DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Achtergrond » De Oproep en het Instrument »

De Oproep en het Instrument

Vassula Rydén

Vassula Rydén, is Grieks, geboren in Egypte en ze behoort tot de Grieks-orthodoxe Kerk. Door de beroepsverplichtingen van haar man heeft ze het grootste deel van haar leven in derde wereld landen moeten wonen. Ze had nooit kunnen bedenken dat in 1985 God Zich onverwachts aan haar zou openbaren, toen zij met haar gezin in Bangladesh woonde. Dit was het begin van een mystieke communicatie, die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt. Het is God die dicteert, inspireert en haar Zijn woorden van Wijsheid onthult, om ze door te geven aan Zijn volk, zodat zij Zijn Wil kennen.  

De genade om God’s Woord op een dergelijke wijze te ontvangen wordt Profetie genoemd. God riep Vassula, ook al had ze nooit enige catechese of theologische vorming ontvangen, en leerde haar alles; zoals Hij eens tegen haar zei: "Ik heb je gekozen als een onbeschreven doek om het uitsluitend met Mijn Werk te vullen, dat Ik zal noemen: ‘Waar Leven in God." (10 juni 1987)  De goddelijke boodschappen van ‘Waar Leven in God’ zijn een dringende oproep om vrede te sluiten met God en ons leven te beteren door bekering. Ze zijn een oproep tot verzoening, liefde en eenheid.

Deze boodchappen zijn ook een oproep aan onze echte funderingen en een herinnering aan Gods Woord en van Zijn bestaan. Zoals God Zelf tegen Vassula zei:

"vertel hun dat deze Boodschap niet aan hen gegeven is om sensatie te veroorzaken, maar om hen de urgentie, de ernst en het belang van Mijn Oproep te doen beseffen; de urgentie van hun bekering; de ernst van de toestand van hun ziel; het belang van hun verandering van leven en heilig te leven;" (18 mei 1991)

“Wees als een luid boek, een boek geschreven door de Allerhoogste,” zei God in het begin tegen Vassula. Hij voorzegde haar destijds in 1986, dat Zijn boodschap, met Zijn hulp, over de hele wereld zou gaan en dat deed het.

Kaïn zal deze keer niet in staat om Abel te slachten, omdat Hij tussen hen zal staan. Kaïn zal tegenover Hem staan, in plaats van Abel. Symbolisch betekent dat deze keer niemand in staat zal zijn om Zijn boodschappen te schaden en te doden, omdat God er zal zijn om ze te verdedigen telkens wanneer Kaïn zijn mes heft.

Sinds 1988 is Vassula in meer dan 85 landen uitgenodigd en heeft meer dan 1500 presentaties gegeven. Voor al dit apostolisch werk ontvangt Vassula geen persoonlijke royalty's, honoraria of toelagen voor haar inspanningen. Tot nu toe zijn de boeken in meer dan 42 talen vertaald door vrijwilligers.

Diverse gerenomeerde theologen en priesters hebben met groot enthousiasme de boodschappen bestudeerd en beschouwen hen niet alleen in harmonie met de Heilige Schrift en de Traditie van de Kerk, maar zeiden ook dat ze hen een beter inzicht in de Schrift gaven en van de essentie van God. Ze hebben hun authenticiteit en goddelijke oorsprong bevestigd door het schrijven van boeken en het annalyseren van de unieke casus van Vassula.

Profetie

Gedurende al deze jaren heeft Onze Heer geprobeerd en is nog steeds bezig, om een waarachtig begrijpen in ieder van ons op te wekken, door ons herhaaldelijk geheugensteunen te geven: in herinnering te brengen wat er in het verleden door de Heilige Schrift is gezegd, door de heilige Profeten en Zijn eigen Geboden; God zal ons niet eeuwig toestaan dat wij Zijn Heilige Naam beledigen en daarom heeft Hij ons herhaaldelijk gewaarschuwd dat de wereld, levend zonder Hem, zichzelf vernietigt in haar afvalligheid en Zijn Heilige Gerechtigheid provoceert om op haar neer te komen. Profetieën, zoals de vernietiging van de Twin Towers, de Tsunami in 2004, de val van het communisme in Rusland en andere profetieën, werden aan Vassula voorspeld en zijn allemaal uitgekomen. Als de wereld zich niet tot inkeer komt en de Kerken doof blijven voor Zijn oproepen tot verzoening en eenheid, een eenheid in verscheidenheid, zal een grote kastijding van vuur over de wereld gezonden worden.

Degenen die oren hebben late hen horen, degenen die niet willen horen late hen niet horen", dit is wat God tegen Vassula zei, om dit aan deze generatie en alle Kerken te vertellen.

Onze wereld van vandaag heeft, in haar afvalligheid, dringend redding nodig, en niemand heeft dan ook het recht om in te grijpen om Gods Stem of de Stem van onze Heilige Moeder te dempen, of heeft enige zeggenschap over de reddingbrengende intenties die de Hemel zelf voor de hele wereld heeft. Deze boodschappen hebben ongelooflijke en onmiddellijke bekeringen voortgebracht die blijvend zijn. Mensen uit de hele wereld hebben hun oprechte verhalen gedeeld over hoe hun levens zijn veranderd - blijvend - door de boodschappen. Dit toont aan dat zo een ongelooflijke genade alleen kan voortkomen uit één bron, en dat is: de Hemel. Daarom noemen we dit: bovennatuurlijk.

De Armen Voeden

In de Heilige Schrift staat geschreven dat een geloof zonder goede werken nogal dood is. Na het ervaren van Onze-Lieve-Vrouw in een visioen, werd Vassula door onze Heilige Moeder gevraagd om de noodlijdenden een helpende hand te reiken en ook de armen te voeden, want geestelijk voedsel alleen was niet voldoende. Sindsdien zijn vele huizen genaamd 'Beth Myriam' (Huis van Maria) opgericht door mensen die werden geraakt door de boodschappen, om de armen te voeden. Sommige van deze huizen hebben zich ook ontwikkeld tot scholen om kinderen te kunnen voorzien van onderwijs. Wereldwijd zijn er nu vele Beth Myriams, en ze zullen blijven groeien met de hulp van onze Gezegende Moeder.

 
Achtergrond
De Oproep en het Instrument
De Toenadering van Mijn Engel
Een Inleiding op de Boodschappen
Multimedia Galerij
Het Handschrift

De Oproep en het Instrument
Een samenvatting van wie Vassula is en wat 'Waar Leven in God' is
 

De Toenadering van Mijn Engel
Vassula beschrijft hoe haar Beschermengel haar in het allereerste begin naderde
 

Een Inleiding op de Boodschappen
Een Inleiding op de Boodschappen door Vassula
 

Multimedia Galerij
Kijk, Luister en Zie Afbeeldingengalerij, Audio Clips, Video Clips
 

Het Handschrift
Informatie en foto's van het speciale schrift waarin de boodschappen geschreven worden
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 
EERDERE BOODSCHAP:

Het Uur Van Crisis Doemt Nu Op Boven De Aarde
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message