DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Началото » Аудиовизуален Материал » Звукови Архиви »

Звукови Архиви

За да можете да чуете звуковите архиви трябва да инсталирате Windows Media player в компютъра си.

За да снемете безплатно Windows Media player кликнете на логото, което следва.
Get Windows Media PlayerКратки звукови архиви
Кратки откъси от изказвания на Васула върху различни теми (2-3 минути).


По-обширни изказвания и интервюта
По-обширни откъси от изказвания и интервюта на Васула върху различни теми (20-30 минути).


Интернетни радиопредавания
Седмична серия от радиопредавания от 60 минути на Васула и други гости върху различни теми.

Зовът и инструментът
Кратък обзор за това коя е Васула и какво представлява “Истинският в Бога Живот”
 

Как Ангелът ми се приближи до мен
Васула описва как Ангелът й Пазител Даниил се приближил до нея съвсем в началото
 

Въведение към Посланията
Въведение към Посланията от Васула
 

Аудиовизуален Материал
Обърни внимание, Чуй, Виж, Архиви със снимки, Архиви със звукови моменти, Видеоархиви
 

Почерк
Информация и снимки с особения почерк, с който са написани посланията
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message