DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Други Почитаеми Религии » Директор Д-р Пранаб Кумар Баруя, Будист »

Д-р Пранаб Кумар Баруя

Откъс от изказването направено на ...

Всепреподобни Християни свещеници на света, братя и сестри, аз съм един необичаен гост между вас, защото съм социален административен служител Будист, затова можете да разберете положението ми днес тук, но ние сътрудничим с Християнския свят от дълго време.

В Бангладеш имаме добри приятелски отношения и отношения с Християнските Църкви, и имаме толкова много приятели. Имах възможността да посетя Светия Ватикан и също така възможността да се срещна с Неговата Святост Папата. Той ме благослови и бях очарован от много издигнатите му речи по време на конференцията за Световната Религия и Мир, която се проведе в Рим.

Кардинал Ратцингер посети манастира ни в Дака, така че можете да си представите, въпреки че съм Будист, имам връзки с Християнския свят.

Сега, Мир. Какво е Мирът? Позволете ми да представя тук словата на Буда. Той каза, че всички обичат живота си, животът е ценен за всеки един, и всички се страхуваме от наказанието, нека станем пример за другите, поставяйки себе си във въображението на другите. Не убивай или не посягай на никое създание. Нека следваме тази пътека, ако вървим в този път, Мирът не е нещо абсурдно.

Всеки път, когато някой те удари по лицето, му даваш и другата си буза. Какво по-голямо признание, по-голяма картина, че ние всички Религиозни Ръководители на света, независимо дали сме Индуси, Християни, Будисти или Мюсюлмани се срещаме заедно, седим заедно, размисляме заедно, ядем заедно и работим заедно. Мирът е тук, Мирът е тук.

Позволете ми да кажа още нещо. Мирът не е в света, Мирът е в джоба ви, Мирът е пленен във вас, Мирът ще бъде тук. Накрая, нека изразим признателността си, особено на Васула. Едно красиво утро в Бангладеш, когато се провеждаше Религиозният фестивал за Рождения ден на Великия Буда, който се нарича Buddha Purnima, я срещнахме в нашия Манастир. Васула беше придружена от Катерина и нейния съпруг Дулип, дойдоха при нас и си поговорихме, бяхме възхитени от мисията й, която е мисия на Мир и мисия на Междурелигийна хармония. Това ни впечатли и благодарение на нея се намираме сега тук и се запознаваме с всички вас. Това е приятелство и братство, на което всички трябва да се научим, трябва да узнаем начина, по който мислят другите религии. По този начин, можем да станем добри хора, можем да станем съвършени хора.

Приключвайки, позволете ми да кажа да живеем близо до хората, които тъжат щастливо. Да живеем с тези хора, които нямат добри условия на живот, които нямат идеални условия на живот.

Нека живеем заедно с тях в Мир и щастие, нека бъде Мир, нека всички живи съществувания да бъдат Покорни.

Директор Д-р Пранаб Кумар Баруя
Генерален Секретар
Бангладеш Буда Кристи Прашар Санга
Дамаражика Будистки Манастир

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
    Преп. Судхананда Махатеро, Будист
    Директор Д-р Пранаб Кумар Баруя, Будист
    Шариф Мохамед Аламгир, Мюсюлманин
    Пол Дата, Индус
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message