DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Библиография » Книжарница на ИВБЖ » Описания на книгите » Видео на Конференцията на ИВБЖ, 2000 г. »

Видео на Конференцията и Поклонението на ИВБЖ, 2000 г.
Видеото на конференцията на ИВБЖ и поклонението в Светите Земи през март 2000, вече е на разположение. Васула написа следното за това събитие:

Когато започна организирането на поклонението, не се предвиждаше да бъдем в Светите Места едновременно със Светия Отец, нашата програма съвпадна с тази на Светия Отец. Всъщност, беше определена преди въобще да бъде оповестено решението на Светия Отец. Веднъж Бог ми каза, че думата “случайност” не съществува в Неговия речник, затова вярвам, че Отецът ни на Небето пожела всички да бъдем там по същото време. По този повод, нашия ИвБЖ в Светите Места уреди да получи специално разрешение за някои от нашите свещеници да могат да участвуват в Литургията заедно със Светия Отец на 24 март в Планината на Блаженствата. Това им достави голяма радост и възхвалихме Господа, че ни предостави още един дар.

Този път очаквахме в Светите Места да дойдат 400 души от повече от 50 страни. Дойдоха също така повече от 60 клирици от целия свят. Към тях се присъединиха и други от Светите Места… С благодатта на Бога, имахме 11 църковни вероизповедания с техните свещеници и пастори, като Римокатолическата Църква, Православните Църкви на Гърция, Русия, България, Армения, Сирийската Църква, Коптската Църква, Лутерианската Църква, Англиканската Църква, Църквата на Баптистите и Църквата на Св. Тома.

Двeтe DVD имат обща продължителност 4 часа и 12 минути и включват всички изказвания на Васула по време на конференцията, изказванията на Архимандрит Николау, както и широкото представяне на самата конференция и придружаващото я поклонение.

DVD могат да се поръчат ТУК

Разширени извадки от видеото могат да бъдат видени ТУК 
Библиография
Посланията
Моят Ангел Даниил
Раят е реален, но и Преизподнята също
Молитвеници и Извадки
Богословски трактати
Периодични Бюлетини
Публикувани Статии
Книжарница на ИВБЖ
    Shop at US
    Shop at UK
    Secure Help
    List Of Suppliers
    Описания на книгите
        
        
        
        Видео на Истинския в Бога Живот
        Пълните послания на ИВБЖ
        Vergine Chakryan CD
        Кардинал Сфеир
        Prayer Meeting Guidelines Booklet
        Енигмата Васула
        CD на Истинския в Бога Живот
        Моят Ангел Даниил
        Видео на Конференцията на ИВБЖ, 2000 г.
        Salt of the Earth
        Unity - Virtue of Love
    List Of Suppliers
Videos and CDs
Поетични Красоти
С Молитвите на Светите ни Отци
Свети Симеон Нови Богослов и Посланията на ИВБЖ

Посланията
Делото на Истинския в Бога Живот. Томове 1-12 на различни езици.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Истинския в Бога Живот
 

Раят е реален, но и Преизподнята също
Васула Риден: описанието на очевидец за това, което предстои да дойде
 

Молитвеници и Извадки
Публикувани молитви и извадки от Посланията
 

Богословски трактати
Проучватели, Богослови и други компетентни лица пишат за Истинския в Бога Живот и Васула.
 

Периодични Бюлетини
Публикувани бюлетини от цял свят представящи различни теми и дейности от апостолата на Истинския в Бога Живот
 

Публикувани Статии
Статии върху Истинския в Бога Живот и Васула
 

Книжарница на ИВБЖ
Онлайн закупуване - само на английски.
 

Videos and CDs
List of various producers of True Life in God material and links to their websites.
 

Поетични Красоти
Поетични Красоти в Песента на Жениха и в други текстове на Истинския в Бога Живот (Beautés Poétiques)
 

С Молитвите на Светите ни Отци
Отговори на коментарите в списанието “Διάλογος” (Диалог), основани на Cветото Писание, на Отците на Църквата и на Светото Предание във връзка с посланията на Истинския в Бога Живот
 

Свети Симеон Нови Богослов и Посланията на ИВБЖ
Впечатлителните прилики в благородните писания на Свети Симеон Нови Богослов и посланията, които Васула получава от Христос
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message