DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Свидетелства Събрани от Цял Свят » Свидетелства на Миряни »

Свидетелства на Миряни

Всички свидетелства приложени тук са откъси от оригиналните.


В началото на 90-те години бях преместен по степен и с мъка в душата търсех моя Бог и след една година на молитва и четене и с по-голямо внимание към Литургията, моят Господ ми донесе тези послания. И как заговориха в сърцето ми! Чрез тези слова се влюбих в моя Бог. Колко нежно и интимно и страстно ни обича и иска и ние да Го обичаме... Научих толкова много неща, неща, които промениха живота ми (всичко към добро).

(K. T., С.А.Щ., септември 1999)


През изминалата година отсъствувах доста от църквата, но след като прочетох Истинския в Бога Живот от Васула, се върнах в църквата и сълзи на радост се стичат по бузите ми всеки път, когато приемам причастието, обичам да ходя на църква и във всекидневните ми задължения Иисус Христос и Мария са винаги с мен.

(Х. T., Индонезия, септември 1999)


По време на заболяването ми, през 1998 г., когато разполагах с много време да съзерцая и да оставя Бог да влезне в сърцето ми, бяха ми представени първите томове на тетрадките. С голямо нетърпение започнах да чета тези книги и това ме накара да осъзная как беше животът ми преди и постепенно се свързвах с Иисус всеки ден повече и повече. ИвБЖ допринесе за огромната положителна нагласа  в мен и животът ми значително се промени. Научих се дори да се моля със Святата Розария, нещо, което не бях правил преди. Много съм благодарен за посланията на ИСТИНСКИЯ В БОГА ЖИВОТ.

(A. В., Холандия, септември 1999)


Незабавно, посланията ми донесоха нов живот. Те ме накараха да търся в сърцето си, да се убедя за греховния си живот, да си поделя с други приятели изживяването въздействувало върху мен благодарение на посланията. Започнах да си поделям книгите с тези, които проявяваха интерес. Четях ги през по-голямата част от нощта, плачех и спирах на промеждутъци, за да се моля. Бях открил едно живо послание, съставено особено за грешник като мен. Да бъде прославено Святото Име на Господа.

(Л. В., Кения, септември 1999)


Преди подаръка на това лично откровение, никога не бих разбрал нежността, която чувствува Иисус за всеки един от нас, дори за мен. Вземам Словата Му “Ние, Нас” на работа с мен всеки ден. По този начин зная, че съм упълномощен от Него да успокоя бурите, които раняват, злоупотребите на тийнейджърите, с които работя и особено, имам спокойствие в мен по начин, по който никога преди не съм имал. Той ме излекува от така голямото безпокойство за толкова много неща. Мирът се внедри в мен толкова много, че дори и сега, когато е възможно да бъда уволнен (отново!) в моята професия по здравеопазването, чувствувам се подсилен от Него, за да взема дори по-големи рискове и с вяра да се изправя пред нови, непознати задачи, които Той може да ми даде да изпълня.

(К. M. В., С.А.Щ., септември 1999)


Всеки ден прочитът на посланията на ИвБЖ ме вълнува до сълзи. Реални и неизменни константи, Благословената Троица и Майка Мария въздействуваха върху нас, променяйки живота ни. Предавайки се на желанието да служа напълно, лично чувствувам влиянието Му да расте. Толкова съм развълнуван от тези послания, че сега вярвам, че Иисус действително ми говори чрез тях. Тези послания спечелиха интимното и признателно приятелство на цялото семейство за цял живот с Господа.

(Н. К. В., Австралия, септември 1999)


Преди около пет години един млад мъж ми даде копие на видеото на Васула от 1992 г. във Францисканския Център за Молитва. Тя предаде посланията по толкова благороден, искрен и на места хумористичен начин, че исках да чуя повече. Оттогава, всеки ден намирам време да се моля и да чета посланията на ИвБЖ, стараейки се да опозная Бог чрез разговорите му с Васула... Чрез посланията на ИвБЖ се научих да се моля, да обичам розарията, да благодаря на Бога за дара да съм Католик и за тайнствата на изповедта и Евхаристията.

(Дж. В., С.А.Щ., септември 1999)


Точно преди посещението й, бях привършила с прочита на втората книга. Тя се позова на отварянето на Библията наслука, за да получи едно слово от Бога и си подели няколко текста, които Господ й беше дал. Този конкретен ден прекарах целия ден в четене на книгата и след това отворих Библията наслуки, както тя каза. Бях изумена, когато получих откъс от Колосяни 3, 1-4, който започва “След като бяхте възкресени заедно с Христос....”, знаех вече за автентичността на посланията. Оттогава, Господ често ми говори по този начин.

(Р. В., Шотландия, септември 1999)


Беше посланието на ИвБЖ от 20 септември 1986 озаглавено “Аз съм Светлината”, което промени живота ми. Докато четях посланието, почувствувах някой да снема воала покриващ очите ми и това ме накара да заплача, осъзнавайки, че бях се загубил и живеех в мрак в продължение на толкова много години. Че това е нашият Господ Иисус, за когото копнеех и когото търсех в продължение на много години. Той (Иисус), Който ще запълни празнотата, която чувствувам и че Той е, който ще ме изпълни. Посланията ме накараха да осъзная колко много ни обича Иисус и иска да се завърнем при Него. Колко важни са Тайнствата (особено Изповедта и Святата Евхаристия). Колко интимни можем да бъдем с Него. Как бихме могли да Му помогнем да спаси други, предоставяйки жертви в единение с Неговата жертва. Защо би трябвало да бъдем обединени с Папата. И защо трябва да почитаме Благословената Майка. Посланията ми помогнаха да обикна Иисус повече и следователно да обикна също така Заповедите Му и законите на Църквата Му.

