DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Други Почитаеми Религии » Шариф Мохамед Аламгир, Мюсюлманин »

Шариф Мохамед Аламгир

Шариф е Мюсюлманин и живее в Бангладеш. Президент е на Миротворния Съвет на Всички Религии в Дака. И Лектор в Колежа за Алтернативно Развитие (CODA), също в Дака.

27.6.2002

Уважаема Катерина,

(...) Прочетох книгите, които ми дадохте. Писанията са от свръхестествен произход, както и техният език. Говорят, че “Обичта е Коренът на Дървото на Живота” и на всички добродетели. Следователно, “Сейте семената на обичта във всички посоки”, “Не съдете никого, и отвръщайте на лошото с обич”. Този език може да направи от света мирно място.

Не зная колко години живееш в тази страна, Бангладеш, но познаваш ситуацията в нея... Бедността е навсякъде. Не съществува обич за бедните. Хората в този свят нямат обич един за друг. Убийства се извършват навсякъде в този свят. Трябва да го спрем това. Това е наше задължение, да спрем убийствата. В противен случай, човечеството ще загине. Това не е свързано с факта дали сме Индуси, Мюсюлмани, Християни или Будисти. Това, което е преди всичко е, че всички сме човешки същества. Затова, трябва да работим заедно за хората, бедните, страните, света, така че да направим от света мирно място.

Това, което най-много ми харесва във Васула това са добрите й дейности. Имам обич за всички в сърцето си. Моля, изпрати обичта ми на Васула. Моля се за нея, желая й дълъг живот. Аллах да я благослови.

Желая да науча повече неща за Васула. Ще се срещнем с вас в петък 1 юли. (...)

Ваш,
Шариф Мохамед Аламгир

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
    Преп. Судхананда Махатеро, Будист
    Директор Д-р Пранаб Кумар Баруя, Будист
    Шариф Мохамед Аламгир, Мюсюлманин
    Пол Дата, Индус
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message