DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Свидетелства на Затворници » Свидетелства на Затворници в Света »

Намерих истинския Мир. Мирът, четейки ИвБЖ. И го поделих с другите и знайте, че е докоснал сърцето им. Сестра ми се опитваше да ме накара да прочета една от тези книги... след това ме арестуваха... колелетата на справедливостта бавно се завъртяха в Тексас. Най- сетне тя ми изпрати първия том. В началото бях уморен, докато реших да седна и да я прочета. Винаги вярвах в Духа на Бога, но имах проблем да се моля на Иисус (човек). Но, след като започнах да чета почувствувах обичта и мъката на Иисус да ме изпълва. Той говори с такова чувство, че ме накара да го обикна. И се почувствувах виновен за това, че не му се бях доверил и че не го обичах по-рано... След като прочетох книгите, дадох и на други да ги прочетат, и понастоящем можете да видите наистина промяната в хората, които истински отварят сърцето си и ума си за Бога – Господ Иисус и неговата сладка Майка Мария. Господ Иисус да благослови Света, в който живеем и да се смили над тези, чиито уши и очи са затворени.
(Г. С., Форт Уорт, Tексас. С.А.Щ, януари 1996)

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници
    Свидетелства на Затворници в Света
    Затворници в Португалия

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message