(И. A., Филипините, октомври 1999)


Me habló un sacerdote del libro, lo compré y me impactó con muchos momentos de profunda emoción. Lo he prestado y dado a conocer a otros. Luego acudí al encuentro con Vassula en Madrid en abril 1997 donde aumentó dicho efecto sobre mí al ver en ella el rostro de Jesús, lo que me lleva a releer su testimonio de aquel día cada vez más profundo.
(L. L. A., Spain, October 1999)


След прочитането на книгата “Истинският в Бога Живот”, осъзнах и научих много неща по отношение на дълбоките ми и лични взаимотношения с Господ Иисус: колко много ни обича Господ и че Бог е близо до нас, сякаш е точно до нас, винаги търсещ нашето внимание.

(Р. A., Филипините, октомври 1999)


Когато присъствувах на първото посещение на Васула в Банкок, аз просто исках да я видя от любопитство. Но когато започна своето свидетелство, бях дълбоко развълнувана. Започнах да възхвалявам и да благодаря на Бога за това, че ме беше довел тук. Когато започна служението за лечение, все още седях на стола си и внезапно цялото ми тяло започна да трепери. Почувствувах слабост и не можех да си обясня какво става. Тогава реших да отида и да се присъединя към лечението. Докато чаках Васула да се помоли над мен, за малко да припадна. Когато усетих ръката на Васула на главата ми, веднага паднах на пода. След това почувствувах толкова много мир в мен. Сега, чета вече четвъртия том от посланията на Господа. Изживях много чудеса и просветление. Животът ми постепенно се промени, връзката ми с Иисус стана по-дълбока и обичта ми към другите хора нарасна.

(E. Д. A., Банкок, Тайланд, октомври 1999)


A partir de octubre de 1996 empecé a leer La Verdadera Vida en Dios, escrita por Vassula Ryden. Al leer el Nº 2 cambió mi forma de ver las cosas; tener un encuentro espiritual con Dios, ir al confesionario y un arrepentimiento de todo corazón por todo lo que normalmente no veía como pecado o falta a Dios. En mi familia también hubo cambio ya que en lo primero que pensamos y a quien recurrimos es a Dios y su Santísima Madre.
(A. R. A., México, October 1999)


Fiquei espantada ao ver Vassula na TV falando das mensagens recebidas de Jesus Cristo. Meu choque foi por causa da minha impossibilidade de compreender como era possível uma pessoa comum falar de uma vivência com Jesus, que é tão santo, sem que ela mesma não fosse santa. Passei a me informar sobre Vassula, e hoje compreendo a extraordinária lição que Jesus nos dá quando Ele escolhe os Seus para distribuir a graça operante, para revelar-Se, para demonstrar o Seu imenso Amor às criaturas. Ele toca os Seus escolhidos. Ele é o Senhor!
(Andrade, Brazil, October 1999)


Al empezar a leer los escritos de La Verdadera Vida en Dios, en julio de 1999, estoy aprendiendo a manejar mejor la Biblia, estar más cerca de Dios y de la Virgen María, hacerme más humilde y ayudar a la gente en caridad, a llevármela mejor con mi esposa y familia. Desde que me arrimé a Dios me siento más tranquilo conmigo mismo y seguiré uniéndome más y más a Dios, porque estando con Él, siempre estaremos más unidos toda la familia. También he notado que éstos libros hace de verdad aprender a vivir una verdadera vida en Dios. Darla amor a nuestros semejantes, me ha hecho ir todos los domingos a Misa y confesarme más seguido y así recibir el Pan de Dios. Enseñar a la gente leyendo éste libro, practicándolo con la Eucaristía y haciendo caridad hacia las personas.
(U. M. A., México, October 1999)


Израснах като утвърдена Католичка, така че винаги признавах и уважавах дълбоко вярата си. Въпреки това, четейки за изживяването на Васула Риден с Христос и вътрешния й говор, е просто прекрасно. Бях дълбоко развълнувана до сълзи, когато тя говори за голямата загриженост на Иисус към нея и към цялото човечество. Също така оцених дълбочината на духовната интимност, за която Той говори и ни кани да си споделим душата Му и да станем “едно” с Него.

(Ф. A., Дубай, Обединени Арабски Емирати, октомври 1999)


Ана ми даде дара на сбирката на Истинския в Бога Живот. Писанията на Истинския в Бога Живот задълбочиха вярата ми и отношението ми към Бога, дадоха ми мир, разбиране и възможността да приема живота си всред смут и борба. Интимността на Бога, от която се нуждаех. Прочетох много писания вдъхновени от Бога, имам Магистърска степен по теология, но никое не е в такова пълно съответствие с Библията и с такъв теологически звук както Истинския в Бога Живот. Липсваше ми потокът на разговор на Бога с мен, за да направи живота ми по-интимен с Него. 

