DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Свидетелства Събрани от Цял Свят » Свидетелства на Миряни »

Свидетелства на Миряни

Всички свидетелства приложени тук са откъси от оригиналните.


Въздействието на срещата беше по-голямо от това, което бих могла да очаквам, въпреки че едва, когато се отдалечих го осъзнах. Това ми напомня, когато бях дете и това чувство на тъга, когато се завръщат у дома след лятната ваканция! Отец Мак Джинити, мисля, описа изказването на Васула като малко парче от небето.
(Д. Х. A., Великобритания, 1996)


След срещата с едно лице, където бях работил ми представи първия том на Истинския в Бога Живот. Върнах се в къщи и започнах да го чета и не можех да го оставя. Докато семейството ми се готвеше за техния чай, аз бях “залепен” за книгите. Това беше цяло ново откровение за мен, никой не беше ми казвал, че Бог ме обича толкова много. В много кратко време контактувах с енорийския свещеник и му казах, че желая да стана Католик.
(П. Б., Великобритания, 1996)


Васула беше наистина впечатляща и със сигурност я видях за момент като Иисус, в следващия миг като нея, като холограма тя изглеждаше да се движи неусетно от една картина в друга. Беше облекчение, гледайки това явление да е много конкретно, естествено и независимо – не беше тревожно, досадно или отблъскващо. Тя е едно голямо вдъхновение и води към Христос в Евхаристията. Харесва ми да чета искреното й описание за това как отстояваше на Иисус толкова пъти по такъв човешки начин.
(M. Р. Б., Великобритания, 1996)


Когато отидохме да видим и да чуем Васула в Лондон на 18 ноември 1995, където отец Майкл говореше, погледнахме Васула и видяхме Лицето на Иисус, след това, когато Васула ни даде посланията от Иисус, гласът й се промени, почувствувахме, че виждаме образа на Иисус и видяхме сълзи по Лицето Му, след това видях лицето на Богородицата. Лицето на Иисус беше там, докато Васула почти свърши с изказването си. Какво изживяване, каква привилегия.
(M. К., Великобритания, 1996)


Старая се да чета една част всеки ден, наред с част от библията ми. Казвам също така молитвите. Никога не съм срещал човек (на 69 години съм), който да може да пише, както вие пишете, най-задълбочената работа, която някога съм срещал. Никой свещеник, никой мъж или жена, които съм срещал са способни да пишат по този начин. Зная, че е действително, толкова действително, че се страхува човек. Възхищавам се и уважавам смелостта ви.
(Г. Г., С.А.Щ., октомври 1996)


.. Depois que comecei a ler os ditados de Jesus para Vassula, o próprio Jesus me foi ensinando, passo a passo, a amar a Sua Mãe. Eu comecei a sentir a mudança não apenas em minha mente, mas também em meu coração. Posso dizer que me senti impelida a ir ao Santuário da 'Mãe, Rainha e Vencedora, Três vezes Admirável' de Schoenstad, juntamente com meus dois filhos. E ali, diante de Jesus Sacramentado, fiz a nossa consagração. Hoje, sou zeladora da imagem da 'Mãe, Rainha', faço a minha consagração e a da minha família todos os dias e tenho também um altar em minha casa, de Nossa Senhora, minha queria Mãezinha. Esta foi somente a primeira graça que recebi, porque agora, por intermédio da Mãe, recebo muitas outras. Nestes livros, Jesus também me levou a ter uma intimidade maior com Ele, na oração; ainda agora, leva-me muitas vezes a ir adorá-Lo no Sacrário. leva-me à Confissão, leva-me a amar os meus irmãos e a compreender e aceitar os sofrimentos pelos quais tenho de passar.
(M. L. M., Brazil, 1996)


По време на изказването на Васула видях изображение на Христос на подиума с нея: изображението от Плащаницата в Торино. Осъзнах, че докато говореше лицето й се променяше. Мислех, че е трик на очите ми, затова премигнах няколко пъти и отново я погледнах и лицето й отново имаше изображението от снимката. Изглеждаше точно като Христос, лицето й и главата й бяха осветени в един вид ярка мъглива светлина. Изглеждаше толкова красива, че, за съжаление, не мога да опиша с думи как се чувствувах. Всичко това стана за около десет минути, аз продължих за доста минути да разтърсвам главата си, да трия очите си, да гледам настрана и т.н., за да се уверя, че това, което виждам е действително. Чувствувам се много малък и е голяма чест за мен моят Господ да ми позволи да изживея такова прекрасно нещо посредством г-жа Риден. Бях скептик през целия си живот, сега зная, че имам по-силна вяра, почти детска, благодарение на това.
(Г. O,M., Великобритания, 1996)


