DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Единство на Църквата » Датите на Великден » Обединете датите на Великден »

Обединете датите на Великден

Иисус иска от нас да обединим датите на Великден

Иисус към Васула, 14 октомври 1991

Трябва ли, братю,
да понеса още една година
болката, която понасям години наред?
Или този път ще Ме отмориш?
Трябва ли още една година
да пия Чашата на разделението ви?
Или ще позволиш на Тялото Ми
да си почине,
обединявайки от обич към Мен
Празника на Великден?

Обединявайки датата на Великден, ще облекчиш болката Ми, братю, и ще се възрадваш в Мен и Аз в теб и ще възстановя зрението на мнозина. (14 октомври 1991)

 
Единство на Църквата
Зов от Свещеното Сърце: Желанието на Христос за Единство
Единство в Сърцето
Датите на Великден
    Представяне на Зова на Господа за Обединение на Датите на Великден
    Обединете датите на Великден
    Пример от Изтока за Съвместно Отпразнуване на Великден
    Датата на Великден
    A 1997 Move for a Common Easter Date
    Още един Репортаж (2001)
Пример на Единство на Изток
Вселенство и Духовност
Папата и Патриархът Теоктист
Духовно Ехо на Единство

Зов от Свещеното Сърце: Желанието на Христос за Единство
Васула говори на 500 поклонници, между които са архиепископи, епископи, един кардинал и клирици с Вселенски дух и миряни от всякакъв вид вероизповедание, относно посланията за единство в ИвБЖ, на Вселенското Поклонение в Турция, на 25 май 2007
 

Единство в Сърцето
Васула ни дава мощното си изказване на Поклонението в Светите Места през 1998 г.
 

Датите на Великден
Иисус ни зове да обединим датите на Великден
 

Пример на Единство на Изток
Монсеньор Исидор Батика споделя с поклонниците на ИвБЖ един насърчителен, истински пример на единство осъществен в Сирия
 

Вселенство и Духовност
Вселенско изказване от Васула в Международния Център Света Бригита във Фарфа
 

Папата и Патриархът Теоктист
Васула става свидетел на тази важна среща между Папа Йоан Павел II и Патриарха на Румъния Теоктист
 

Духовно Ехо на Единство
Изказване на Васула Риден на Вселенската Конференция на Световния Съвет на Църквите
 

"Единството, Благодетел на Обичта"
Тази книга съдържаща откъси от Посланията ни разкрива какво ни казва Бог днес, че единството между Християните е от съществено значение, за да донесе мир, обич и помирение в света.

Гласувайте за Отпразнуването на Великден от всички в една дата
OneDate.org - Гласувайте за Отпразнуването на Великден от всички в една дата

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message