DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Единство на Църквата » Духовно Ехо на Единство »

Духовно Ехо на Единство

Изказване на Васула Риден на Вселенската Конференция на Световния Съвет на Църквите

Следва изказването на Васула Риден на Вселенската Конференция на Световния Съвет на Църквите, на 23 януари 1992, по време на Седмицата за Единство, във Вселенския Център, Женева, Швейцария

Чуйте записa на това изказване ТУК

 

(Г-жа Васула Риден представлява глас на духовност и единство. Отправя се към всички християни, православни, католици и протестанти и им предава послание на мир, обич и единство. “За да бъдат всички един” с благодатта на Светия Дух. Мнозина са онези, които, чувайки посланията откриват дълбок извор на вдъхновение. Тук се намира след покана на колеги, които се интересуват да я чуят.) (от въведението към изказването на Васула)

 


 

Ще представя накратко себе си и след това ще прочета някои послания за единството.

Кръстена съм в Гръцката Православна Църква. Родителите ми са гърци и всички сме родени в Египет. Съпругът ми е швед и лутеранин. Имам двама сина и се занимавам с домакинство. Никога не съм проследявала катехизъм и още по-малко богословие. Бях изоставила изцяло религиозния живот и особено, откакто се омъжих. Никога не бях чувала, че Господ може да дава особени харизми, както харизмата на вътрешния божествен говор, вътрешен взор и осветляване на интелекта.

Веднъж, без да го очаквам, Бог дойде внезапно при мен и ме завладя. Беше в края на ноември 1985 г. През това време подготвях художествена изложба. Играех тенис от сутрин до вечер, (когато търсеха Васула, можеха да я намерят на игрището за тенис!) и представях дрехи като модел.

Бог беше много далеч от мен. Когато Бог се доближи до мен, изпрати първо моя ангел пазител, който дойде, когато подготвях един списък с покупки. Представи ми се с името Даниил. Толкова просто! Можете да си представите изненадата и радостта ми. По-късно открих, че мога да контактувам със своя ангел. Чувах гласа му в сърцето си и пишех, както пише човек, когато му диктуват. Моите мисли, които също записвах, получаваха и те своите отговори... И така, всичко започна по този начин.

Първия ден, когато съпругът ми научи за случилото се, нито му беше минало през ума, че може да се усъмни. Знаеше, че съм наред. Не бях от типа на хората да измисля нещо подобно. Просто го повярва. Старият Завет често споменава за ангелите, които Бог използва, не само като вестители, но и като инструменти.

Една седмица след това, ангелът ми поиска да прочета Библията, и след като нямах в къщи, ми заръча да отида да намеря една. Направих го, и когато я отвори, за да прочета, както ми беше казал, попаднах на Псалмите и не разбирах нищо, въпреки че беше на английски! Беше Бог, който ми показваше, че съм сляпа и в мрак, затова не разбирах какво казва.

Ангелът ми даде пречистване. Започна да ми показва всичките грехове, за които не бях се покаяла, по един особен начин, много особен, защото беше така, както ги вижда Бог, а не както ние ги виждаме... И съществува огромна разлика. Страдах много, защото мразех себе си и мразех всичко, каквото бях направила.

Ангелът тогава ми поиска да отида в една семинарна школа, която се намираше точно срещу дома ни, в Бангладеш. Намерих един свещеник, показах му писанията и му разказах всичко. Остана ням и не ми повярва. Бях шокирана, защото в незнанието си смятах, че ще ми повярва, след като ден и нощ прекарвах с Бога и с ангелите! Оттам нататък се отнасяше към мен като към засегната в ума. По-късно, ме изпрати при друг свещеник, който заключи, че съм забъркана със Сатаната. И така, в крайна сметка единият вярваше, че съм луда, а другият, че съм сатанистка.

След няколко седмици, вместо редовното посещение на ангела ми, беше Господ, който ме посети, Той самият. В състоянието, в което се намирах, не подскочих от изненада! След като не познавах Господа, смятах за еднакви, всички, които слизат от небето! Първото нещо, което ми каза Той, беше: “Аз, Бог, те обичам. Обичай Ме.” След това, ми поиска да Му кажа “Отче наш”.