(M. A., С.А.Щ., октомври 1999)


Кръстена съм, не вярвах в Бога и Христос. Имах в къщи Новия Завет, но не знаех какво се казва в него. Ходех на църква, но типично. Когато съпругът ми почина през 1996 г. беше сякаш загубих всичко и много се отчаях. Започнах да чета посланията, които Бог изпраща посредством Своята вестителка Васула и успоредно с това четях Святото Писание и се освободих от отчаянието. Сега често се изповядвам, причастявам се, чета Новия Завет и посланията на Истинския в Бога Живот, които ми казват да обичам враговете си и да се моля за тях. Благодаря на Бога Отец за това, че ме води. Слава на Господа!

(М. Л., Гърция, октомври 1999)


Ходех на Църква типично, без нищо да чувствувам към Бога и въпреки изпитанията, които изживявах никога не си бях помислила да се позова на Бога за помощ. Когато почина баща ми през 1996 г. стана чудо: за мен Истинският Баща в мен се възкреси, когато започнах да се моля с розарията и да чета посланията на Истинския в Бога Живот.

(Н. Л., Гърция, октомври 1999)


Признателен съм за седмия том на Истинския в Бога Живот. Тези послания винаги много силни в съдържанието си, трогват човека и го вдъхновяват за дълбок размисъл, към по-пълна вяра и по-ефективни действия. За мен това са словата на нашия Господ Иисус Христос, които попивам с цялото си сърце.

(M. Б., Полша, октомври 1999)


Това са прекрасни книги. Под тяхното въздействие животът ми се промени. Сега обичам Иисус, както никога преди. Често се причастявам... Не, не съм набожен... но обичам много нашия Господ Иисус и се старая да живея според Неговите съвети.

(Г. Б., Полша, октомври 1999)


.. Na verdade, é difícil pensar em passar um só dia sem ler as Mensagens... Já ocorreu muitas vezes o fato de eu estar querendo uma resposta específica para alguma dúvida ou angústia e tê-la encontrado na primeira mensagem que li (ao tentar tirar uma mensagem ao acaso). Trata-se, para mim, de uma das fontes mais perfeitas para manter a intimidade e o diálogo com Deus. Sinto-me amparada e consolada por Deus ao lê-las.
(M. T. M. S. B, Brazil, October 1999)


По време на втората половина от срещата на Васула, Мива видя лицето на Васула да се променя в лице подобно на лицето от медальона на Светата Плащаница (със затворени очи), с богати вълнисти коси до раменете и лицето с тъмна кожа. Имаше властност, каквато Иисус трябваше да има при Проповедта на планината, и спонтанно “О, Иисус!” й дойде на устните. Това продължи доста време. Тя беше дошла на срещата с двамата си внука и съпрузите на втората и третата си дъщеря. Страхувайки се, че просто си ги въобразява тези неща, тя установи, че съпругът на третата й дъщеря също беше видял лицето на Васула да се преобразява в това на Иисус.

(M. Б., Япония, октомври 1999)


Participei de um encontro com Vassula em Curitiba. Durante a sua palestra, enquanto falava, vi nitidamente o Rosto de Jesus. Fiquei preocupado, pensei que fosse imaginação minha, mesmo sem acreditar muito nela, gostava de seus escritos. Porém, após esta experiência, cresceu em mim uma sede de Deus que não pára mais. Hoje em vez de assistir televisão, leio a vida de santos, em vez de ir ao futebol, antes vou à Missa aos domingos, coisa que não praticava. Passei de um cristão triste a ser um cristão feliz.
(J. M. B., Brazil, October 1999)


Прочетох тази книга с голяма жажда: вече не четях, поглъщах това четиво и изплаках всички сълзи на тялото си. Започнах да се моля – с един човек, после с двама, сега сме петима – всяка седмица с малкия молитвеник на Истинския в Бога Живот.

(A. Б., Франция, октомври 1999)


Eenmaal begonnen las ik achter elkaar de boeken van Vassula, van Jezus dus. In de eenzaamheid kreeg ik ruim de tijd ervoor. Liefde, liefde en nog eens liefde van Jezus zelf: balsem voor een gewond hart. Ik heb Zijn Woorden gedronken en ben onnoemelijk dankbaar dat Hij ons zo nabij gekomen is. Zijn gelaat op de voorkant van de boeken vond ik zo mooi er lief, dat ik het ook geschilderd heb.
(M. Beuman-v. Roermund, Holland, October 1999)


Пътят към религиозния живот наистина е свързан с борби и трудности. Толкова се радвам, че въпреки тези трудности съм в състояние да се справя с тях. Никога не бих могъл да го направя без благодатта и провидението на Бога. Тази благодат и провидение се проявяват от Бога чрез посланията на ИСТИНСКИЯ В БОГА ЖИВОТ. В началото се колебаех да ги прочета, защото си мислех, че не представляват интерес. Но сега, когато свърших първата книга и в момента чета втората, съм категорично убеден, че Бог ми говори толкова лично. И посланията, които прочетох са много пригодени към моя случай и състояние. Те се превърнаха в един от моите източници на вдъхновение, мотивация и насърчение при преодоляването на препятствията в живота ми.

(П. Ж. Л. Б., Филипините, октомври 1999)


Истинският в Бога Живот направи Иисус жив в живота ми и верен приятел и съпътник. Той показа обичта си по един неустоим начин, обичам го и сега осъзнавам колко съм недостоен.

