DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Свидетелства на Затворници » Затворници в Португалия »

Свидетелства на Завръщане при Бога на Затворници посредством Истинския в Бога Живот

В Португалия бяха публикувани седем книги със свидетелства на затворници относно въздействието на Истинския в Бога Живот върху живота им. Свидетелствата бяха събрани от затворниците на затворите на Португалия.

Ето няколко от тези свидетелства:

... Колкото и невероятно да изглежда, колкото и неразбираемо да се представя, истината е, че в затвора се научих да бъда свободен и сега се чувствувам по-свободен от всеки друг път...

Прочитът на тези книги (Истинският в Бога Живот) ни помага да посвещаваме цялото си съществувание на Бога, предоставяйки Му всеки ден това, за което страдаме, това, което ни доставя удоволствие, като поправяне към Свещеното Сърце на Иисус, което всекидневно раняват и пронизват нашите грехове. Чувствувам да минава през мен една универсална Обич, не егоистична обич, която само корумпира и унищожава човека. Ето защо съм свободен. Въпреки това, не можем да изкореним миналото си: пороците, слабостите, грешките си. И е необходимо да го преустроим това, както архитектът строи манастир и вдига тежките камъни, правейки ги да изглеждат по-леки.

Размисълът, прочитът на тези книги ни помага да станат по-леки лъкатушните пътища на живота, да изглежда по-лек кръста на всеки един, неговият Голгота. Прочитът на книгите ни помага да не ни безпокоят въпроси като какво да вземем от живота, а какво да дадем. За да дадем нещо в живота означава да се предадем на волята на Бога, точно както всеки ден искаме от него: “да дойде Царството Ти, да бъде Волята Ти, както на небето, така и на земята...”

Когато сме в състояние да разберем, че волята на Бога е и нашата, когато му доверим изцяло себе си, безрезервно, ставаме свободни. Свободата ни е чудесно нещо, което трябва да пазим завинаги, ще стане вечна, когато позволим на Иисус да действува чрез нас, в нас, и както се казва в песента “на Христос поверявам себе си, никога вече няма да се чувствувам сам”. Една универсална обич е върховния израз на свободата, тя е в Иисус. Останете в Иисус, за да сте свободни.


Едно разпятие се намира опряно на перваза на прозореца на келията ми, до възглавието ми и непрекъснато ме гледа. Мисля, че Той избра това място, щом се опитвах да Го окача на стената, изглеждаше сякаш отхвърляше новото място...

Сега, както всички са започнали да четат предоставените книги знаят, това, което безсъмнено ме обхваща е чувството на мир, четейки Истинския в Бога Живот: “ Аз съм, Васула, опри се на Мен и си почини.” Да, спокоен съм и пълен с мир. Сякаш Той се намира до мен, тих и спокоен, уверявайки ме, че не съм сам. Или бих могъл да си представя мълчаливото Му Присъствие, знаейки, че се намира до мен, че е вечен приятел, че не е необходимо да кажем нито дума, след като зная, че, каквото и да стане мога да се оповавам на Него, много преди да Му го поискам, зная, че ще ме подкрепи. Това беше най-хубавият подарък за това Рождество, тоест, че спечелих един нов Приятел, за когото зная, че никога няма да ме изостави...

Така, контактувам с това чувство на мир, ще продължа Делото Му и ще се постарая още повече да подсиля новото ми и съживено приятелство...


Не бих могъл да напиша нещо, ако не чувствувам, че излиза от дълбините на сърцето ми. И отново ви казвам, че прочетох всички книги на Истинския в Бога Живот до 7-ия том, както и месечното списание. Зная и признавам, че вярата ми не е достатъчна (както казва Иисус). Истината е, че спочелих повече съвършенство, струваше си труда да ги прочета. Помогна ми също така много при прочита на Свещената Библия, на Стария и Новия Завет.


Сестро, моите поздрави! Току-що получих посланието ти. Наистина, словата ти лекуват една ранена душа. Искам непрекъснато от Христос да се грижи за мен, особено по време на Пасха, за да дойде времето на освобождението ми.

