DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 2005 roku » Katania, Włochy »

W czasie przyjazdu, do Catanii w sobotę, 4 czerwca 2005, powiedziano Vasuli i mi, że Mat. Etna zaczęła wybuchać. Jest tam historia w Katanii o tym wulkanie wylewającym lawę na tą wyspę. Wytwory czarnej lawy można zobaczyć w całej Katanii.

My czułyśmy, ze Wszechmogący Duch Święty jest tak silny, że nawet oddziaływuje na naturę, reagując na Dobre Nowiny, które przynosi Vassula: Jego „Hymn Miłości”, Prawdziwe Życie w Bogu, dla Duchowego Odnowienia.

Map of Scicily
Mapa Scicily, Katania na Wschodnim Wybrzeżu

Mapa Scicily
Mapa Katanii

Lawa w Katanii

Spotkałyśmy Siostrę Martę O’Daly w Rzymie i poleciałyśmy do Katanii razem. Ojciec Giorgio Balestrire, organizator prezentacji Vassuli, przyszedł na lotnisko, żeby nas zabrać. Siostra Marta była dużą pomocą dla Ojca Balestrire w promowaniu tego wydarzenia. My także spotkaliśmy Francis Mifsud, ( który tłumaczy z angielskiego na włoski) i jego żonę na lotnisku.

Miasto Katania
Miasto Katania

Ojciec Balestrire przyprowadził nas do La Perla Jonica w Acireale, gdzie miałyśmy zostać, i gdzie miało odbyć się spotkanie. Wszystko jest na tym samym terenie, czyniąc to dogodnym. My poszliśmy zobaczyć miejsce, które przygotowywali organizatorzy w ich dużej sali na spotkanie następnego dnia. Angela Leonardi pracowała bardzo ciężko razem z Ojcem Balestrire, żeby zebrać spotkanie w całość. Oni poprosili Vassule, żeby powiedziała specjalną modlitwę za organizatorów, co ona zrobiła. Następnie Vassula podziękowała organizatorom i zaprosiła ich na następną Pielgrzymkę w 2007 r. Ona pokrótce powiedziała im o Ekumenicznej Pielgrzymce TLIG, która właśnie miała miejsce w Lebanon, w Syrii i Jordanie. Pielgrzymka 2005

Vassula błogosławi organizatorów
Vassula błogosławi organizatorów

Po tym poszliśmy na obiad. Ponieważ Acireale są nad morzem, restauracja miała piękne, świeże ryby i całe tradycyjne Włoskie jedzenie i świeże owoce.

 Vassula z Ojcem Giorgio Balestrire i członkowie chóru
Vassula z Ojcem Giorgio Balestrire i członkowie chóru

Ojciec Balestrire okazał swoje podekscytowanie w sprawie przygotowań, kiedy mówił nam, że na następny dzień będzie około siedmiu do ośmiu autobusów Pullman przybywających wypełnionych ludźmi z okolicznych miast. On powiedział nam, ze Biskup dał mu pozwolenie, na ugoszczenie Vassuli po tym jak Biskup widział broszurę CDF (dowiedz się więcej o CDF) i list od Kardynała Ratzingera, teraz Papieża.

W niedzielę 5 czerwca 2005 r. Mieliśmy dodatkową godzinę rano z powody zmiany czasu. To dało nam możliwość zjedzenia śniadania z Ojcem Giorgio, jak go teraz nazywamy, w bardziej swobodnym tempie. Ojciec Giorgio czytał włoskie tłumaczenie Orędzi Prawdziwego Życia w Bogu przez wiele lat. Kiedy Vassula pokazała mu oryginalne wydanie pisma ręcznego, to był pierwszy raz, kiedy widział orginalne ręczne pismo Orędzi. Ręczne Pismo

Program dnia był pełny. Po Różańcu, Vasula przemawiała, potem była Msza Święta, potem lunch. Vassula także przemawiała po południu przed adoracja Eucharystii. Było tam w przybliżeniu 800 ludzi na sali.

