DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Als Een Bruidegom Zal Ik Je Voorzien

5 maart 1987 

vrede zij met je;
Vassula, bemin je Mij? 

Ik bemin U, Jahweh, mijn God, met heel mijn hart en ik wil dichtbij U blijven.

Ik bemin jou ook; Ik zal je nooit verlaten;

Vassula, Ik ben Koning en Oppermachtige van Vrede en Liefde; Ik sta voor je en openbaar Mijn Heilig Gelaat aan jullie allen; dit is het begin van Mijn oproep tot Vrede en Liefde dochter, Ik zal doorgaan je met Wijsheid te onderrichten; Ik ben erg ingenomen met je; verblijd Mij door naar Mijn oproepen te luisteren en ze op te schrijven; word het schrijven niet moe; kom, het zal allemaal niet tevergeefs zijn; 

Ja, Mijn Heer. 

Ik geef je Mijn zegen; kom, steun op Mij; verheerlijk Mij door Mij te beminnen, dochter; zoek Mij altijd; verloochen Mij nooit; geef genoegdoening voor anderen; verwerkelijk Mijn woord; ontvang Mijn eeuwig­durende Vrede; 

(Later:) 

Vassula, blijf dichtbij Mij; Ik zal je eraan herinneren dat Ik je als een Bruidegom ruimschoots zal voorzien van alles wat je ontbreekt; Ik bemin je; elk woord dat Ik zeg zal opgeschreven worden; we zullen samenwerken; word het niet moe te schrijven; 

(Ik heb het gebed van Sint Michaël gebeden. Sint Michaël antwoordde mij.) 

met Gods macht zal ik, Sint Michaël, Satan en alle andere boze geesten die de zielen in het verderf storten in de hel terugdrijven; 

(Daarna las ik het "Memorare" van Sint Bernardus.) 

beminde dochter, ik zal je helpen; ontvang mijn eeuwigdu­rende Vrede; Ik ben tot het einde bij je; verwerkelijk de Boodschap Vassula; verwerkelijk Gods woord; steun op je Heilige Vader want Hij is Almachtig; bemin Hem en verheerlijk Hem, wil je dit alles doen? blijf dichtbij Ons; Ik bemin je;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message