DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2008 Описания » Васула Посещава Южна Африка, Свазиленд и Лесото » Манзини, Свазиленд »

Васула Посещава Южна Африка, Свазиленд и Лесото

Манзини - Свазиленд

Свазиленд е развиваща се страна в югоизточната част на Африка и може би от най-малките страна на Континента, с население 1,1 млн души. Процента на СПИН е 38,8%, най-високият в света.

В събота, 1 ноември, сутринта, в лекционната зала в Манзини се проведе среща с клирици. Изказването на Васула беше проследено от 15 клирика и монахини от различни деноминации: Католически свещеници, Салесианци, Методисти, Петдесятници и монахири от манастира на “Милосърдието”. Васула благодари на присъстващите и започна с въведение за мисията си, тъй като мнозина не знаеха за нея и за дадената й от Бога харизма, и говори върху всички теми на Истинския в Бога Живот, главно за единството на Църквата. Накрая отговори на въпроси и предостави на свещениците книгите с посланията, книгата за единството, както и брошури с откъси от посланията, коите те приеха с голяма радост.

Vassula's talk was attended by 15 clerics and monks of different confessions
Изказването на Васула беше проследено от 15 клирика и монахини от различни деноминации

Същия ден на обяд, последва второ изказване на същото място. Беше проследено от близо 70 души, повечето млади хора, които преди изказването пееха и прославяха Господа. Октавия приветства Васула, казвайки: “Много сме благодарни за това, че при нас се намираш за втори път и да чуем какво казва Иисус в дните ни...” и представи Васула. Васула благодари за присъствието им, прочете една молитва от посланията, след това поиска да кажат всички заедно “Отче наш” и говори за свръхестественото си изживяване с Бога от 1985 г. насам. В края на изказването поиска да станат и прочете молитвата за лечение и освобождение, а всички чакаха реда си, за да се помоли над всеки един и да подпише книгите им.

Vassula praying over the people in Swaziland
Васула се моли над хората в Свазиленд

По-късно, след кратка обиколка в града, се отправихме в манастира на “Милосърдието”, където ни очакваха монахините и организаторите на срещата.

Монахините – които произхождаха от Индия – излязоха в двора да ни посрещнат, ентусиазирани от присъствието на Васула в техния манастир, поднасяйки й цветя от градината им и изпълвайки я с прегръдки и целувки. Наслаждаваха се на всеки миги жадуваха да узнаят за посланията и за мисията й, след като беше явна липсата на книги, информация и комуникация с източника. Имаха само няколко книги на ИВБЖ и си ги поделяха, четейки и препрочитайки, те търсеха контакт. Бяха особено радостни, когато Васула им даде печатни материали и dvd на ИВБЖ. Те сa мисионерки на Христос в тази малка страна, изпълнени с пламък за посланието на ИВБЖ и се нуждаят от помощ и подкрепа. Обещахме, че ще получавaт на всеки три месеца списанието на Истинския в Бога  Живот, и ще бъдат информирани също така, всеки месец, по електронния вестник за новините на ИВБЖ по света.

An afternoon with the Sisters of Mercy, Help of Christians in Swaziland
Следобяд със Сестрите на Милосърдието, Помощ за Християните в Свазиленд 

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
    2009 Описания
    2008 Описания
        Васула Посещава Южна Африка, Свазиленд и Лесото
        Мисия в Мадрид и Авила
        Посещението на Васула в Брайтън и Чичестър, Англия
        Резюме на Мисията в Азия 2008
        Мисията на Васула във Филипините
        Интернационална Среща в Александрия, Египет, април 2008
        Южноамериканско Оттегляне и Евангелизация, Бразилия
    2007 Описания
    Съвместно честване на Светия Великден
    2006 Описания
    2005 Описания
    2004 Reports
    2003 Reports
    2002 Reports
    2001 Reports
    2000 Reports
    2010 Описания
    1999 Reports
    1998 Reports
    1997 Reports
    1996 Reports
    
Евангелизация
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message