Tive várias vezes a manifestação da face de Jesus no rosto da Vassula quando assistia as fitas de vídeo cassete da "Verdadeira Vida em Deus", e isso deu-me maior fervor na oração e MAIOR CONVICÇÃO NA VERACIDADE DA MENSAGEM DA "A.V.V.D.". Na leitura da Bíblia constatei que há uma total sintonia da PALAVRA DE DEUS com a mensagem da "A.V.V.D." Em minha oração senti um maior desejo de amar mais a meu Pai Eterno e ao Divino Espírito Santo, pois, antes eu os sentia distante de mim e agora eu Os amo mais, invoco-OS mais e quero cada vez mais difundir esse amor do PAI e do Espírito Santo.
(M. J. M., Brazil, 1996)


Преди осем години приех Католицизма и шест години вече посвещавам доста време в размисъл върху посланията, които получава Васула Риден, това ми донесе само полза и голямо обогатяване в духовния ми живот. Изживяването на завръщането при Бога на Васула подхожда абсолютно на моя случай. И аз бях “мъртва между мъртвите” и ако понякога чувствувах зова на Иисус, продължавах, въпреки това да го отхвърлям... Началният ми обрат стана преди прочита на Истинския в Бога Живот, но през последните шест години книгите много ми помогнаха. Бях подпомогната от ръководството дадено на Васула и молитвата, както и от връзката с Бога, всичко това ми даде светъл вътрешен мир и щастие. Бог наистина стана център на живота ми.
(Х. M., Великобритания, 1996)


.. Se antes o "olhar de Deus" sobre mim, assustava-me, pois Ele era apenas um Juiz severo que vê o certo e o errado, agora o "olhar de Deus" é meu descanso. Nele eu posso descansar porque sei que se importa comigo e que me ama, me conhece. Já disse que isso se aprende na Igreja, com teorias e sermões, mas com as mensagens de Jesus através de Vassula, isso é vivência, é prática. Além do mais, só Jesus é capaz de falar com alguém de modo particular e ao mesmo tempo atingir tantos corações. Só Ele sabe a essência das pessoas. Ao ler "A Verdadeira Vida em Deus", temos a impressão de que Vassula não existe: Jesus está falando diretamente conosco, comigo.
(M. H. R., Brazil, 1996)


Чета “Истинския в Бога Живот” на полски език и бях просветлена от Светия Дух, че книгите са действително от Всемогъщия ни Бог. Промених се напълно – пиех алкохол и пушех, сега ходя всеки ден на църква, моля се много с Розарията, молитвената броеница, и много други молитви на полски. Всеки ден в 3 часа на обяд размислям върху Страданието на Христос. Тези книги наистина произхождат от Бога.
(Ж. С., 1996)


Зная, че ИвБЖ е от нашия Господ Иисус Христос. Светият Дух ме упъти да видя Васула Риден в Дуглестоун преди няколко години. Купих една книга и след като я прочетох, поръчах всички томове, сега има 7 тома на полски. Тези книги ми помагат да имам близка връзка с Бога и започнах да обичам Иисус с цялото си сърце, ум, душа и сила. Зная, че тези послания действително са от нашия Господ. Сега ходя на Литургията всеки ден, моля се повече, постя, предоставяйки всичко за завръщането при Бога на грешниците. Ако прочетеш тези книги, ще различиш, че е наистина Словото на Бога.
(T. Б., 1996)


Бих искал да споделя с вас това, което се случи с мен и семейството ми, прочитайки книгите на “Истинския в Бога Живот”. Животът ни се промени. Посланията докоснаха сърцата ни. Един ден реших да се обадя на сестра си във Венецуела (Южна Америка) и да разкажа за книгите, тъй като не ми вярваше. Както и да е, изпратих й книгите, след две седмици ми се обади, плачейки и ми разказа какво стана, когато прочете книгите. Отиде на изповед, след 19 години. Сега ходи на изповед, ходи всеки ден на литургията и казва броеницата на колене, цялото й семейство е много развълнувано.
(M. A., Йова, С.А.Щ., януари 1996)


Ще кажа, че изживях обичта на Бога по най-хубавия начин в писанията. Разбирам Бога все повече и истински чувствувам Духа. Толкова много неща в живота станаха по-ясни за мен и съм по-близо до нашия Господ и Мария. Обичам повече и приемам повече сега.
(M.A. ле Б., С.А.Щ., януари 1996)


Eтърва ми Елен беше далеч от Бога за повече от 25 години. Таеше голям гняв в себе си към свекърите ми за едно недоразумение, което траеше 17 години. Миналата година й бях дала книгите на Васула, обеща да ги прочете и да ми ги върне. Един ден, близо 3 седмици след това, ми се обади и ми каза, че нещо много странно се случило около 3 часа следобяд. Била стигнала до половината на книгата, когато усетила мириса на тамян и рози около себе си. Оставила книгата, и закрачила в стаята – нямало мирис. Направила си чай, отишла обратно при книгата и мирисът бил много силен. Идвал от книгата. Било послание за прошката... Тя се изповядала за първи път след 17 години, причастила се, сега е много предана в молитвения си живот, ходи на църква всяка неделя. Станала е по-добра Християнка. Животът й се променил напълно.
(A. Г., С.А.Щ., януари 1996)