(Ж. Б. Р., Филипините, октомври 1999)


Когато слушахме свителството й за Бога, видях лицето й да се променя! (Местата ни бяха на петия ред точно срещу Васула.) Видях едно лице – нежно, прекрасно и красиви руси коси на вълни и брада, след това сякаш лицето се приближи до мен, очите станаха много сини, след това го видях да стои неподвижно, с дълъг бял хитон. Казах на съпруга си: “Лицето й прилича точно на лицето на Иисус Христос.” Никога преди не бях чувал това да става. Оттогава имам вяра в Бога. Прочетох книгите повече от един път. Вземам ги със себе си, където и да ходя. Това е голяма благодат. Благодаря и възхвалявам Господа!

(Д. ван Б., Холандия, октомври 1999)


TWij kwamen door vrienden in contact met de foyer de Charite van Marth Robin met de geschieften van Don Gobbi en van "Het Ware Leven in God": regen op dorse grond! Hier spreekt het Hart van Jezus zoals ik dit uit mijn jeugd herinner. Het is een begin geworden van een geestelijke groei naar het Hart van de Kerk, de spritualiteit van ons christelijk geloof. Het vlees en bloed, de warmte, de vaderlijke liefde van onze Schepper, Vader, Verlosser, Vriend en Broeder. Ook de H. Magd Maria kreeg een grote betekenis in ons vernieuwde gebedsleven; dieper en regelmatiger.
(H. B., Holland, October 1999)


Внучката ми се роди без способността да контролира мускулите на врата си. Това не беше видяно веднага, но го забелязахме на възраст един месец. Лекарите смятаха, че е най-вероятно спина-бифида. Извършиха се изследванията, за да се определи точната диагноза на заболяването. Междувременно чух, че Васула Риден идва в Пойнт Тиатер в Дъблин. Това беше през октомври 1996 г. Поисках от Васула да я благослови, което тя любезно направи, благословия я по челото с малък кръст разпятие. След благословията, Васула се обърна, за да си тръгне, и аз се почувствувах толкова щастлива вътрешно, че я повиках с името й “Васула”. Когато се обърна, бях втрещена от това, което видях, не беше женското лице на Васула, а това на Иисус. Той ме погледна с безкрайна обич и се усмихна. От този ден, внучката ми напълно се излекува и сега е едно много здраво и щастливо тригодишно дете. 

(С. Б., Ирландия, октомври 1999)


Когато започнах да чета Истинския в Бога Живот знаех, че самият Иисус е, който говори. Когато чета Библията духовното значение става ясно и Бог със своята благодат ми дава да проумея въйздействието на доброто и злото в живота ми. Продължавам да се моля, както с розарията така и с другите молитви и ходя на Литургията толкова често, колкото ми е възможно. Посланията на Истинския в Бога Живот ми донесоха голям мир и утеха и също така желанието всеки един да бъде спасен.

(Р. Б., Англия, октомври 1999)


Аз съм Филипинка, омъжена за Швейцарец Протестант, и Католичка по раждане до 1988 г., когато започнах да практикувам един атеистически вид на Будизма, който носи своя произход от Япония. Попаднах в тази религия и опитах и в Ню Ейдж.Ужасяващия кошмар, който имах след една хипноза, по мое съгласие, ме накара да напусна тази религия и най-вече, защото имах трудност да убедя себе си да стоя в тъмна стая в полу-хипнотично състояние, за да “пиша автоматично”. Това самозалъгване да отворя канал свързващ ме с висшето ми аз чрез сеанси за автоматично писане, ме отвeде до шанса да се срещна – няколко седмици преди Великата Седмица през 1999 г. – с отец Ричи Сантос, който ме поощри да прочета посланията на ИвБЖ. Той дори заяви, че Васула Риден получава тези послания чрез “автоматично писане” (което не е вярно), просто, за да предизвика любопитството ми към писанията. Тъй като имах много свободно време по време на ваканциите за Великата Седмица на сина ми, започнах четене – направих рекорд, прочитайки пет тома за петте дена на Великата Седмица. Беше един истински Великден за мен, и възхвалих Бога с решението да се върна обратно към Католическата вяра след 11 дълги години в пустоша. 

(Ф. С. Б., Филипините, октомври 1999)


Винаги вярвах в Бога и ходех на църква от време на време. Но си представях Бога отдалечен и строг. С посланията на Васула сега живея интензивен духовен живот. Имам радост в себе си... Научих се да разговарям с Господа и Го чувствувам много близо до мен и в мен. Сега зная, че е Бог Благ, Бог на Обич и Прошка. Доверявам Му се и се оставям на Него. Приемам, каквото ми дава. Дори и да е горчиво... Щастлива съм до Него, благославям Го и дълбоко Го обичам.

(Г. В., Гърция, октомври 1999)


Книгите на Васула ми помагат да се развия духовно и да се отворя за нуждите на другите. Това е истински дар на Божественото Провидение и смятам, че много хора четящи посланията на Иисус чувствуват желанието да се доближат до Него и до ближния си. Освен това, темите в тях вдъхновяват да се работи за истински икуменизъм, основан на обичта между всички разделени братя носещи името християни.

