DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 2005 roku » Relacja z Azji, część V - Singapur »

Relacja z Azji Część V – Singapur

Eksplozja Bożych Łask!

28 listopad - 5 grudzień 2005 r.

Nasz przyjazd do Singapuru oznaczył początek ostatniego etapu 5-tygodniowej podróży Vassuli przez Azję. W sumie odbyło się szesnaście spotkań w Japonii, Hong Kongu, Indiach, Tajlandii i na Filipinach, oraz wizyty w Domach Maryjnych w Bangladeszu i na Filipinach. Po tych wszystkich zdarzeniach sukces misji Vassuli w Azji był ewidentny, uwidoczniony w reakcjach i poparciu wyrażonym przez duchowieństwo i ludzi świeckich w każdy z krajów, które odwiedziła. Nienaganna organizacja i asysta stowarzyszeń TLIG a także rozmnożenie grup modlitewnych jest potwierdzeniem specjalnej łaski danej Vassuli przez Ducha Świętego na jej misję.

TLIG organizers Tisha Starling and Vincent Lee with Vassula
Organizatorzy TLIG, Tisha Starling i Vincent Lee z Vassulą

Vassula po raz trzeci została przywitana na małej południowo-wschodniej azjatyckiej wyspie rozciągającej się między Malezją a Indonezją przez Singapurskie Stowarzyszenie Prawdziwego Życia w Bogu. Przez ostatnie 50 lat Singapur stał się jednym z najlepiej prosperujących krajów na świecie, jego port stał się jednym z najbardziej ruchliwych w regionie. Jego 4,5 milionowa wielorasowa populacja składa się z Chińczyków, Malezjan, Indusów i innych. Mówi się różnymi azjatyckimi językami, podobnie jak wiele jest miejsc kultów porozmieszczanych po wszystkich częściach miasta: buddyjskich, muzułmańskich, taoistystycznych i hinduskich świątyń, a także katolickich, prawosławnych i innych Chrześcijańskich kościołów. Tutejsze stowarzyszenie TLIG utworzone jest z chrześcijan rożnych wyznań i pochodzenia etnicznego, pracujących razem dla Chrześcijańskiej Jedności.

1 Grudnia, Spotkanie Modlitewne w Amerykański Klubie w Singapurze

Singing praise songs to the Lord, as the Charismatic Youth Band played on
TLIG Association's Gerry Kessler introducing Vassula

On stage in front of 400,000

Organizatorzy ze Stowarzyszenia TLIG zaprosili publiczność na Spotkanie Modlitewne, na którym Vassula miała być główną mówczynią-gościem. Głównym celem Vassuli było wyjaśnić znaczenie czytania orędzi „Prawdziwe Życie w Bogu” poprzez które Bóg się nam objawia i przemawia do duszy, doprowadzając ją do rozpoznania swojego Stwórcy. Bogactwa i obfitość pouczeń w orędziach „Prawdziwe Życie w Bogu” przemienia duszę, która być może będąc martwa i pogrążona w ciemnościach powraca do życia i światła Bożej miłości. W Orędziach tych sam Bóg uczy i przekazuje głębokie pouczenia teologiczne jak te wielkich Doktorów Kościoła. Vassula podkreśliła wielką moc jaka posiada modlitwa, modlitwa z serca, i nieustanna modlitwa, która polega na tym, że duszą tęskni za Bogiem i jest Go spragniona w każdym momencie dnia.

Orędzi i modlić się o Jedność Chrześcijan zgodnie z pragnieniem Pana wyrażonym w „Prawdziwym Życie w Bogu”. Pan po prostu prosi nas o zjednoczenie dat Wielkanocy, które pozwoliłoby katolikom, prawosławnym i protestantom celebrować wspólnie Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Kiedy ten krok zostanie wykonany Pan obiecał zesłać Swojego Ducha Świętego z pełna mocą i doprowadzić Kościół do Jedności. W orędziach Jezus mówi tak:

„Czy mam, bracie, znieść jeszcze jeden raz boleść, której doznawałem rok po roku? A może tym razem dasz Mi już wytchnienie? Czy mam jeszcze jeden raz wypić Kielich waszego rozbicia? Albo może pozwolisz Mojemu Ciału na odpoczynek, jednocząc się z miłości do Mnie, w świętowaniu Wielkanocy?