Няколко дена след това, Иисус ми зададе един въпрос. Каза: “Кой дом е по-значим, твоят или моят дом?” Отговорих “Твоят дом, Господи”. И тогава ме благослови. След това каза: “Домът Ми е развалини. Възобнови дома Ми.” Почти извиках, защото казах: “Как? Как бих могла да направя, каквото и да е? Нямам никаква представа за църквата. Не зная нищо от катехизъм, абсолютно нищо. Искаш неща, които не мога да направя.”

Междувременно, първият свещеник, който смяташе, че съм френетичка, започна да се усъмнява, че всичко това е възможно да е от Бога, и каза “Васула, съжалявам те, защото Бог не идва при някого по този начин, давайки толкова благодати, без да иска нещо”.

Действително. Един ден Иисус ме попита: “Би ли желала да Ми служиш?” и аз не отговорих, защото се уплаших. Тъй като всичко се записваше, вдигнах ръката си, защото не исках това да бъде записано... Наистина се уплаших. Не знаех какво щеше да ми поиска Бог... Помислих си, че може би ще ми каже да оставя семейството си и да изтичам да стана Кармелитка! Не бях готова. Затова го отстраних. Но цял ден и цяла нощ не можах да намеря покой, защото беше добавил: “Мога да обитавам в теб, независимо от невероятната ти слабост...” След това се почувствах много, много натъжена и затова реших да се впусна в мрака. На другия ден, започнах с Неговия въпрос и казах: “Би ли желал да Ти служа?” и Той каза: “Ще те издигна да усмириш справедливостта Ми. Ще те издигна, за да възрадваш душата Ми. Нямаш никаква заслуга, абсолютно никаква, но Аз те облагодетелствах въпреки нищетата ти, защото вярността Ми и благостта Ми са безмерни.”

Един ден, Господ ми даде видение с три железни пръчки изправени една до друга. Тази картина ме преследваше цялата сутрин. Господ тогава ме освети да възприема смисъла й и когато осъзнах, че пръчките символизират Католиците, Протестантите и Православните, обзе ме паника и казах: “Не, не желая да се забъркам с тези неща. Хубаво беше да сме заедно, аз и Ти, но сега, когато предстои да говориш за църквите, не желая да се забъркам с тези послания. Дръж ме вън от тези неща... Както и да е, нямам никаква представа за програмите на църквите. Вземи, когото искаш, който познава всичко това, има авторитет и Църквата го уважава.”

Но Иисус каза: “Ще те оформя и ще те обуча.” Аз казах: “Но не зная абсолютно нищо.” И Той отговори: “Избрах те, защото нямаш никакъв авторитет, и си нищо. В твоята нищожност, ще покажа Величието Си, посредством твоята нищета, ще покажа Милосърдието Си и посредством безсилието ти, Своята сила. Остани нищо, за да бъда Аз всичко. Не желая никакъв съперник. Умри в себе си, така че Духът Ми да лъхне в теб. Угаси себе си, за да бъда видян единствено Аз. Избрах те неподходяща за това дело, безпомощна и малка, без авторитет, за да покажа чрез теб горещата Си Обич. Църквата Ми се нуждае от обновление. Дойдох да укрепя Църквата Си, затова, позволи Ми да те използвам.”

Всеки ден бях зована за Божествената диктовка. Господ винаги иска от мен позволение “Позволи Ми да използвам ръката ти, позволи Ми да използвам времето ти”. Никога не ме насили. С моето позволение, започна да ме откъсва от всичко онова, което беше заело Неговото място. Първите уроци бяха да се науча да Го обичам. Единственото, което трябваше да направи беше да ми покаже Сърцето Си и когато видях дълбочината на Обичта Му към всички нас и раните, които продължаваме да Му причиняваме, можах само да се предам и да Го обикна. Господ ми поиска да се опра на Сърцето Му, както Йоан... Когато Йоан се опря на Сърцето Му, почерпи смелост, за да бъде заедно с Него под Кръста.

Господ ме държа скрита, учейки ме и диктувайки ми, в продължение на три години. Бях съвсем сама. Нямах с кого да се посъветвам. Иисус ми обясни проблемите в Църквата. Обясни ми също откъси от Писанията, например: Откр. 11:12,13,21,22.

