DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Kun Je Met Liefde Werken Voor Liefde?

3 maart 1987 

Ik ben het, Jezus. 

Vergeef mij al mijn zonden. 

Ik vergeef je; kom, Ik verheug Mij in jou; herinner jij je de dag waarop Ik je Mijn Heerlijkheid heb getoond? 

Ja! 

wil je nog meer zien?  ja? 

(Ik voelde mij onzeker.) 

Vader, kan ik nog even wachten? 

goed; Ik zal het je later opnieuw vragen; Ik zou je graag meer van Mijn Heerlijkheid willen laten zien zodat je in staat bent voor Mijn kinderen te beschrijven hoe Mijn Koninkrijk is;

wat betreft Mijn vorige boodschap: als Ik voel dat je bereid bent om haar op te schrijven, zal Ik het je laten weten; Vassula, wil je Mij toestaan je vandaag te gebruiken? 

Op welke manier, Heer? 

door het wezen van de liefde die jij voor Mij voelt te gebruiken; bemin Mij dus vurig, Vassula; Ik wil een heel speciale ziel voor een val behoeden, ze is een van Mijn uitverkorenen; we kunnen haar nog redden, Vassula;

Ik zal twee pure druppels van Mijn Bloed op jouw hart achterlaten; deze twee druppels zullen genoeg zijn om je hele hart te bedekken en je Mijn verdriet te laten voelen; 

Wat moet ik doen? 

kun je met liefde werken voor Liefde? 

Ik zal het proberen, Heer. 

verenig je met Mij; we zullen vandaag haar ziel genezen; we zullen haar sterken;

Ik zal je leren hoe Ik werk, want dit zijn Hemelse werken, alle Heilige werken zijn van Mij; Wijsheid onderricht je; vergeet dit nooit, je bent Mijn bloem die Ik in Mijn Licht laat groeien; Ik zal je grond zuiveren en je geven wat je tekort komt; Ik kom terug en zal je inlichten over het hart van Mijn speciale ziel; Ik bemin je, heb Mij lief Vassula, want zo velen zijn van deze liefde afhankelijk;

(Later in de namiddag werd ik door de duivel aangevallen die mij verwijten maakte. Ik wist dat het God niet was, want ik had geleerd dat Hij mij nooit beschuldigt of verwijten maakt.) 

Ik zegen je dochter; Ik zal je nooit verwijten maken over wat Ik, Jahweh, je gegeven heb;

Ik verheug Mij in jou; Ik heb jou uitgekozen om Mijn Gelaat te onthullen; mediteer, Mijn Vassula; voel, voel deze liefde die Ik voor je heb; binnenkort zul je Mij zien; ja, Ik zal komen; 

Heer, als U mij komt halen verwacht ik niets, omdat ik niets heb gedaan en niet in staat ben iets te doen. Ik eindig weer met het woord "onwaardig!" En toch, wat verlang ik ernaar bij U te zijn! 

Vassula, voel Mijn hand; Mijn hand die zo vurig probeert je vast te pakken en bij Mij te houden; Ik verlang je te beschermen; Ik wil je graag in de diepten van Mijn Hart sluiten en je daar verbergen, helemaal voor Mijzelf; je schijnt Mijn woorden te vergeten, heb Ik je niet aan Mij gebonden, voor eeuwig? zijn wij niet door Mij verenigd door er een krans van liefde op te plaatsen?[1] Mijn beminde, we werken samen; Ik ben je God en Leidsman;

Mijn Heer, ik ben zwak en ik heb U nodig; ik moet in alles worden gesterkt om in staat te zijn U te verheerlijken. 

Vassula, let op Mijn handen; plaats je handen zo dat jouw vingertoppen de Mijne raken; 

(Ik zag iets als een bliksemflits dat uit Zijn vingertoppen kwam, als elektriciteit.[2] Ik plaatste mijn handen zó dat ik Zijn vingertoppen raakte. Dit gebeurde bewust en in meditatie.) 

voel Mijn Heiligheid; Mijn Kracht stroomt door jouw vingertoppen; zulke werken zijn Hemelse werken; Ik zegen je; steun op Mij; je hebt Mij nu in je opgenomen; houd je handen in de Mijne en voel Mijn warmte; 

(Later:) 

Vassula, luister, we hebben haar nu voor vallen behoed; verheug je! Ik heb het wezen van je liefde gebruikt; we werken samen bij het helpen en genezen van zielen, word het nooit moe, dochter, ze te genezen; 

(Ik werd opnieuw door de duivels aangevallen. Ze zeiden: “Wil je weleens hier vandaan gaan!" )

Vassula, kom, kom dichterbij Mij; ontvang Mijn liefde; begrijp je waarom ze je haten? je ontrukt Mijn beminde zielen aan de duivel en brengt ze terug bij Mij; 

Heer, wat gebeurt er met alle liefde die de andere mensen U geven, helpt die ook niet? 

ja! alle liefde wordt gebruikt voor het herstel en de genezing van zielen; 

(Voortzetting van de boodschap van Vrede.) 

Mijn Koninkrijk zal zich uitbreiden en blijven groeien door de gegeven liefde;

Ik zeg je naar waarheid dat al Mijn lijden niet tevergeefs zal zijn; met overweldigende Heerlijkheid zal Ik zegevieren over alle kwaad; Ik zal elk hart doen ontbranden en zodoende Mijn zaden van Liefde en Vrede verspreiden en Mijn kinderen verenigen; over het hele universum zal Mijn Licht worden uitgegoten, want zo wil Ik het;

eer Mij, Vassula, door Mij te beminnen; kus Mijn Handen; 

(Ik heb Jezus in gedachten gekust en dit  ook op een afbeelding gedaan). 

verheerlijk Mij altijd; Ik bemin jullie allen; kom dichterbij Mij, bemin­den, want Mijn liefde voor jullie is groter dan jullie je ooit kunnen voorstellen; 

(Ik voelde zoveel geluk uitgaan van God; God was zo gelukkig!)


[1] Bij onze  verbintenis.

[2] ‘Hij schittert als de zon; twee stralen gaan uit van Zijn Handen: daarin is Zijn Kracht verborgen’ (Hab. 3:4).

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message