DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Библиография » Книжарница на ИВБЖ » Описания на книгите » Кардинал Сфеир »

Кардинал Сфеир

Негово Преосвещенство Кардинал Сфеир, Маронитски Патриарх на Андиохия и на целия Изток, се обръща към Васула и Поклонниците на ИвБЖ, през май 2005 в Ливан

Извадки от словото му:

"Приветстваме ви с добре дошли в Ливан. Вселенското движение е скъпо за Световната Църква, и знаете, че Католическата Църква е направила, каквото най-добро може за постигането на единството между Християните." (...)

"И ние, както вие, търсим това единство, което желаеше нашият Господ Иисус Христос, когато каза: “Да бъдат всички едно, както ти, Отче и аз сме едно.” Знаем, че г-жа Васула е идвала вече в Ливан и се стреми за това единство. Знаем също така, че е представила своята доктрина и мислите си на Апостолския Престол, който публикува някои писания относно тази тема." (...)

"Искам от Бога да е с вас, да ви благослови и да ви помага в това усилие за постигането на това Единство." (...)

Кардинал Сфеир приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ, през май 2005 (Кликни за уголемяване)

 
Библиография
Посланията
Моят Ангел Даниил
Раят е реален, но и Преизподнята също
Молитвеници и Извадки
Богословски трактати
Периодични Бюлетини
Публикувани Статии
Книжарница на ИВБЖ
    Shop at US
    Shop at UK
    Secure Help
    List Of Suppliers
    Описания на книгите
        
        
        
        Видео на Истинския в Бога Живот
        Пълните послания на ИВБЖ
        Vergine Chakryan CD
        Кардинал Сфеир
        Prayer Meeting Guidelines Booklet
        Енигмата Васула
        CD на Истинския в Бога Живот
        Моят Ангел Даниил
        Видео на Конференцията на ИВБЖ, 2000 г.
        Salt of the Earth
        Unity - Virtue of Love
    List Of Suppliers
Videos and CDs
Поетични Красоти
С Молитвите на Светите ни Отци
Свети Симеон Нови Богослов и Посланията на ИВБЖ

Посланията
Делото на Истинския в Бога Живот. Томове 1-12 на различни езици.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Истинския в Бога Живот
 

Раят е реален, но и Преизподнята също
Васула Риден: описанието на очевидец за това, което предстои да дойде
 

Молитвеници и Извадки
Публикувани молитви и извадки от Посланията
 

Богословски трактати
Проучватели, Богослови и други компетентни лица пишат за Истинския в Бога Живот и Васула.
 

Периодични Бюлетини
Публикувани бюлетини от цял свят представящи различни теми и дейности от апостолата на Истинския в Бога Живот
 

Публикувани Статии
Статии върху Истинския в Бога Живот и Васула
 

Книжарница на ИВБЖ
Онлайн закупуване - само на английски.
 

Videos and CDs
List of various producers of True Life in God material and links to their websites.
 

Поетични Красоти
Поетични Красоти в Песента на Жениха и в други текстове на Истинския в Бога Живот (Beautés Poétiques)
 

С Молитвите на Светите ни Отци
Отговори на коментарите в списанието “Διάλογος” (Диалог), основани на Cветото Писание, на Отците на Църквата и на Светото Предание във връзка с посланията на Истинския в Бога Живот
 

Свети Симеон Нови Богослов и Посланията на ИВБЖ
Впечатлителните прилики в благородните писания на Свети Симеон Нови Богослов и посланията, които Васула получава от Христос
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message