DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Achtergrond » Het Handschrift »

Een Inleiding op het Handschrift

De xx boodschappen die aan Vassula zijn gegeven, worden door haar neergeschreven in een statig handschrift - dat zich onderscheidt van haar eigen - terwijl ze toelaat dat haar hand bovennatuurlijk wordt geleid.

HandwritingVeel volwassenen, met inbegrip van Vassula zelf, hebben gevraagd of dit werkelijk het handschrift van Jezus is. Jezus' antwoord was dat het niet Zijn handschrift was, anders zou het perfect zijn. Maar Hij zegt altijd: "Vassula, sta Mij toe je hand te gebruiken," of "luister en schrijf..." Net als veel andere heilige mysteriën, is het niet gemakkelijk om dit volledig te begrijpen, maar het kan voor velen een hulp zijn wanneer we een aantal van de waarnemingen delen die door Vassula en Fr. O'Carroll bij verschillende gelegenheden gedaan zijn.

Vassula schrijft de boodschap van de Heer op zoals deze tot haar komt, op twee verschillende manieren. De ene manier is dat zij Zijn exacte woorden hoort en neerschrijft. Op andere momenten geeft Hij haar een 'licht' of een begrijpen van een gedachte dat Hij wil overbrengen. Dit schrijft ze neer zo goed als zij zich kan uitdrukken.

In beide gevallen wordt haar hand geleid om langzaam en majestueus te schrijven, zoals Jezus verkiest. Ze zegt dat aan haar getoond is dat ze de boodschappen in haar eigen handschrift heel snel zou kunnen neerschrijven, maar dat Jezus de voorkeur aan deze manier geeft waarbij Zijn aanwezigheid wordt gemanifesteerd. Naast de Auteur van de boodschap te zijn, is Hij direct betrokken bij het neerschrijven ervan.

Vader O'Carroll maakt deze observatie: ... "Anderen, zoals Maria Conception de Armida, Adrienne von Speyr en de H. Birgitta van Zweden, hebben dictaat opgetekend van de Heer. De zaak van Vassula is er echter uniek in dat het handschrift rechtstreeks wordt beheerst. Wij hebben de transcriptie van een intens persoonlijke ervaring van Jezus Christus, met de zekerheid dat Hij was betrokken bij het fysieke element van het neerschrijven van de woorden op papier." Vassula beschrijft het ook als dat haar hand in “vervoering” is, op een manier zoals een ziener met het hele lichaam een staat van vervoering of extase ondergaat. De persoon is zich ervan bewust, maar niet geïnteresseerd in de directe omgeving omdat de gehele focus ligt op de heilige aanwezigheid van God of de Heilige Moeder. Vassula is van mening dat net zoals haar handschrift onder het dictaat van de Heer wordt beïnvloed door Zijn aanwezigheid, zo wordt op een eenzelfde wijze, wanneer we in en bewust van Gods heiligheid zijn, alles om ons heen naar een hoger plan opgetild dan wij zelf hadden kunnen bereiken. Op deze manier geeft Jezus ons nog een visueel hulpmiddel over Zijn onderichting, dat steeds wanneer we Hem toestaan ​​ons te gebruiken en wij Zijn aanwezigheid tot uiting brengen, dat de resultaten veel groter zullen zijn dan door onze eigen armzalige krachten. Hij vertelt tegen ons: "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken."

Video van Vassula die een Boodschap Ontvangt

Andere Artikelen:

De Boodschappen van Het Ware Leven in God
De volledige boodschappen in hun originele handgeschreven vorm kunnen hier worden bekeken in een 'bladzijde omslaan' vorm.

Een Onderzoek door Eerw. Rev. Christian Curty OFM
Eerwaarde Christian Curty OFM, Priester en Exorcist van de Mariale Priesterbeweging, Marseille, Frankrijk, heeft bijgaand essay geschreven over het handschrift en deze "Brief van Onze Heer aan Zijn Kerk".

Een Analyse door J.A. Munier SGF
J.A. Munier SGF. GGOF., grafologisch consultant in handschriften voor het Hof van Beroep van Parijs, Frankrijk, heeft dit schrift geanaliseerd.

Fr. René Laurentin Interviews Vassula
Een uittreksel uit een interview met Vassula met het handschrift als onderwerp.

 
Achtergrond
De Oproep en het Instrument
De Toenadering van Mijn Engel
Een Inleiding op de Boodschappen
Multimedia Galerij
Het Handschrift

De Oproep en het Instrument
Een samenvatting van wie Vassula is en wat 'Waar Leven in God' is
 

De Toenadering van Mijn Engel
Vassula beschrijft hoe haar Beschermengel haar in het allereerste begin naderde
 

Een Inleiding op de Boodschappen
Een Inleiding op de Boodschappen door Vassula
 

Multimedia Galerij
Kijk, Luister en Zie Afbeeldingengalerij, Audio Clips, Video Clips
 

Het Handschrift
Informatie en foto's van het speciale schrift waarin de boodschappen geschreven worden
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 
EERDERE BOODSCHAP:

Het Uur Van Crisis Doemt Nu Op Boven De Aarde
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message