И тогава, точно след три години, Господ ме изведе навън в света. Нямах и най-малката представа, че посланията имаха вселенски характер, нито че бяха попити с учения от Светия Дух. Бях получила 9 пророчества за Русия, едното, от които се потвърди.

Другият важен въпрос, който Иисус извежда напред е единството и това ще ви прочета днес. Ще използвам Неговите слова, които са отпечатани и имате копия от тях. Ще ви спомена само откъси, защото като цяло тези послания са много големи.

Ето едно от Посланията Му:

кажи им, че онзи, който твърди, че е праведен, но остава разделен ще яде плода, който е посял и ще загине; кажи им също, че ненавиждам неискрените сърца; техните официалности и речи Ме уморяват; кажи им как Ме отблъсква тяхната надутост и тяхната непреклонност; мнението им изглежда наистина знаменито и впечатлително за хората, но не и за Мен, не мога да поздравя една умираща църква доближаваща се до разложението; кажи на онези, които искат да чуят, че: ако не снижат гласовете си, няма никога да чуят Моя; щом снижат гласовете си, ще започнат да чуват Моя и така ще изпълнят Волята Ми;

Аз съм Един, въпреки това всеки един от тях направи свой Христос; Аз съм Главата на Тялото Ми, въпреки това единственото, което виждам това са техните глави, не Моята; кажи им да снижат главите си и ще видят Моята; кажи им да се снижат, за да мога да ги вдигна при Мен; (...) кажи на всеки един, че ще установя Царството Си насред беднотата, всички онези, които имат време да чуят Духа Ми, да Ме боготворят и да изпълняват Волята Ми; в тях Душата Ми се радва! (7.10.1991)

тази крепост, която построиха, за да ви разделят, вече е осъдена от Мен; всички сте братя в Мен, това е, което трябва да им научиш да вярват и да се стремят да вършат; колкото до онези, които продължават да са разделени в тялото и духа, обособявайки се под Святото Ми Име, на тях казвам, както бях казал на Сардийската църква: прочут си в очите на света за това, че си жив, но не и в Очите на своя Сътворител; съживи малцината, които са останали; умират бързо, и там, където има труп, там се събират лешоядите;

обединете се!
съберете се!
позовете се заедно на Името Ми!
посветете заедно Тялото Ми и Кръвта Ми!
не преследвайте Пътя!

смирете се и се огънете, за да бъдете способни да се обедините и да Ме прославите; говорите за Духа, но не действате в Духа; говорите за Пътя, но сте първенци да Го възпретятствате! - колко малко Ме познавате… позовавате се на Името Ми, а в същото време убивате децата Ми между светилището и олтаря; казвам ви сериозно, всичко това ще ви бъде припомнено в Съдния Ден; можете ли, обърнали лице към Мен да Ми кажете наистина: “помирих се със своите братя;” можете ли да Ми кажете наистина: “не се обособих от братята си под Святото Ти Име, отнесох се с тях като към равни на мен;” когато представите случая си пред Мен, ще ви кажа направо: “lървете си, не се отнесохте към братята си като към равни на вас, ежедневно колехте Тялото Ми; къде е вашият триумф? докато Аз градях, вие събаряхте; докато Аз събирах, вие разпилявахте; докато Аз обединявах, вие разделяхте!” въпреки това, дори днес, ако дойдете при Мен такива, каквито сте, мога да ви излекувам, мога да ви преобразя и ще Ме прославите; (...)