(И. К., Полша, октомври 1999)


Depois que conheci "A Verdadeira Vida em Deus", através da leitura sinto agora um Deus PAI bem próximo a mim, pois antes eu o sentia um Deus PAI distante. Com a leitura da Verdadeira Vida em Deus a minha vida foi se transformando, ou seja, fiquei com fervor na minha oração e comecei a amar mais o meu próximo e a sentir maior zelo pelas coisas de Deus.
(I. Q. C., Brazil, October 1999)


Quando comecei a ler e a vivenciar as mensagens dos livros de Vassula Ryden, minha vida interior mudou completamente, sinto Paz.
(A. C. C., Brazil, October 1999)


Ao ler o primeiro volume de 'A Verdadeira Vida em Deus' senti que se tratava do próprio Jesus que falava com Sua ternura e Seu Amor. Senti o perfume de incenso que emanava do livro o que respondia à minha dúvida sobre se devia lê-lo. Quando, depois, ao assistir uma palestra de Vassula recebi a graça de ver o rosto de Jesus em lugar do rosto de Vassula percebi que o Senhor se manifesta aos Seus, àqueles que Ele deseja tocar. Isso mudou em muito a minha vida, a minha maneira de participar nas coisas da Igreja e de viver o Evangelho como Jesus nos pede.
(A. C., Brazil, October 1999)


Yo soy una lectora de La Verdadera Vida en Dios, para mí, ha sido una bonita experiencia leer y darme cuenta de lo mucho que nos quiere Dios, a pesar de que soy una pecadora, Él me ama; y nos dice que ama tanto a la humanidad que nos pide nos apartemos del mal, y que seamos buenos y nos amemos unos a otros. Me pareció muy bonito lo que nos habla María nuestra Madre, tan tierna, tan cariñosa, nos pide que escuchemos lo que Su Hijo nos pide. Es muy bonito saber la verdad, la realidad y querer hacer las cosas como se deben de hacer.
(M. E. C., México, October 1999)


Yo fui Testigo de Jehová durante 11 años y no había poder alguno que me convenciera en salirme. Mi hermana Josefina quien insistía mucho en que nos alejáramos de los Testigos, un día no recuerdo la fecha pero fue en 1996, nos leyó a mi mamá y a mí los folletos de La Verdadera Vida en Dios. A partir de entonces, dude y me convertí, hoy me doy cuenta en el gran error en que encontraba. Quiero dar gracias a Dios por los escritos.
(G. A. C., México, October 1999)


Valorizo muito o livro de Vassula 'A Verdadeira Vida em Deus'. Obtive uma grande graça com a conversão de minha filha e genro. Eles leram os livros e entenderam que Jesus é em primeiro lugar. Obrigada Vassula pela sua linda mensagem. Em Cristo.
(E. C., Brazil, October 1999)


Yo no tenía ni temor ni amor a Dios, los Testigos de Jehová me convencieron de estudiar con ellos ya que mi mamá y mi hermano eran Testigos de Jehová. Me inundaron con sus ideas y desde entonces rechazaba la Iglesia Católica. Años después tuve un accidente en donde me comprometí con Dios de estudiar verdaderamente la Biblia, busque por varios lados hasta que en la Pascua de 1996 llegaron a mis manos los Mensajes de la Verdadera Vida en Dios. A medida que los leía, mi alma se estremecía y fue entonces que mi fe en la Iglesia Católica creció y mis dudas desaparecieron. Desde éstos momentos sentí un respeto por los sacerdotes, a la Virgen María y a los templos. Mi fe creció de tal manera que hoy para gloria de Dios me dedico a predicar y defender a mi Iglesia Católica de los ataques de las sectas. He difundido éste mensaje con todos aquellos que han estado confundidos por los Testigos de Jehová, el resultado es el mismo que el mío, vuelven a la Iglesia Católica y con más fe que antes.
(M. J. A. C., México, October 1999)


След много години, през които бях хладна Католичка, попаднах на две книги намиращи се до леглото на баба ми озаглавени “Истинският в Бога Живот” от Васула Риден и нещо ме теглеше да ги прочета. Докато четях тези послания всичките ми въпроси от духовно естество получиха отговор. В резултат на тези послания се завърнах в католическата вяра и тайнствата, както и в помирението след дванадесет години отсъствие. ИвБЖ е повратна точка в живота ми и това беше истинско чудо, т.е. Иисус ми показа как да живея Истински в Бога Живот.

(A. П. де К., Южна Африка, октомври 1999)


Si bien llevaba una vida de oración regular y frecuentaba los sacramentos, la lectura de la Verdadera Vida en Dios produjo un cambio muy profundo en mi vida: recibí algo así como "gracias eficaces" que me permitieron vivir lo que había deseado y no lograba, como por ejemplo, vivir en la presencia de Dios, hacer de la oración un encuentro personal con Nuestro Señor y adquirí un gusto grande por las Sagradas Escrituras. Pienso que obtuve la gracia que, por consejo de un sacerdote, había pedido durante muchos años: tener un conocimiento vivencial de Jesús. Por otro lado comprendí la ternura del Amor de Dios, de qué modo quiere que todos se salven, qué significa su Amor Misericordioso, cuánto nos apartamos de Él con nuestro racionalismo, cómo le agrada que obtengamos gracias para aquellos que aun no lo conocen, cuánto le pesa la división de los cristianos y otras verdades que me han llevado a una mayor preocupación por la salvación de mi prójimo y por la causa del ecumenismo; me han llevado también a pedirle al Señor que me conceda abrazar mi cruz de cada día con amor y con espíritu de reparación.
(E. P. C., Argentina, October 1999)


Прочитът на “Истинския в Бога Живот” беше за мен и за семейството ми голяма радост и особена духовна облага. Тази книга увеличи вярата ни, надеждата ни, обичта и доверието ни в безмерната Божествена Добрина и Милосърдие... Проумяхме стойността на единството със Светия Отец и могъществото на Розарията. Чувствувам голяма признателност към Бога, който – посредством Васула – дава толкова добри и очевидни плодове. Вярата отново живее в семеството ни: молим се горещо, изповядваме се, разбираме по-добре стойността на единството на християните с Папата като водач.