 Program spotkania
Program spotkania

Vassula przygotowuje się do przemowy
Vassula przygotowuje się do przemowy, Siostra Marta O’Daly (prawo)

Publiczność Katanii
Publiczność Katanii

Święta Msza, która miała miejsce w czasie spotkania
Święta Msza, która miała miejsce w czasie spotkania

Byli tam ludzie, którzy przyszli różnego rodzaju: starzy, młodzi, mężczyźni, kobiety i pary ze swoimi dziećmi. Po przemowie Vassuli, ona modliła się za dzieci. Ludzie przyprowadzili innych, którzy byli fizycznie upośledzeni, tak, żeby oni także mogli się podzielić tym specjalnym dniem. Oni ustawili się jeden po drugim i ona modliła się za nich z krzyżem, którzy zawiera relikwię Prawdziwego Krzyża.

Jeden z ludzi, młody mężczyzna, który był obecny, w czasie modlitwy, miał jawne doświadczenie egzorcyzmu. Cały incydent jest ujęty na wideo. On gwałtownie wyrzucił brzydki śluz ze swoich ust w dużej ilości. Vassula kontynuowała modlitwę za niego przez kilka minut aż ksiądz z publiczności podszedł – zdarzyło się, ze on był lokalnym egzorcysta dla kościoła. Po modlitwie, widoczny był spokój, który go ogarnął. On zeznał nam później, że myślał, ze ktoś próbował rzucić zło lub czarna magię i dął mu pewnego rodzaju fizycznie i duchowo zatrutego pożywienia do zjedzenia. Aktualne fakty tego przypadku, kiedy z niego wyrzucono to, są w tym materiale, kiedy Vassula modliła się za niego i on poczuł się lepiej potem. Czy to był prawdziwy egzorcyzm nie jestem pewna, ja tylko stwierdzam, czego byliśmy świadkami.

Vassula wyjaśniła ludziom, ze Jezus powiedział, "Będziesz błogosławić Moich ludzi tym krzyżem." Były uzdrowienia i krucyfiks wydzielał mirrę. Vassula czyni to zgodnie z nakazem Jezusa. On dał jej modlitwę o uzdrowienie i wyzwolenie, którą wszyscy recytowali.

"W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen."

"Błogosławione niech będzie Twoje Imię, O Ty, który wysłuchujesz (naszych) modlitw. Błogosławiony jesteś Ty mój Panie, który wyciągasz (naszą) duszę z dołu..." 29 maj 1995

Ludzie trzymali zdjęcia ich ukochanych, którzy nie mogli uczestniczyć w nadziei o wstawiennictwo dla nich także. Ludzie w uczestnictwie byli tak cierpliwi cały dzień, co naprawdę pozostawiło na mnie wrażenie. Mogliście widzieć oni czekali cały dzień na ten pełny program modlitwy, uczczenia, adoracji i duchowej odnowy. Oni nie śpieszyli się nigdzie indziej!

Vassula modli się za dziecko, które jest fizycznie doświadczone
Vassula modli się za dziecko, które jest fizycznie doświadczone

Ludzie ustawiający się do Vassuli żeby się za nich pomodliła
Ludzie ustawiający się do Vassuli żeby się za nich pomodliła

Vassula modli się za ustawione w kolejce dzieci
Vassula modli się za ustawione w kolejce dzieci

Kiedy Vassula modliła się za dzieci, można było zobaczyć dorosłych próbujących ustawić się w kolejce, tak, żeby za nich się także pomodliła. Vassula potem powiedziała im, ze Bóg jest Bogiem porządku, więc musimy utrzymywać porządek. Ona obiecał im, ze po lunchu i po zakończeniu drugiej przemowy, ona pomodli się za każdego. Wyobraźcie sobie! Wszystkich ośmiuset ludzi!

Vassula błogosławi bliźniaków
Vassula błogosławi bliźniaków

Vassula z Konsekrowanymi Religijnymi, którzy pomagali w spotkaniu
Vassula z Konsekrowanymi Religijnymi, którzy pomagali w spotkaniu

Vassula zaczęła swoja pierwszą przemowę przedstawiając Prawdziwe Życie w Bogu. Ona powiedziała im jak Papież Benedykt XVI rosi o Jedność pomiędzy Prawosławnymi I Katolikami. To Papież Jan Paweł II zaczął ta drogę i przygotował ścieżkę Jedności dla Papieża Benedykta. Vassula wierzy, ze Papież Benedykt XVI zrobi wielkie rzeczy dla Jedności. Ona wspomniała publiczności, ze miała spotkanie z nim przed czterema miesiącami zanim on stał się Papieżem, tak, ze ona mogła mu osobiście podziękować za to, co zrobił dla wyjaśnienia sytuacji wysyłając jej pięć pytań Watykańskich, na które ona odpowiedziała, co usatysfakcjonowało CDF, Kongregacje dla Doktryny Wiary Kościoła Katolickiego. Jako głowa CDF w tamtym czasie, on nawet poprosił ja o opublikowanie pytań i odpowiedzi w Tomie 12 i one teraz także pojawiły się na stronie.

