DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wij Zijn Met elkaar verbonden

4 maart 1987 

Omdat ik van mijzelf weet dat ik zo trouweloos ben, ben ik bang U op zekere dag uit zwakheid te verlaten. De gedachte is ver­schrikkelijk. Ik kan niet zien hoe dat zou kunnen gebeuren, maar ik wil niet dat het gebeurt of dat U mij verlaat! 

Vassula, Ik, Jahweh, bemin je; laat Ik je ooit in de steek? wij zijn door banden verbonden en omdat wij met elkaar verbonden zijn, zul jij niet in staat zijn Mij te verlaten; zie je? Ik heb gezorgd voor ons huwelijk; wij zullen verenigd blijven tot het einde, omdat jij Mij nodig hebt en Mij vurig bemint en omdat Ik vrij over je heers en je grenzeloos bemin; nooit zonder het verlangen dat jij je aan Mij overgeeft; 

Hebt U dat gezegd, mijn God? 

Ik heb dat gezegd;
ga je Mij je vraag stellen? 

Ik durf het niet! 

waarom? wees niet bang voor Mij; 

(Ik wist dat Hij het wist, maar ik wilde het niet op papier.)

Alstublieft, God! 

kom, laten we leren; Ik ben de Almachtige en Ik weet wat het beste is voor je ziel; als iemand van jullie Mij een vraag stelt of om een gunst vraagt zal Ik antwoorden; Mijn antwoord zal het beste zijn waarmee de ziel kan worden gevoed; het is alsof Ik uit alle vruchten de ideale vrucht kies die de beste resultaten voor haar oplevert;

heb je gehoord hoe dikwijls Ik kan vergeven? 

Ja, Heer, maar in sommige boeken staat dat U, ofschoon U hen niet wilt antwoorden (op een bovennatuurlijke wijze), U het toch doet maar met tegenzin, en dat U boos bent. 

Ik, Jahweh, zeg je het volgende: Mijn manier van denken is niet jullie manier van denken, en Mijn wegen zijn niet jullie wegen;[1] Vassula, Ik ben een Aller- genadigste God, een Liefhebbende en Heilige Vader voor jullie; Ik ken jullie noden en jullie zwakheden; Mijn Liefde voor jullie allen is een jaloerse liefde; kom, kom dichter bij Mij; Ik, Jahweh, neem alle gelegenheden te baat om jullie te bereiken;

Mijn Vader, als ik bij U ben voel ik mij zozeer bemind door U en mijn liefde voor U groeit alleen maar, en toch ben ik bang U teleur te stellen omdat ik vol zonden ben. 

Vassula, weet Ik dit alles niet? je bent een vlokje stof dat verdwijnt als Ik erover blaas; Ik weet hoe zwak je bent want je bent tenslotte slechts een voorbijgaande schaduw op aarde; en toch verlaten Mijn Ogen je nooit in je nietigheid en je ellende; Ik kijk neer op je zwakheid met Medelijden en Liefde; wees niet bang, want Ik zal je sterken; Ik neem je zonden weg en schenk je Mijn vergeving; Vassula, doe vandaag niets meer; morgen zal Ik je roepen; heb Mijn Vrede;


[1] Dit betekent dat deze theorie fout is.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message