(T. Д., Полша, октомври 1999)


Чувствувам като воал да пада от очите ми и зная едно нещо: обичам Иисус над всичко. Но това не е моя заслуга. Той, Милосърдният Господ погледна своето създание и го притисна към сърцето си чрез това четиво. Сърцето ми Го желае, сега и всеки ден, той е мой гост посредством Евхаристията.

(M. Д., Полша, октомври 1999)


Въпреки че съм роден в Католическо семейство и израснал в Католическа общност, никога не познавах Бога лично, докато един приятел през 1994 г. не ми показа едно видео с изказването на Васула Риден в С.А.Щ. Оттогава, в продължение на четири години чета и размислям върху Истинския в Бога Живот, станал част от ежедневните ми молитви и хранещ закопнялата ми душа с посланията на обич от Бога. Невероятно, в деня, когато приключих с прочита на последната книга, през май 1998 г., Васула дойде да свидетелствува в Тайланд за първи път. Оттогава насам, не бях вече просто получател на посланието, но, по Божията благодат, станах също така работник за разпространението на посланията на ИвБЖ.

(E. Д., Тайланд, октомври 1999)


... O que mais vivenciei nas palestras de Vassula e na leitura das mensagens de 'A Verdadeira Vida em Deus', foi a intimidade com Jesus, pedindo muito perdão pelos pecados pessoais, do mundo, pelas omissões de cada dia. Procurei vivenciar o Amar a Deus, empenhar-se em levá-lo aos outros, para que Ele seja mais conhecido e amado. Falar com Deus com a pureza e simplicidade de criança. Desprender-se das coisas que passam... Quanto às profecias levaram-me a viver melhor o amor e a rezar sobre a humanidade.
(G. D., Brazil, October 1999)


Родена съм Гъркиня и като повечето Гърци съм Православна, преди завръщането ми при Бога и продължавам да съм Православна. Ние всички, Православните, вярваме в Бога и аз също вярвам в Бога, но не го познавах. Знаех само, че е голям, много мощен и поради величието си не се интересува от мен, едно нищожно създание. Веднъж една приятелка ми донесе видео с Васула. Веднага повярвах. Не ми мина през ума да отсъдя дали е вярно или не. Звънна звънецът, докато гледах видеото и си помислих: “О, нищо не е по-важно от това, което гледам сега!” Прочетох Посланията и продължавам да ги чета. Истината трогна сърцето ми. Узнах, че този Отец, когото отблъсквах през всичките тези дълги години е най-красивият, нежен и любящ Отец, който толкова много ме обича, с постоянна и вярна обич, независимо от нищетата ми.

(A. Д., Амстердам, Холандия, октомври 1999)


En un período de mi vida en el que me hallaba sin rumbo a raíz de un episodio emocional, debido a mis desórdenes cotidianos me vi envuelto en una terrible angustia y un desgano del que no me podía reponer. A fines de 1997 un conocido me regaló los Mensajes de Vassula Ryden. Comencé a leer aquellos libros acompañados con la oracón del Santo Rosario. Progresivamente fui mejorando hasta que reordené mis objetivos, entre otros confesarme con frecuencia, leer las Escrituras, formar un grupo de oración, brindar ayuda a los necesitados, estudiar. Gracias a todo esto empecé a darle la importancia que Jesús tenía en nuestras vidasy pude lograr todos esos objetivos.
(A.L. D., Argentina, October 1999)


Door een bekende van mij, ben ik aan de lektuur van Vassula gekomen en heb alles van haar gelezen wat zij geschreven heeft in haar boeken met en over Jezus. Ik had een kamertje ingericht, om te bidden, lezen en heb dit nog steeds. Ik trek mij een aantal uren terug in dat kamertje voor gebed en het lezen van de boeken van Vassula, waarin ik dan echt ervaar, dat Jezus bij mij is. Ik geef folders van Vassula door en alle andere belangrijke berichten die ik ontvang. Ik heb ook een aantal gebeden van Vassula overgenomen die ik dagelijks bid. Dankzij Vassula, wat priesters en Vader Abt Nicolaas de Wolf ben ik blij Jezus en Maria weer in mijn leven gevonden te hebben. Het is niet meer weg te denken en zeg ik uit het diepste van mijn hart: "Loof en Prijs de Heer" - God is Liefde!"
(M. van den D-H., Holland, October 1999)


Преди около четири години, когато бях на 21 години и когато водих много греховен живот, отстъпих колебливо на натиска на сестра ми да направя духовните упражнения на Свети Игнатий от Лойола в Мадрит, Испания. Докато правих упражненията, монахините там ми дадоха една книга наречена “Истинският в Бога Живот, на испански. Започнах да чета и не можах да повярвам. Трябва да бях получила благодат от небето, след като цял живот пренебрегвах Бог и бях много скептична относно Неговите пътища. Незабавно повярвах, че посланията са истински. Започнах да ги чета и просто не можех да повярвам, че Бог може да ни говори толкова интимно, с такава изпълненост от Обич. Почувствувах се влюбена в Бога. Така започна моето завръщане при Него.