Vassula wyjaśniła, że ona nie zawsze była zapraszana na prezentacje, zwłaszcza we Włoszech, ale odkąd Kardynał Ratzinger wysłał CDF wyjaśnienie, rzeczy stały się łatwiejsze. Ona powiedziała, "Chwała Panu!" To było jej duże spotkanie we Włoszech po tylu latach. On wierzy, ze to jest początek dla Orędzi Prawdziwego Życia w Bogu do stania się znanymi w całych Włoszech, tak samo jak są znane w wielu innych 67 krajach, gdzie ona była zaproszona.

Różnorodne Kościoły zapraszają Vassule, ponieważ ona przynosi orędzie Jedności. Ona wymieniła nazwy Katolickich, Armeńskich, Luterańskich, Koptyjskich, Baptystycznych, i innych Kościołów i Obrządków, które słuchały jej przemawiającej. Tysiące ludzi wie o Orędziach Prawdziwego Życia w Bogu, ponieważ ona zrobiła około 800 prezentacji. Orędzia zostały przetłumaczone na 42 języki; umożliwiając więcej ludziom przeczytanie o Hymnie Miłości Jezusa.

"Włochy, teraz twoja kolej na przeczytanie tego," zaprosiła ich z radością. Ona poradziła im, żeby usunęli jej imię i zastąpili to swoim imieniem, tak żeby oni uświadomili sobie, że Pan przemawia do nich bezpośrednio. Bóg wciąż przemawia do Swoich ludzi i daje charyzmę tego rodzaju, jaką jej dał, charyzma jest zawsze dla korzyści Kościoła a nie tylko dla duchowej korzyści Vassuli.

Przemawianie do Katanii
Przemawianie do Katanii, Ojciec Giorgio Balestrire (prawo)

Pan wzywa każdego do stania się Żywym Ołtarzem dla niego. Ona powiedziała im, ze ona pochodzi z Prawosławnego Kościoła, i zanim to się zdarzyło, pomimo, że otrzymała chrzest, ona nigdy nie modliła się ani nie poszła do kościoła, i żyła tylko w jej własnym świecie. Jak wielu ludzi na zewnątrz, ona przyzwyczaiła się do życia dla siebie i swojej rodziny. Po jej mocnej przemianie, ona teraz żyje przede wszystkim dla Boga. Ona powiedziała, ze bez Boga, nasz stół jest pusty, ale z Bogiem, nasz stół jest pełny. Słowo Boga jest obfitością bogactw i jest bankietem i każdy jest zaproszony. To wezwanie jest wezwaniem najpierw do skruchy, i jedności, przebaczenia, i pojednania, i ona powiedziała, "Skrucha jest tak ważna, ponieważ doprowadzi nas do spowiedzi i doprowadzi nas do stania się jednym z Bogiem."

Jest nowy zapał w ludzkich i to pochodzi od Ducha Świętego," tłumaczy Vassula. "To pragnienie Jezusa i Najświętszej Matki to jest Duch Święty, który ożywia ponownie was, który ściąga łuski z waszych oczu, który daje światło do zobaczenia niewidzialnych rzeczy i zrozumienia niewidzialnych rzeczy, które były przed wami ukrywane. To jest działanie Ducha Świętego, żeby odnowić Kościół poprzez skruchę, i zjednoczyć Kościół, i to będzie dla Chwały Boga!"

Vassula wyjaśniła, że największym rywalem dla Boga jest nasze ego i nasza wola. Ona powiedziała tak długo jak nie umrzemy dla naszej woli i dla naszego ego, Bóg nie może nas wypełnić Duchem Świętym. Duch Święty potrzebuje miejsca i jeżeli je znajdzie On podbije nas i napełni nas Swoją obecnością. Ludzie pytają, czym Boża wola jest dla nich i ona odpowiada, ze tylko poprzez Ducha Świętego poznamy Wolę Boga.

