DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Библиография » Книжарница на ИВБЖ » Описания на книгите » Пълните послания на ИВБЖ »

Послания на Истинския в Бога Живот

ВСИЧКИ публикувани послания на ИВБЖ (Тетрадки 1-109) в ЕДНА книга

В Пророческите Послания на Истинския в Бога Живот, Бог призовава цялото Свое сътворение да се завърне при Обичта, като поиска Християните да обединят Неговото Тяло, Неговата Църква (“Католици! Протестанти! Православни! Всички Ми принадлежите! Всички сте едно в Очите Ми!”) 

Посланията на Истинския в Бога Живот са дълбоко духовни и са написани на ясен и непосредствен език. Поканени сме да влезем в разговор с Бога, замествайки името на Васула в тези текстове с нашето име. След като веднъж сме направили това, ние внимателно биваме отведени в тайнствата на Троичния Бог и започваме да растем в Знанието на Бога. Чрез благостта на Светия Дух, действащ в нас (Втората Петдесетница), започваме да растем в Обичта, Мира и Единството на Бога.

Пълният текст на Истинския в Бога Живот е сега достъпен в наскоро публикуваната (2006 г.) книга в един том. Томът от 1150 страници е с кожена обвивка (размер: 9x6x1 инча), съдържа всички публикувани послания на ИВБЖ (Тетрадки 1 - 109)

 

BUY ONLINE

Можете да закупите новата книга ТУК ОНЛАЙН

BUY ONLINE

 
Библиография
Посланията
Моят Ангел Даниил
Раят е реален, но и Преизподнята също
Молитвеници и Извадки
Богословски трактати
Периодични Бюлетини
Публикувани Статии
Книжарница на ИВБЖ
    Shop at US
    Shop at UK
    Secure Help
    List Of Suppliers
    Описания на книгите
        
        
        
        Видео на Истинския в Бога Живот
        Пълните послания на ИВБЖ
        Vergine Chakryan CD
        Кардинал Сфеир
        Prayer Meeting Guidelines Booklet
        Енигмата Васула
        CD на Истинския в Бога Живот
        Моят Ангел Даниил
        Видео на Конференцията на ИВБЖ, 2000 г.
        Salt of the Earth
        Unity - Virtue of Love
    List Of Suppliers
Videos and CDs
Поетични Красоти
С Молитвите на Светите ни Отци
Свети Симеон Нови Богослов и Посланията на ИВБЖ

Посланията
Делото на Истинския в Бога Живот. Томове 1-12 на различни езици.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Истинския в Бога Живот
 

Раят е реален, но и Преизподнята също
Васула Риден: описанието на очевидец за това, което предстои да дойде
 

Молитвеници и Извадки
Публикувани молитви и извадки от Посланията
 

Богословски трактати
Проучватели, Богослови и други компетентни лица пишат за Истинския в Бога Живот и Васула.
 

Периодични Бюлетини
Публикувани бюлетини от цял свят представящи различни теми и дейности от апостолата на Истинския в Бога Живот
 

Публикувани Статии
Статии върху Истинския в Бога Живот и Васула
 

Книжарница на ИВБЖ
Онлайн закупуване - само на английски.
 

Videos and CDs
List of various producers of True Life in God material and links to their websites.
 

Поетични Красоти
Поетични Красоти в Песента на Жениха и в други текстове на Истинския в Бога Живот (Beautés Poétiques)
 

С Молитвите на Светите ни Отци
Отговори на коментарите в списанието “Διάλογος” (Диалог), основани на Cветото Писание, на Отците на Църквата и на Светото Предание във връзка с посланията на Истинския в Бога Живот
 

Свети Симеон Нови Богослов и Посланията на ИВБЖ
Впечатлителните прилики в благородните писания на Свети Симеон Нови Богослов и посланията, които Васула получава от Христос
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message