провиквам се и се опитвам да пробия глухотата ви, за да ви спася; и ако ви упреквам, то е поради Необятността на Обичта, която изпитвам към вас; (...) кажи им, че Сърцето на Господа е Обич и че Сърцето на Закона е основан върху Обичта; кажи на народа Ми, че не желая администратори в Дома Си, няма да бъдат оправдани в Деня Ми; тъй като те са точно тези, които индустриализираха Дома Ми; изпратих ви Духа Си да живее в сърцата ви, ето защо Духът, който живее във вас ще ви покаже, че Църквата Ми ще бъде наново изградена в сърцата ви и ще се разпознавате един друг в сърцето си като братя; (14.10.1991)

 

И Иисус пита:
“трябва ли, братю, да понеса още една година болката, която понасям години наред? или този път ще Ме отмориш? трябва ли още една година да пия Чашата на вашето разделение? или ще отмориш Тялото Ми и ще обединиш от обич към Мен Празника на Великден? обединявайки датата на Великден, ще облекчиш болката Ми, братю, и ще се възрадваш в Мен и Аз в теб; и ще възстановя зрението на мнозина; “Любими мой! Създателю мой! Този, който е моят съпруг ми разкри неща, които ничия човешка ръка не би могла да направи!” ето какво ще извикате в Името Ми, щом бъде възстановено зрението ви; и ще дойда при вас; казвам ви тържествуващо: сберете се, съберете се всички и чуйте този път своя Пастир: ще ви поведа в пътя, който трябва да поемете; изпратете Посланието Ми накрай света;” (14.10.1991)

Правдивостта винаги Ме е предшествала и Мирът е следвал Стъпките Ми; мога ли да кажа същото и за вас? кой ще поправи за годините на  вашето разделение? официалностите и речите не Ме интересуват; престореността и привидното служение също не Ме залъгват; о, дъще, това, което желая да разберат, особено онези, които живеят в Раните Ми е, че мъката Ми е голяма, и причината поради, която наблегнах на някои неща е, за да ги направя способни да проповядват по Духа, а не по буквата; искам да изпълня духа им с Безотвъдната Си Светлина, за да могат да видят нещата с Моите Очи, а не със своите; да видят нещата с Божествената Ми Светлина, а не със своята; знае се, че съм Верен и Правдив и това, че от тях липсва вярността и правдивостта не означава, че Аз също ще покажа към тях по-малко Вярност, Правдивост и Мир, и че няма да дойда да ги спася; дори ако се отвърнат от Мен и от Моите Пътища, Аз ще остана Верен и Истинен;

Духът Ми ще работи за възстановяването на Мира между братя и посредством Кръста Ми и Раните Ми ще ви обединя всички в едно единствено Тяло и ще ви имам да Ме прославяте около Една Единствена Дарохранителница, и препятствието, което ви държи разделени ще бъде съборено; анатемата ще бъде премахната и Жертвеният Ми Престол ще бъде поставен на cвоето място; елате при Мен като малки деца, за да отворя очите на душата ви, за да можете да видите каква Надежда се съдържа в Зова Ми за вас;" (25.10.1991)

кажи Ми, не сте ли всички подобни, направени от Моите Ръце? кой не беше създаден по подобие на Моя Образ? поради омразната човешка гордост, Чашата на Отеца Ми е пълна със Справедливостта Му, поради неотстъпчивостта си, останаха необитавани! мнозина от тях говорят за единство и братство, но словата им са измамливи, празни;

докажете, че сте достойни в Очите на своя Повелител, огъвайки се; докажете, че сте достойни в Очите на своя Повелител, обединявайки датата на Великден; докажете, че сте достойни пред Мен, разчупвайки заедно хляба; облечете се наново във величавост и блясък със смиреност, а не с външна религиозна привидност и набожност; 

покайте се! някога живеехте в смиреност, простота и неограничена обич, масата ви беше покрита с богата храна; да, величието на Църквата Ми надвишаваше всичко и всякакво живо създание, тъй като Евхаристията даваше живот на Моята Църква; ако днес липсва блясък от Църквата Ми, то е, защото много от църквите Ми премахнаха  Вечната Ми Жертва; може ли някой да търси в този засенчен мрак и да продължава да твърди, че гледа? може ли да се похвали, че е избегнал клопките в този мрак? но доколкото казвате: “виждаме”, виновността ви остава! казах, че имам и други овце, които не принадлежат на тази кошара и които трябва също да доведа; но не успявам да доведа обратно в кошарата едно скитащо се агне, за да живее Истински Живот в Мен, не успявам да му възвърна светлината и се нахвърляте върху него, за да му отнемете Царството на Небето; може ли дяволът да отвори очите на слепец? може ли да го накара да се провикне “Авва”? затова, ако не се покаете, Ръката на Отеца Ми ще се стовари върху вас; не мога повече да задържам Ръката Му да не се стовари; освен ако всеки един от вас прости на своя брат от сърце, Ръката на Отеца Ми ще се стовари по-скоро, отколкото смятате; (25.11.1991)