(A. Д., Испания, октомври 1999)


Търсех една по-дълбока връзка с Иисус, но не знаех как би могло да стане това. След това видях един постер в нашата църква оповестяващ изказването на Васула. Веднага почувствувах, че Бог ме зове да присъствувам. Отидох и бях дълбоко трогнат и бях отведен в по-тесен вървеж с Иисус вън от всичко, което бих могъл да си представя. Беше ми дадено да проумея интимното дело на Светия Дух посредством посланията на ИвБЖ. Благодаря на Бога за това и се моля Васула посредством нейното свидетелство за Иисус и Неговите послания да спечели много души за славата на Бога.

(A. Д., Йоханесбург, Южна Африка, октомври 1999)


След един греховен живот, за първи път се запознах с истинския Бог чрез една моя приятелка, която наскоро се беше завърнала при Него. Оттогава, постепенно всичко в живота ми се промени: ходя на изповед и свято причастие, чета посланията на Истинския в Бога Живот и вече нямам стрес, нямам вече нервни кризи, желание за забавления в бар, пиене, след като това беше целият ми свят. Това беше преди една година, и благодаря на Бога, който е единствената истина. Слава на Този, който е бил, е и винаги ще бъде. Амин.

(E., Родос, Гърция, октомври 1999)

Все още се просълзявам, когато си спомням нежните слова на нашия Господ, отнасящи се за момента, когато Той пръв “ни държа в ръцете Си”. Целият ми живот се питах защо човешките същества сякаш имат едно дълбоко, вътрешно чувство за това кое е най-добро, най-красиво в изкуството, музиката или философията, и защо, както Св. Августин казва “нашите сърца са неспокойни, докато не си починат в Теб”.  Освен ако не чета погрешно Васула, Бог й каза, че за един миг след нашето сътворение Той позволява на душата ни да Го види и очевидно е този спомен, който е така дълбоко отпечатан в душата на всеки един от нас, въпреки че е покрит засега от човешката ни природа...

(Х. E., Токио, Япония, октомври 1999)


Завръщането ми настъпи преди седем години, след като видях видеокасета на Васула в Канзас Сити. Вътрешно почувствувах, че мога само да опиша състоянието на мир, че съм щастлив, изпълнен с обич и сигурност. Това особено чувство беше Светият Дух, радост от това, че очите ми се отвориха и че Христос влезна в живота ми. Прочетох внимателно всяка книга. Скоро осъзнах, че Иисус е много реален в живота ми, а не нещо, което не мога да посетя или да се свържа с него. Започнах да ходя ежедневно на Литургия, изповед веднъж в месеца, моля се с розарията, чета всеки ден Писанието, произнасям молитви на милосърдие и посещавам енорийската църква и прекарвам време в молитва пред Олтаря. Развих отношението си на преданост към Благословената Майка.

(С. E., С.А.Щ., октомври 1999)


Завръщането ми при Бога от ереста на Свидетелите на Йехова съставлява доказателство за автентичността и истинността на Посланията. Проучването на Светите Послания наред със Святото Писание, размисълът, изповедта, постите, Святото Причастие, редовното ходене на цървка... ме накараха наистина да почувствувам “Божествената Любов”.

(А. Е., Кардица, Гърция, октомври 1999)


Изпаднах в дълбок духовен сън. Безсъмнено щях да стигна до вечната смърт. Но Иисус ме разбуди от този сън. След като прочетох първия том на “Истинския в Бога Живот”, силен лъч на Божествената Любов проникна в душата ми. Събудих се и започнах да се моля. Оттогава, сърцето ми бие по-силно за Бога и почувствувах нуждата от конкретна работа за славата на Бога... Словата на Иисус в “Истинския в Бога Живот” са така топли, лъчезарни, истински, красиви, дейни, съдържат Божествената сила, зовят ни, те са за нас като “спасителна надежда”.

(T. Ф., Полша, октомври 1999)


На 2 септември 1995, посетих срещата на “Истинския в Бога Живот” в Хилверсум. Започнах да чета от първия том, точно както г-жа Васула препоръчва да правим. За един месец изпитах вътрешен импулс да отида на църква. От диктовките наред с Библията узнавах все повече и повече за Иисус и скоро ми стана ясно, че Иисус е този, когото търсех толкова дълго време.

(С. Ф., Холандия, октомври 1999)


... fiquei um ano sem frequentar a Santa Missa, em desolação total. Nesta época li a 'A Verdadeira Vida em Deus' de Vassula e re-encontrei o Jesus que eu tinha conhecido no Evangelho de Mateus.
(D. L. B. F., Brazil, October 1999)


Através da Bíblia tento chegar aos Céus. Através da leitura dos livros de Vassula encontrei um reforço para chegar lá mais depressa.
(C. F., Brazil, October 1999)


Ler a Bíblia e rezar a Bíblia; ler os livros de Vassula e rezar os livros de Vassula, são atividades que se alternam na minha vida. A oração passou a fazer parte de todos os momentos da minha vida. É como se eu tivesse voltado para reaprender os ensinamentos catequéticos da minha infância, só que agora muito mais amadurecidos. Foi uma transformação na minha vida de oração, de participação nas missas e na Eucaristia. Sinto Jesus presente em nossas vidas e em nossas atividades, mesmo as mais simples. Graças Lhe sejam dadas eternamente.
(J. F., Brazil, October 1999)


Estive afastado de Deus e da Igreja durante longos anos. Ao ler um dos livros de 'A Verdadeira Vida em Deus' senti um forte impulso de retornar à Igreja e aos Sacramentos e o meu desejo hoje é que seja feita inteiramente a vontade de Deus em todas as circunstâncias.
(M. F., Brazil, October 1999)


През 1995 г. един мой ученик ме въведе в книгите на Васула Риден “Истинският в Бога Живот. Ходех на църква от малка възраст заедно с родителите си. Но едва след като прочетох тези книги, у мен се разбуди това, което означава да живееш в Иисус. Животът ми се промени оттогава, не само моят, но и на тези около мен. съпругът ми, децата ми и приятелите ми. Литургия, причастие, изповед, тайнствата имат различно значение сега за мен и съм влюбен в Благословената ни Майка.