Ustalając tę samą datę Wielkanocy złagodzisz Mój ból, bracie, i rozradujesz się we Mnie, a Ja w tobie, i przywrócę wielu wzrok.” heart " (14.12.1991)

Była to możliwość, żeby zgromadzić wielu aby modlić się o Jedność posługując się międzynarodowym Modlitewnikiem dla Grup Modlitewnych Prawdziwego Życia w Bogu. Stworzone tak aby miał charakter ekumeniczny, zawiera on katolickie i prawosławne modlitwy, oraz pewne protestanckie hymny, oraz wiele fragmentów z Orędzi. Vassula podkreśliła naglącą potrzebę modlitwy o Jedność w naszych czasach, odpowiadając na dzisiejsze wezwanie Ducha Świętego o Jedność. Vassula powiedziała: „W tym czasie łaski i miłosierdzia zabierajcie dzieci na Spotkania Modlitewne. Figurki Naszej Pani ociekają olejem pokazując, ze Nasza Pani jest zadowolona, będąc pośród Jej dzieci, gdyż modlą się oni z serca. Figura Najświętszego Serca wydziela krwawe łzy w Australijskiej Grupie Modlitewnej co wskazuje, że coś ma się wydarzyć i potrzebne są żarliwe modlitwy. Módlcie się, żeby nastała Jedność a Pan wypełni Swoją obietnicę, ze da koniec wojnom, klęską naturalnym i katastrofom. W Orędziu Pan mówi:

„Jeśli kościoły będą zdolne przezwyciężyć negatywne przeszkody, które powstrzymują je od zjednoczenia się – przeszkody, które według Pisma przeciwstawiają się powstaniu jedności wiary, miłości i czci wzajemnej – Ja dochowam Mej obietnicy udzielenia czasu pokoju całemu światu. Pokój ten przyciągnie wszystkie stworzenia do Mojego Mistycznego Ciała, wypełniając Moje Słowa, dane wam wszystkim przeze Mnie w Mojej modlitwie do Boga Ojca, kiedy Go błagałem:

„aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21) To błaganie wyrażone Moimi Boskimi Ustami wciąż, w każdej sekundzie, rozbrzmiewa echem w Niebie.

Przytoczone tu Moje słowa oznaczają, że całe stworzenie powinno upodobać sobie jedność duchową, a nie taką, [która będzie wynikiem] podpisania jakiegoś traktatu. Dla wypełnienia Moich Słów kościoły powinny szukać najpierw pokory i miłości, łask, jakie można uzyskać od Ducha Świętego i poprzez wielki żal. ” (10.12.2001)

Singapurskie Stowarzyszenie TLIG było do dyspozycji z książkami i w prowadzeniu ludzi na ich prośby do włączenie się w Grupy Modlitewne TLIG.