"Duch Święty nie może przyjść do kogoś, kto ma dług grzechu. Jezus mówi pierwszą rzeczą, którą robimy to SKRUCHA. Poprosić Pana, żeby wybaczył nam grzechy, o których nawet nie wiemy, w tym stanie nawet nie umiemy rozróżnić naszej lewej ręki od naszej prawej ręki. Skrucha jest bramą do Niebios. Skrucha przynosi nam łzy i płonie w nas. Potrzebujemy być szczerymi z samym sobą i poprosić Pana, żeby pokazał nam, kim na prawdę jesteśmy; czym jesteśmy dla Boga i jak On nas widzi i wtedy WYSPOWIADAĆ SIĘ. Wtedy Duch Święty naprawdę przyjdzie do nas. Będziemy świecić od środka i na zewnątrz. Ze światłem Ducha Świętego nawet nasi członkowie, wszyscy z samych siebie będą światłem i będą częścią światła, które jest działaniem Ducha Świętego. Tylko wtedy, Pan mówi, czy możesz powiedzieć, że chodzisz z Bogiem, ponieważ będziesz na tej samej ścieżce z Bogiem. Nie będziesz z tyłu ani z przodu. Pan mówi On jest Drogą, Prawdą i Światłem."

Ona kontynuowała mówiąc do nich o aktywnościach TLIG takich jak, ze wiele grup modlitewnych zostało założonych na całym świecie i że TLIG jest Ekumeniczne, ponieważ to jest dla Jedności Kościoła. My modlimy się za Jedność, Pojednanie, i za Pokój n świecie i żeby mieć więcej Miłości. Ludzie w grupach modlitewnych są pod wpływem ognia z ogniem Ducha Świętego. Vassula powiedziała im o założeniu ośrodków Beth Myriam, domów dobroczynności, i jak powstały. Jako, że Pismo Święte mówi, "Wiara bez uczynków jest martwa." (Jakuba 2:20; 2:17; 2:26) Możesz sobie tutaj o tym przeczytać Beth Myriams

My jesteśmy stworzeni do służenia Bogu, i do służenia sobie nawzajem. Dlaczego Bóg mówi do nas w naszych czasach? Nasza Pani pojawia się w różnych częściach świata, ponieważ to są specjalne czasy, w których my żyjemy. My popadliśmy w Odstępstwo i diabeł jest bardzo aktywny, więc Bóg interweniuje, ponieważ On nie chce strącić Swoich ludzi.

Vassula przemawia do publiczności składającej się z 800 ludzi
Vassula przemawia do publiczności składającej się z 800 ludzi

To jest czas Miłosierdzia. Jezus dał nam ostrzeżenia. Przeczytaj o ostrzeżeniach

Jezus mówi, że nasze okolenie jest bardzo daleko od Boga. Brak jest modlitwy. Wielu obchodzi Boże Narodzenie jako świeckie Wakacje; oni czczą choinkę bardziej niż Jego Święte Imię.

"Przychodzę dziś ofiarować Mój Pokój całej ludzkości, lecz niewielu słucha. Przybywam z warunkami pokoju i posłaniem Miłości, lecz ziemia bluźni udzielanemu przeze Mnie pokojowi. W czasie tej Wigilii Mojego Narodzenia wyśmiewa się i kpi sobie z Miłości, którą daję. Ludzkość święci te dni bez Mojego Świętego Imienia. Moje Święte Imię zostało odrzucone i uważa się dzień Mojego Narodzenia za wielkie wakacje, pełne rozrywek. Adoruje się bożków." 24 grudz 1991

Pan oddał nas na głębszą przemianę, prawdziwą przemianę. Możesz to określić pojedynczym zdaniem jak jest w Pierwszym Głównym Przykazaniu: Kochaj Pana Boga swego z całego serca swego, i ze wszystkich swoich sił i Drugie jest Kochaj bliźniego swego jak Ja cię kocham. (Mat 22:37-38; M. 12:29-30’ Łk 10:27)

Jezus mówi, ze w dniu Sądu Ostatecznego będziemy wszyscy sadzeni z miary miłości, którą mieliśmy na ziemi. Bądź dobry, święty, i kochający. Udowodnij swoja miłość. Bądźcie hojni dla siebie. Hojność znaczy bycie życzliwym sobie nawzajem. My możemy robić to wszystko w małych rzeczach, które robimy, każdego dnia.

