DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Началото » Аудиовизуален Материал » Звукови Архиви » Кратки звукови архиви »

Кратки звукови архиви“Никога не забравяй, че съм Свят”
Васула говори за задушевната обич, която Бог желае от нас.


“Деца на Бога сме”
Васула говори за отношението ни към Бога Отец.


“Умъртяването на нашето аз”
На една среща в Лондон, веднага след оповестяването на Нотификацията, Васула говори с вълнение за словата на Бога в началото на мисията й.


“От Царско Потекло сте”
На същата среща Васула говори за произхода ни.


“Той е Алфа и Омега, и въпреки това толкова Благ”
Отново на срещата в Лондон, Васула говори за това как Иисус описва Отеца.


“Отче наш” на Арамейски
Васула често се моли с Отче наш на Арамейски, езика на Иисус, в началото на изказванията си. “Абун Д,басмайо...”

 
Началото
Зовът и инструментът
Как Ангелът ми се приближи до мен
Въведение към Посланията
Аудиовизуален Материал
    Архиви от Снимки
    Звукови Архиви
        Кратки звукови архиви
        По-обширни изказвания и интервюта
        Интернетни радиопредавания
    Видеоархиви
Почерк

Зовът и инструментът
Кратък обзор за това коя е Васула и какво представлява “Истинският в Бога Живот”
 

Как Ангелът ми се приближи до мен
Васула описва как Ангелът й Пазител Даниил се приближил до нея съвсем в началото
 

Въведение към Посланията
Въведение към Посланията от Васула
 

Аудиовизуален Материал
Обърни внимание, Чуй, Виж, Архиви със снимки, Архиви със звукови моменти, Видеоархиви
 

Почерк
Информация и снимки с особения почерк, с който са написани посланията
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message