DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Единство на Църквата » Датите на Великден » Още един Репортаж (2001) »

Още един Репортаж (2001)

Първият секретар на Комисията за Вяра и Ред на Световния Съвет на Църквите (ССЦ), Д-р Том Бест, говори за една инициатива започнала през 1997 г. от Съвета на Църквите на Средния Изток и ССЦ с цел да се даде възможност на всички църкви да празнуват заедно Пасха всяка година.

През март 1997 г. на една среща проведена в Алепо, Сирия, представители на основните християнски традиции в света се споразумяха за това, което ССЦ описа като “умно предложение за определяне на общата дата на Пасха”.

Инициативата беше посрещната горещо от много църкви в целия свят, въпреки това надеждите, че тази година би могла да сигнализира края на раздвоението за датите се оказаха нереални.

Д-р Бест каза, че предложението в Алепо се стреми да избегне “сблъсъка на календари”, с продължаването на използуването на типа в Никея за определянето на датата на Пасха, основавайки се на пресмятанията върху най-добрите астрономически данни на разположение и вземайки като изходна точка меридиана на Йерусалим.

Различията върху датата на Пасха датират от началото на Християнизма. Понастоящем, Западните църкви пресмятат датата на Пасха, използувайки Грегорианския календар първоприложен през 1582 г. и сега е официален календар за целия свят, докато повечето Православни църкви, включително и Руската църква, са запазили стария Юлиянски календар при определяне датата на Пасха.

Според Д-р Бест, близо 25 църкви са изпратили положителни отговори на ССЦ за предложението в Алепо, въпреки че началната реакция от (Православната) Църква на Гърция беше отрицателна. Отбеляза, че доста международни християнски организации, включително Конференцията на Англиканските Епископи на Лабет, Папският Синод на Ватикана за Допринасяне на Християнското Единство, Конференцията на Европейските Църкви и Международната Лютерианска Федерация, са изразили жив интерес за този проект.

Попитан относно перспективите върху предложението в Алепо, Д-р Бест каза, че “Реакцията до този момент е много положителна. Съзнаваме, че Православните църкви имат конкретни трудности с предложението – традицията с използуването на Юлиянския календар за определянето на датата на Пасха е дълбоко вкоренена в Православните църкви и разбираме, че е трудно за тях да направят внезапна промяна.”

Добави обаче, че самите Православни църкви бяха предвидили предложението в Алепо, с една среща през 1977 г. в Самбези, Швейцария, и че предложението в Алепо отговаря на много загрижености на Православните.

Два водещи Православни органа, Патриаршиите на Константинопол и на Москва, са уведомили ССЦ, че разглеждат предложението, което беше също така доброприето от други фактори свързани с Православието от Северна Америка. Междувременно, изтъкнато официално лице, Митрополитът на Смоленск и Калининград, Кирил, който възглавява отдела Външни отношения към Патриаршията на Москва, е поканил Западните църкви да реформират църковните си календари и да пресметнат датата на Пасха според Юлиянската система. Православните църкви на Австралия са направили подобно предложение на ССЦ.

При запитването кои са перспективите понастоящем, след като не е постигнато споразумение тази година, както срещата в Алепо се надяваше да стане, Д-р Бест каза, че съществуват възможности проектите за обща дата на Пасха да се разширят от църквите на перифериална основа – например в Средния Изток, където раздвоението за празнуването на Пасха е особено явно. В действителност това е и предложение на срещата в Алепо.

Отбеляза също така, че “намираме се, за щастие, пред факта, че през следващите години Пасха ще пада често на обща дата”. През 2004, 2007, 2010, 2011, 2014 и 2017 датите съвпадат.

“Надяваме се, че хората ще се приспособят към общото празнуване на Пасха”, каза Д-р Бест. “Бихме желали да поискаме от църквите да фокусират през тези години върху общото празнуване, наблягайки на това като на знак за единство. Надяваме се, че все повече се увеличава чувството, че общото празнуване на Пасха трябва да е правило, а не изключение.”

 
Единство на Църквата
Зов от Свещеното Сърце: Желанието на Христос за Единство
Единство в Сърцето
Датите на Великден
    Представяне на Зова на Господа за Обединение на Датите на Великден
    Обединете датите на Великден
    Пример от Изтока за Съвместно Отпразнуване на Великден
    Датата на Великден
    A 1997 Move for a Common Easter Date
    Още един Репортаж (2001)
Пример на Единство на Изток
Вселенство и Духовност
Папата и Патриархът Теоктист
Духовно Ехо на Единство

Зов от Свещеното Сърце: Желанието на Христос за Единство
Васула говори на 500 поклонници, между които са архиепископи, епископи, един кардинал и клирици с Вселенски дух и миряни от всякакъв вид вероизповедание, относно посланията за единство в ИвБЖ, на Вселенското Поклонение в Турция, на 25 май 2007
 

Единство в Сърцето
Васула ни дава мощното си изказване на Поклонението в Светите Места през 1998 г.
 

Датите на Великден
Иисус ни зове да обединим датите на Великден
 

Пример на Единство на Изток
Монсеньор Исидор Батика споделя с поклонниците на ИвБЖ един насърчителен, истински пример на единство осъществен в Сирия
 

Вселенство и Духовност
Вселенско изказване от Васула в Международния Център Света Бригита във Фарфа
 

Папата и Патриархът Теоктист
Васула става свидетел на тази важна среща между Папа Йоан Павел II и Патриарха на Румъния Теоктист
 

Духовно Ехо на Единство
Изказване на Васула Риден на Вселенската Конференция на Световния Съвет на Църквите
 

"Единството, Благодетел на Обичта"
Тази книга съдържаща откъси от Посланията ни разкрива какво ни казва Бог днес, че единството между Християните е от съществено значение, за да донесе мир, обич и помирение в света.

Гласувайте за Отпразнуването на Великден от всички в една дата
OneDate.org - Гласувайте за Отпразнуването на Великден от всички в една дата

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трънът
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Не Бъди Нетърпелива, Когато Се Молиш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message