Wizyta br. Michaela Broughton

Vassula visits Bro. Michael
Vassula odwiedza br. Michaela

Vassula opłaciła wizytę bratu Micheal Boughton, dyrektorowi Instytutu św. Józefa, który organizowała jej wizyty w szkolnej kaplicy podczas jej poprzednich wizyt. Brat Michael jest oficjalnie związany z ekumenicznymi i międzyreligijnymi działaniami w Singapurze, dlatego był zachwycony otrzymując z pierwszej ręki wiadomości o spotkaniu Vassuli z Kardynałem Ratzingerem w jego biurze Kongregacji Nauki i Wiary w 2004 r. Została uprzejmie przyjęta przez Jego Ekscelencję, Prefekta Kongregacji Nauki i Wiary i była wdzięczna za możliwość osobistego podziękowania mu za pracę jego Biura w wyjaśnianiu spraw dotyczących pism „Prawdziwego Życia w Bogu” i jej misji. Brat Michael otrzymał broszurkę Wyjaśnienia z Kongregacją Nauki i Wiary i ucieszył się widząc postępy w jej misji. Był równie ucieszony będąc poinformowanym o sukcesie Międzynarodowej Ekumenicznej Pielgrzymki TLIG do Libanu-Syrii-Jordanu w maju 20005 i był pod wrażeniem zdjęć z katolickimi, prawosławnymi i anglikańskimi biskupami i kapłanami celebrującymi liturgię razem z 280 pielgrzymami z 40 krajów i różnych wyznań

3 grudzień - spotkanie w audytorium w RELC International Hotel

Singing praise songs to the Lord, as the Charismatic Youth Band played on
Przed spotkaniem, stoisko TLIG.

Wielu z publiczności ponad 100 chrześcijan i niechrześcijan nie znało orędzi ani Orędzi. Dlatego we wprowadzeniu danym przez Roselynn z Singapurskiego TLIG została uświadomione słuchaczom o zakresie i rozmiarze Prawdziwego Życia w Bogu i misji Vassuli dla Jedności. Główne punkty przemówienia Vassuli obracały się wokół jej świadectwa, Apostazji, Proroctwach, Zażyłości Boga, Skrusze i Jedności.

„Nigdy wcześniej nie mówiłam o Proroctwach, ponieważ zwykłe mówię o zażyłości Boga i Skrusze. Ale Duch Święty nakazał mi i natchnął mnie do opowiedzenie na temat Proroctw i ostrzeżeń i o tym co ma nadejść. W książkach znajdziecie proroctwo o Dwóch Wieżach danych dziesięć lat wcześniej. Tsunami także zostało przepowiedziane w Orędziach trzy razy, najpierw w 1987 r. potem kilka lat później i jeszcze raz ponieważ czas się zbliżał. Pan powiedział:

[(11 wrzesień 1991 r. ) ]

„Ziemia zadrży i zostanie wstrząśnięta. I całe zło wzniesione jak Wieża legnie w gruzach i zostanie pogrzebane w pyle grzechu! W Górze, Niebiosa zostaną poruszone i zachwieją się fundamenty ziemi! Módlcie się, aby Ręka Mojego Ojca nie spadła w zimie.

Piorunami i Płomieniami nawiedzę niespodziewanie wyspy, morza i kontynenty. Słuchajcie uważnie Moich ostatnich słów ostrzeżenia, słuchajcie teraz, gdy jest jeszcze czas. Czytajcie Nasze Orędzia i kiedy Niebo mówi, powstrzymujcie się od lekceważenia i głuchoty. Uciszcie wasze głosy, a usłyszycie Nasze.

Zastanówcie się dwa razy przed wydaniem sądu, zastanówcie się więcej niż dwa razy, zanim potępicie Dzieła Ducha Świętego. Nie oszczędzę ani jednego z tych, którzy wyśmiewają się z Ducha Świętego, bluźnią Mu bezczelnie. Sprawiedliwość strąci ich do otchłani.heart

Wznieście wasze twarze i szukajcie Niebios, aby kontemplować Moje Święte Oblicze! Podnieście wasze oczy do Nieba, a nie zginiecie.

Nawróćcie się! I proście Ojca, aby się ulitował. Niebawem, już wkrótce, Niebiosa otworzą się i Ja ukażę wam

Sędziego.

Jesus symbol

Vassula podzieliła się, że kilka lat przed tym zdarzeniem z Wieżami w Nowym Jorku, oglądała w telewizji program dokumentalny i nagle miała wizje: przed jej oczyma zauważyła jak budynki się rozkruszyły i głośno wyraziła przed świadkami „.i więcej już tego nie będzie..”.