(M. Ф., Йоханесбург, Южна Африка, октомври 1999)


... eu estava com o vírus HIV (AIDS). Criei coragem e resolvi fazer um exame de laboratório, após ter feito três exames, veio o resultado: eu era portador deste vírus. Neste meio tempo eu estava lendo o I volume de 'A Verdadeira Vida em Deus'. Depois de todo o sofrimento, oferecido com amor, tive a certeza de que Deus havia me curado, de corpo e de alma. Voltei a fazer os exames e o resultado foi negativo. Agradeço a Deus. Até hoje continuo com excelente saúde. Voltei para a minha cidade natal e hoje participo da Igreja e frequento um Grupo de Oração.
(J. L. P. F., Brazil, October 1999)


Светият Дух чрез посланията отвори очите ми и ушите ми и ума ми, затова сега зная и разбирам всичко около мен, особено това, което става в църквата ни, от гледна точка на Бога. Светият Дух ме научи как да съзерцавам и да се моля от сърце. Желая да живея свято, да притежавам и да бъда притежаван от Троичния Любвеобилен Бог. Всяка сутрин, всеки ден предавам себе на Неговата Воля. Предоставям Му обичта си и цялото си същество. Свещеното Сърце, което се разкри чрез Истинския в Бога Живот, е Обичта на живота ми.

(Дж. Ф., Великобритания, октомври 1999)


Прочетох всички книги на “Истинския в Бога Живот” и вестниците и посетих три срещи от посещенията ви в Холандия. Изпитвам повече обич за Бога, нашия Небесен Отец, нашия Авва. Оттогава често желая да приключа с този живот, за да отида към вечния живот (ако Той ме призове).

(Дж.A. Ф-Ф., Холандия, октомври 1999)


Quero louvar e agradecer a Deus de ter posto os livros da Vassula no meu caminho. Libertou-me de todas as minhas dúvidas, ensinou-me a viver uma Verdadeira Vida em Deus. Com suas mensagens levei outros irmãos encontrar o Caminho, a Verdade e a Vida em Deus.
(L. F., Brazil, October 1999)


Eu testemunho que foi através dos livros da Vassula Ryden que eu me aproximei muito de Jesus, criei uma intimidade toda especial que antes não tinha. Hoje posso dizer que realmente sinto a presença de Deus vivo dentro de mim.
(H. M. H. F, Brazil, October 1999)


Въпреки че бях винаги практикуващ Католик, вярвам, че посланията ме направиха по-пламенен и ме научиха повече за вярата ми – макар че имам доста дълъг път да извървя! Наскоро се ожених и заедно със съпругата си четем всяка вечер по едно послание преди да си легнем. Смятам, че това ни помогна духовно в нашия брак. Жена ми е кръстена Католичка, но е станала Евангелистка, сега ходи на курса по катехизъм в нашата енория. Вярвам, че това се дължи на посланията на Иисус дадени посредством Васула.

(П. Ф., Замбия, октомври 1999)


Дълбоко съм трогната от посланията предадени чрез Васула. Те са извор на утеха и спокойствие за мен да зная, че Бог продължава да копнее за нашата обич и боготворение. Нетърпелива съм да дойда по-близо и да продължа да чета божественото откровение на Васула.

(A. Ф., Великобритания, октомври 1999)


"Eu te louvo PAI, Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim PAI, porque assim foi do Teu agrado." (Mt. 11, 25-26). Vassula é sim, a escolhida entre os pecadores a nos puxar novamente para a realidade cristã!
(A. F. L. F., Brazil, October 1999)


Книгите на Васула са едно прекрасно четиво. Чета ги всеки ден, тези слова придружават молитвата ми... Четейки, чувствувам присъствието на Иисус. Неговата огромна обич. Прочитът прониква в сърцето ми чрез успокояващото си въздействие, и приключва винаги с молитва. Святото Писание и посланията на Иисус предадени на Васула представляват храната ми и показател в тези “мрачни времена”.

(K. Г., Полша, октомври 1999)


“Вярвам, обожавам, надявам се и Те обичам, Авва. Амин.” Словата на тази молитва ме придружават през целия ден откакто Добрината на Бога ми позволи да ги науча от книгата “Истинският в Бога Живот”. Чета вече третия том. Зад мен е половин век... и едва сега започвам да чувствувам, че Бог е толкова близо до нас! Преди това никой не ми беше казвал, че Бог първо е Обич и Милосърдие и след това – строг Съдник. Сега зная, че Бог е самата Добрина и Обич, не отхвърля никого, дори най-големия грешник... Мисля, че никой не може да остане безразличен след прочита на това “голямо умоление на Иисус, който иска от нас да Го обичаме”. Умолява ни да обичаме Бога, но също така и ближния си. Толкова се нуждаем от обич в тази епоха на материализъм... Всички изпитваме жажда за Бога и тези книги са изключителна храна...

(T. Г., Полша, октомври 1999)


 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message