Jezus mówi nam jak On jest rozczarowany, ze nie UFAMY Mu wystarczająco.

"My powinniśmy się starać najbardziej jak możemy a On zrobi resztę." 16 grudź 1994

Vassula wyjaśniła, „Nieustająca modlitwa jest waszym pragnieniem Boga przez cały dzień. To jest wtedy, kiedy żyjecie nieustannie w Bogu i Oni (Trójca Boskich Osób) żyją nieustannie w was. Kiedy tęsknisz za Bogiem przez cały dzień, kiedy pragniesz Boga przez cały dzień, to jest modlitwa bez słów. To Serce przemawia. To jest Kontemplacyjna modlitwa. To jest najwyższa modlitwa, ponieważ Bóg widzi wnętrze twojego Serca. Bóg wzywa nas, nas wszystkich, żeby nakłonić nas do modlenia się o pokój.”

Potem przeczytała im orędzie "Z Wysoka daję słyszeć Mój Głos. Krzyczę bardzo głośno, aby każdy usłyszał, dobry czy zły. I Głos Mój istotnie dotarł do krańców świata. Dobrzy jak i źli muszą okazać skruchę. Dobrzy z powodu tego, że nie wypełniali dokładnie Mojej Woli i nie modlili się w sposób właściwy. Wielu z nich zbliża się do Mnie jedynie w słowach. Źli za to, że popełniali nieustannie ciężkie grzechy z powodu zatwardziałości serca i obojętności względem Mnie. Ale powiem ci, co się dzieje i do czego zmierzam. Pisma pouczają was wszystkich, że kiedy ręka jest przyłożona do pługa, nie należy się oglądać wstecz, aby się nie stać niegodnym Królestwa Bożego." 21 maj 2001

Vassula kontynuowała, "Uczynić Pokój z Bogiem to jest zaprzestać buntować się przeciwko Bogu i powrócić do życzliwości Boga i Zażyłości po okresie rozdzielenia i buntu z powodu grzechu i naruszenia. Kiedy zaakceptujesz życie w Bożym prawie, które jest prawem miłości, przedkładając Boga najpierw w twoim życiu, wtedy uczynisz pokój z Bogiem. Bóg daje nam nadzieje, którą jest Duch Święty."

"Jednak byłbym ogromnie przygnębiony, gdybyś umarł nie poznawszy Mnie. Byłbym bardzo zasmucony, gdybyś umarł teraz, zanim Mnie poznasz. Wielu z was jest zajętych codziennymi zadaniami, które podobają się Mi się, kiedy je wypełniacie z miłością i zgodnie z Moją Myślą. Wszystko to jednak będzie niepełne, jeśli się nie otworzycie na łaskę i nie przyjmiecie Mojej bliskości. Przyjdźcie, zatem i przyjmijcie Moje przyjacielskie towarzystwo, a Ja z wielką radością będę mógł zaprowadzić was do tajemnic i ukrytych sekretów Naszego Serca. Ty i My staniemy się nierozłącznie zjednoczeni w miłości na zawsze i na wieki." 2 Listopad 1997

Niech Bóg błogosławi ludzi TLIG we Włoszech za zapoczątkowanie odnowy dla Prawdziwego Życia w Bogu. Niech ich wszystkie wysiłki i praca wyprodukują więcej i więcej owocu. My dziękujemy wszystkim organizatorom za wykonanie tak spektakularnej pracy dla Jezusa!

W Chrystusie,
Georgia Klamson
Czytelnik TLIG, Nowy Jork, USA

Kliknij, żeby wrócić do początku

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
        Południowa Afryka
        Portugalia
        Relacja z Azji, część V - Singapur
        Relacja z Azji, część IVb - Filipiny (c.d.)
        Relacja z Azji, część IV - Filipiny
        Relacja z Azji, część III - Tajlandia
        Relacja z Azji, część IIb - Bangladesz
        Raport z Azji, część IIa - Indie
        Relacja z Azji, część I - Japonia i Hong Kong
        Szkocja
        Anglia
        Katania, Włochy
        Podróż Vassuli do Ziemi Świętej
        Jordania, Syria i Liban
        Kurseong-Darjeeling, Indie
    Relacje z 2004 roku
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
    Relacje z 1998 roku
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message