Musimy zdecydować się na Boga i słuchać Jego Wezwania, słuchać tych Orędzi danych z góry. Pismo Święte mówi, że mamy kochać Boga, kochać naszego bliźniego i służyć Mu, oraz być dobrymi. Kiedy Vassula z całego serca zdecydowała się żyć dla Boga i służyć Jemu samemu, Jezus powiedział jej:

„Tak, służ Mi wśród nędzy, pośród złośliwości i nieprawości świata, służ Mi pośród ludzi bezbożnych; wśród tych, którzy kpią sobie ze Mnie; wśród tych, którzy przeszywają Moje Serce. Służ Mi wśród tych, którzy Mnie biczują; wśród tych, którzy Mnie skazują. Służ Mi wśród tych, którzy Mnie ponownie krzyżują i plują na Mnie.”

Vassula kontynuowała:„Świat stał się bardziej pełny przemocy. Jest tak dlatego, że świat raczej oddaje chwałę samemu sobie zamiast oddawać chwałę Bogu. Szatan znowu zwodzi świat tym kłamstwem co zwiódł Ewę: „Nie potrzebujesz Boga, sama możesz być bogiem” . Dzisiaj robi światu ten sam kawał. Wprowadza on swoje własne zasady, swoje własne przykazania. Bóg dał nam przykazania a świat nie jest im posłuszny. Na przykład Aborcja- zabijaj! Niewinni, jak wiele aborcji! W Orędziach pisze, że aborcja zadawala Szatana, ponieważ każde ludzkie ofiary mu się podobają. Szatan doznaje dziś uwielbienia w ludzkich ofiarach i zyskuje silę dzięki ludzkiej krwi. Będziemy zadawalać Szatana utrzymując aborcję legalną. Św. Michał Archanioł mówi, że jest to największa ofiara jaka zadawala Szatana. O której jesteśmy stronie?”

„Ale Bóg przebacza tym, który popełnili te grzechy, prosi ich tylko o skruchę. Proście Boga o łaskę abyście mogli ujrzeć swoje grzechy i żałować za nie. On jest miłosierny. Wybaczajcie, im bardziej wybaczacie, tym bardziej Bóg nam wybacza. Ojciec nam wybaczy jeśli my wybaczmy i wzrośniemy wtedy w łasce i miłości Boga. Jezus mówi w Piśmie Świętym: [ „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje.” Luke 7:47] Ludzie, którzy nie kochają, którzy zachowują urazy i są złośliwi, nie zostanie im wybaczone. Muszą wybaczyć innym, żeby bóg im wybaczył, tak jak to jest powiedziane w modlitwie do Naszego Ojca: „ i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;” . (Mt 6,12) W Dniu Sadu będziemy sadzenie z miary miłości jaką mieliśmy na ziemi. Aby otrzymać dar miłości musimy żałować za grzechy, co opróżnia nasza duszę ze wszystkich grzechów i pozwala Duchowi Świętemu, który jest oślepiającym, czystym światłem, wypełnić nas Swoją Miłością.

Receiving the Holy Spirit
Przyjmowanie Ducha Świętego

Vassula zakończyła spotkanie modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, modląc się nad każdym indywidualnie. Niektórzy byli ogłuszeni pełnym mocy przemówieniem Vassuli na temat Przebaczenia i Skruchy, niektórzy byli z pewnością wstrząśnięci Proroctwami i ostrzeżeniami ale wypełnieni nadzieją w Bożą Miłość i Miłosierdzie. Zrozumiawszy, że modlitwa i wynagradzania może zmienić świat wielu było bardzo chętnych do przeczytania książek i dowiedzenia się więcej przez włączanie się do Grup Modlitewnych TLIG.