Очаквам с нетърпение третото ти посещение, има голямо значение за мен... Радвам се на словата на Христос, учат ми това, което трябва да направя “Обичам те, ела да Ме утешиш с обичта си.” Вълнува ме много думата “Васула” и когато на нейно място поставям своето име, усещам Иисус да живее в сърцето ми. Прочетох трите първи тома на посланията на ИвБЖ. Смятам, че е едно изключително, много важно четиво, особено за човек в моето състояние. Помага ми да науча за Христос. Чувствувам се прекрасно, четейки тези книги и ще продължа да ги чета. Очаквам свободата си, и тази моя вяра блика от Иисус Христос, Всемогъщият. Намирам се винаги на Негово разположение...


Имам много приятни новини. Свещеникът дойде отново за Литургията, както всяка събота, и когато му говорих, ме насърчи да продължа. Благодаря на Бога, през последните две седмици много затворници дойдоха на Литургията, и аз ходех, когато можех. Дадох книгите на Истинския в Бога Живот и на други хора в затвора, за да ги привлека да отидат на църква, въпреки че съществуват един-двама с различни възгледи (което почитам). Но, лека-полека започнаха да разбират и да идват при нас. Зная един, който слушаше проповедите на Свидетелите на Йехова, когато ни посещаваха, и често му исках да дойде при нас, докато реши да дойде на Литургията. Поисках от Бога да ни изпрати Светия Дух да ни благослови всички, така че в бъдеще да станем всички едно семейство, истински християни и така бедствието ни да стане по-поносимо за всички.

Поставил съм Разпятието на стената на келията си, над възглавието ми. Прочетох повечето книги и сега чета 8-ия том на Истинския в Бога Живот. Четейки ги, интересът ми нараства все повече и повече и признавам, че е едно изключително произведение, което много ми помогна...

Що се отнася до книгата “Истинския в Бога Живот в Затворите на Португалия”, намирам я изключителна. Съществуват затворници и в други затвори с голям талант. Възхищавам им се и заявявам, че Бог се доближава до нас, въпреки грешките и пропуските ни... Един ден, когато се освободя, бих искал всички тези книги да ги взема със себе си, у дома, за да ги четат внуците ми и да станат истински християни.


Сестро, окачих Разпятието над кревата си. Украсих келията си с картини и сега е много хубава. Чувствувам се много добре в келията си сега. Моля се с Розарията и чета книгата на Васула, Истинския в Бога Живот, другата я дадох на съседката си, в съседната келия.

Действително много се радвам на тази книга Истинския в Бога Живот, както и съседката ми. Сестро, щастлива съм защото... тя ходеше редовно на Литургия, но от юни, когато я затвориха, се лиши от нея и беше много натъжена. Когато пристигнах с картините си и с книгите на Истинския в Бога Живот и Разпятието, показах й ги и много й харесаха. Казах й също така за свещеника, говорих й много време. Сега ходи често на Църква заедно с мен и всеки ден се молим с Розарията. Подарих й изображение на Святата Мария и го окачи над кревата си. Сега се чувствува много щастлива, както и аз.


Благодаря ви отново за усилията ви, силата, смелостта и предаността, както и за обичта, която дадохте на затворниците на Португалия. Единствено с благословията на Бога бихте могли да ни предадете тази сила и обич. Ако Той не ви беше избрал да го направите, не би могло знамението му да се разпростре над страната, посявайки Словото на Иисус върху сухата земя.

И така, въпреки незнанието ми, вече признах, че вярвам, че писанията на Васула не са издадени, за да поставят в опасност вярата на християните, а напротив. Поне за Католиците, които вътрешно се срамуват да бъдат такива, писанията на Васула засилиха вярата им и съживиха и подсилиха религиозния им живот.

Васула сигурно трябва да има много врагове. Също и Светия Отец. И Иисус имаше. Така или иначе, всички, които казват “истината” имат своите врагове. Затова онези, които нямат врагове, не са достойни.

Признавам, че писанията на Васула много ми помогнаха. За щастие, откакто започнах да ги чета, не се чувствувам вече сама в болката и страданието ми. Откакто зная книгите на Васула, които ми дадохте, вече не чувствувам самота.

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници
    Свидетелства на Затворници в Света
    Затворници в Португалия

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message