намирам тук днес на това историческо мероприятие. Първоначално, бих искал да предам искрените си благодарности на организаторите, които ме поканиха на тази среща и подготвиха всичко за посещението ни в Египет. От името на онези, които обичат мира, членовете на делегацията от Бангладеш и от мое лично име, желая да ви предам най-добрите ни пожелания и искрени благодарности към всички вас.

Много е хубаво за всички нас, че Египет беше избран като страната, която ни прие за днешното исторически събитие. Египет, една чудесна страна, е символ на религиозна търпимост, където в Член 40 се казва, че всички жители са равни пред закона. Имам възможността да се намирам в тази страна, където съществува свобода на религиозната вяра и практикуване на религиозните обичаи.

Във връзка с родината ми Бангладеш, позволете ми да направя едно кратко изложение. Бангладеш е страна с повече от 130 милиона население. Религиозното мнозинство са Мюсюлмани, 83%. Индусите, 15,5% и Будистите, Християните и други са близо 1,5%. Придобихме свободата си през 1972 г. и секуларизмът беше една от основните точки. В продължение на това, нашата конституция декларира Исляма като религия на държавата, но гарантира практикуването и на други религии. Забранява се да се дискриминират религиите от страна на държавата и позициите на Правителството ни са отворени към хора от всякаква вяра. Радваме се на пълна свобода на словото, свободата на мисълта. Разполагаме с голяма религиозна търпимост. На това място се изкушавам да ви кажа, че наскорошната социална дисхармония в Гузрат в Индия, никак не повлия на страната ни. Предишната седмица имах възможността да поканя нашия Президент, който е признателен към всички нас за мирното религийно съвместно съществуване в Бангладеш.

Събрахме се всички тук, всеки един със своята вяра и религия, с цел да седнем заедно, всеки един със своята молитва. Молитвата събира и пречиства ума ни, контролира нашето аз, насърчава добрите ни деяния и ни държи далеч от антисоциални действия. Молитвата ни напомня, че можем да направим прекрасен живота си. Християните се молят по свой начин, Мюсюлманите се молят пет пъти в деня, Индусите се молят по свой начин, Евреите имат и те своя начин с молитвите си. Будистите се молят сутрин и вечер, освен молитвите по времето на тяхната литургия и по време на някои дни с пълнолуние. Днес всички канали се събират в един единствен поток. Днес забравяме понятието дискриминация. Днешните молитви са символ на пълна солидарност, за човечеството.

Приключвайки с кратките си бележки, ще изразя още веднъж сърдечните си благодарности на организаторите, които подготвиха тази среща с огромни усилия и преданост. Искрено се надявам, че тази съвместна молитва ще подсили възгледа за мирно съвместно съществуване, което ще допринесе за учредяването на световния мир, правейки по този начин земя без насилия.

Нека всички съществувания да са щастливи.

Преп. Судхананда Махатеро
Възглавяващ Делегацията на Бангладеш
Президент на Бангладеш Bouddha Kristi Prachar Sangha
& Вице-Президент на Световната Конфедерация на Будистите, Бангкок, Тайланд

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
    Преп. Судхананда Махатеро, Будист
    Директор Д-р Пранаб Кумар Баруя, Будист
    Шариф Мохамед Аламгир, Мюсюлманин
    Пол Дата, Индус
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message