Singing praise songs to the Lord, as the Charismatic Youth Band played on
Vassula with TLIG organizers Vincent, Felicia and Monica

Singing praise songs to the Lord, as the Charismatic Youth Band played on
TLIG Singapore Association group photo

Vassula przekazała orędzie i zakończyła tym spotkaniem swoją 5-tygodniwą misję. Kilka chwil przed jej wyjazdem przyjęła kobietę cicho cierpiącą na raka, która szukała uzdrowienia. Vassula wyjaśniła jej, że Orędzie namaszczone są przez Boga i że ma większą szansę być uzdrowioną jeśli będzie czytać te książki. Bóg nie lubi letniości- albo ktoś wierzy albo nie. Jeśli wierzy, że Orędzia pochodzą od Boga a wciąż pozostaje zobojętniała, Bóg jest zraniony i „wypluje ją!”. Vassula bardzo delikatnie zapytała czy wierzy, że Orędzia „Prawdziwe Życie w Bogu” pochodzą od Boga i że to Bóg mówi w tych Orędziach i kobieta ta odpowiedziała twierdząco. Pewien egzorcysta powiedział Vassuli, że większość chorób pochodzi od Szatana, tak więc zaleciła tej kobiecie odprawić dobrą spowiedź, która sama w sobie jest egzorcyzmem. Vassula modliła się nad kobietą, która była przyprowadzona przez bardzo miłą parę, która jej towarzyszyła.

HTutaj kończy się ta cudowna podróż po 7 azjatyckich krajach pochłoniętych teraz przez Łaskę Ducha Świętego. Vassula dokonała zdumiewającej, zachwycającej, cudownej pracy dla Pana. Jego ziarna miłości zostały zasiane po czym wysłał nas do domu... ale nie bez darów dla wszystkich czytelników Prawdziwego Życia w Bogu, organizatorów, stowarzyszeń, grup modlitewnych i wszystkich tych, którzy pracują dla Jedności. Przed 2 tygodniami Vassula opisała wizję, którą otrzymała:

"Ujrzałam się u góry schodów ogrodu, które prowadziły w dół do kutej żelaznej bramy. Spojrzałam w dół i ujrzałam Ojca Świętego w pękiem kluczy w jego dłoni strajacego sie otworzyć bramę. Był w towarzystwie grupy kapłanów , którzy przyszli by dyskutować o Jedności. Panowała tam atmosfera zamieszania i desperacji gdyż żaden z kluczy nie pasował do drzwi... Nagle żelazna brama zamieniła się w szklaną bramę i ujrzałam ich próbujących wyciąć okrąg wokół zamka. Spokojnie zeszłam schodami w dół z głową i oczami skierowaną w dół i przekręciłam klucz, który włożyłam do zamka i otworzyłam drzwi umożliwiając Ojcu Świętemu i jego towarzyszom przejść przez nie, moje oczy cały czas skierowane były w dół."

Niech Bóg będzie wychwalony i uwielbiony w naszej pracy. Dziękujemy Mu za Vassulę i Prawdziwe Życie w Bogu, za wszystkie dawane nam możliwości do służenia Mu, i za wszystkie zbawcze łaski zsyłane na świat podczas tej Eksplozji Bożych Łask!

Cecilia B. Lutz

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
        Południowa Afryka
        Portugalia
        Relacja z Azji, część V - Singapur
        Relacja z Azji, część IVb - Filipiny (c.d.)
        Relacja z Azji, część IV - Filipiny
        Relacja z Azji, część III - Tajlandia
        Relacja z Azji, część IIb - Bangladesz
        Raport z Azji, część IIa - Indie
        Relacja z Azji, część I - Japonia i Hong Kong
        Szkocja
        Anglia
        Katania, Włochy
        Podróż Vassuli do Ziemi Świętej
        Jordania, Syria i Liban
        Kurseong-Darjeeling, Indie
    Relacje z 2004 roku
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
    Relacje z 1998 roku
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message