а сега, отправям специален призив към всички онези, които са под Името Ми и които работят за Единство и Мир; искам от вас да дойдете при Мен като деца, да застанете пред Мен и да Ми отговорите на следните въпроси: братя, направихте ли всичко, каквото ви беше възможно, за да запазите единството на Тялото Ми? кажете Ми, братя, къде е Мирът, който ви бях завещал, Дарът, който ви бях дал? защо непрекъснато се обособявате в Мен? стараете ли се искрено да се обедините наново във веруюто и дейността си? казвам ви сериозно да обновите духа си посредством духовна революция, революция на обич; не бъдете злопаметни един към друг и елате при Мен обновени, елате при Мен чисти; разбудете се от съня си! намирам се пред самите ви врати и чукам; не бъдете като солта загубила вкуса си, бъдете като дърво прокарало чаровни филизи и носещо плодове на святост, изпълнете Закона Ми, обединявайки се и помагайки си един на друг;

както вчера, вдигам Очи към Отеца и Го моля: “Свети Отецо, пази верни в Името Си онези, които Ми даде, за да могат да бъдат като Нас; нека всички бъдат един; Отецо Правдиви, припомни им покорността Ми, смиреността Ми, искреността Ми и голямата Ми Обич, за да могат да сложат край на Агонията Ми, тази Агония станала причина за изливането на толкова Кръв от Тялото Ми, нека признаят грешките си и се помирят, за да дойдат достойни да Ме приемат, пиейки Ме и ядейки Ме;

Отецо, повикай пастирите и ги научи да бъдат гъвкави и покорни един към друг, заличени и смирени, нека по време на тези Пости да проумеят Изкуплението Ми и да потърсят в Мен истинската Мъдрост; амин;”  блажен е човекът, който Ме слуша, блажен е този, който следва Пътищата Ми, блажен е човекът, който се смирява, блажени са бедните в духа, царството на Небесата им принадлежи;

Аз, вашият Господ, ви благославям всички, както и семействата ви, оставяйки Въздишката Си на Обич върху челата ви и Мира Си в малките ви сърца, и никога не забравяйте, че Обичта е винаги с вас. (10.3.1990)

 

 
Единство на Църквата
Зов от Свещеното Сърце: Желанието на Христос за Единство
Единство в Сърцето
Датите на Великден
Пример на Единство на Изток
Вселенство и Духовност
Папата и Патриархът Теоктист
Духовно Ехо на Единство

Зов от Свещеното Сърце: Желанието на Христос за Единство
Васула говори на 500 поклонници, между които са архиепископи, епископи, един кардинал и клирици с Вселенски дух и миряни от всякакъв вид вероизповедание, относно посланията за единство в ИвБЖ, на Вселенското Поклонение в Турция, на 25 май 2007
 

Единство в Сърцето
Васула ни дава мощното си изказване на Поклонението в Светите Места през 1998 г.
 

Датите на Великден
Иисус ни зове да обединим датите на Великден
 

Пример на Единство на Изток
Монсеньор Исидор Батика споделя с поклонниците на ИвБЖ един насърчителен, истински пример на единство осъществен в Сирия
 

Вселенство и Духовност
Вселенско изказване от Васула в Международния Център Света Бригита във Фарфа
 

Папата и Патриархът Теоктист
Васула става свидетел на тази важна среща между Папа Йоан Павел II и Патриарха на Румъния Теоктист
 

Духовно Ехо на Единство
Изказване на Васула Риден на Вселенската Конференция на Световния Съвет на Църквите
 

"Единството, Благодетел на Обичта"
Тази книга съдържаща откъси от Посланията ни разкрива какво ни казва Бог днес, че единството между Християните е от съществено значение, за да донесе мир, обич и помирение в света.

Гласувайте за Отпразнуването на Великден от всички в една дата
OneDate.org - Гласувайте за Отпразнуването на Великден от всички в една дата

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message