Намирам, че посланията ми помагат да проумея по-добре Неговата обич към нас и иска от нас да Го обичаме, не само умствено, но наистина с цялото си тяло, ум, душа и дух, да Го обичаме с нашите чувства, както и с ума ни. Сърцето ми се развълнува, научавайки, че Васула пише посланията Му на колене. Сега се моля повече на колене, отколкото през последните години и съм по-внимателна в молитвите, както при розарията, където е малко трудно да се съсредоточа.
(M. M. Х., С.А.Щ., януари 1996)


Откакто започнах да чета (и да препрочитам) “Истинския в Бога Живот”, животът ми и животът на семейството ми се промени и продължава да се променя по различни начини. Не съм вече пасивна Католичка, както в продължение на 25 години. Святата Литургия, изповедта, Святата Розария, молитвата и семейната молитва и следването на ученията на Йоан Павел II са най-важните аспекти в живота ми. Най-голямата промяна обаче е трудно да се опише с думи, защото е толкова дълбоко в мен, че не знаех, че е възможно да съществува. Изпитвам почти непрестанен глад за Бога. Някъде беше написано, че най-голямото чудо е завръщането при Бога. Писанията на г-жа Риден са средството (и продължават да бъдат) за моето.
(Р. Х., С.А.Щ., януари 1996)


Тогава, в началото на пролетта през 1994 г., един мой колега ми даде видео на “Истинския в Бога Живот”. Бях завладян. В разстояние на малко седмици имах всички видеокасети и съществуващите томове. С голяма благодат, можах да видя Васула, когато говореше в Нотр Дам (Индиана) пред задушевна аудитория през юни 1994. Беше лъчезарна. Излъчваше живата обич на Иисус. В този миг бих казал, че започна завръщането ми при Бога. Потрябва по-малко от година за обрата на една анти-папистка. През цялото това време, съпругът ми – непрактикуващ от Източнокатолическата Църква, проследи ръковоството заедно с мен и се помири за първи път в продължение на тридесет години.
(Л. M. Х., С.А.Щ., януари 1996)


Заинтересувах се незабавно и бях развълнуван от описанието, което Иисус дава на Разпятието Си. Разбирах, че това наистина е за мен. Откривах, четейки страниците, че Господ не е един отдалечен Бог, когото ще видим след смъртта си, а е жив, присъствуващ в живота ни и с когото можем да имаме лично отношение. Открих, че Обичта Му и Милосърдието Му не са просто красиви неща, а нещо конкретно и че съм обичан днес такъв, какъвто съм. Така, започнах да навлизам в един вид непрестанна молитва, желайки да се отзова на тази Обич, за която знаех, но която в действителност откривах.
(Ж. Б. Л., Франция, януари 1996)


Когато за първи път чух за Васула Риден и Истинския в Бога Живот, всичко това ми изглеждаше много необичайно и се усъмних, че Бог може да контактува с нас по този начин. Както и да е, след като прочетох първия том с посланията, нещо стана в сърцето ми. Почувствувах присъствието на Иисус по нов начин. През лятото на 1994 г. семейството ми имаше честа да приеме Васула у дома ни. Бях впечатлена, защото беше толкова “приземена”. Дъщеря ми попита Васула нещо относно Иисус. Тя отговори: “Не зная.” Това ми показа, че не изтъкваше свои мисли. Друго нещо, което ми направи впечатление беше колко непринудено се смееше и лесно – не се представяше за по-добра от другите. Изглеждаше една радостна жена, която дълбоко обича Бога.
(K. M., С.А.Щ., януари 1996)


Преди повече от 4 години една приятелка ми говори за писанията на Васула “Истинския в Бога Живот”. Бяха променили живота й завинаги. Преди това, считах себе си за “добра” Католичка – и бях винаги близо до нашата Майка. Но наистина не познавах Иисус. Когато отворих първия том и прочетох само едно послание, мигновено почувствувах обич към Него. Беше най-големият дар, който някога съм получавала (и имам две скъпи дъщери). От онзи “първи” път, се старая да ходя веднъж в месеца на изповед и толкова често на Литургията, колкото моето здраве ми позволява. Сега съм гладна за Евхаристията и не се страхувам.
(Р. M., януари 1996)


Бих искал да мога да разкажа за чудеса или удостоверени лечения, но нямам пред вид нищо. Мога да ви кажа само за едно дете на Всемогъщия, което чу зова на своя Вечен Отец за разделеното Му семейство да се обедини отново, и разпозна нежния допир на Отеца, Сина и Светия Дух.
(К. O., С.А.Щ., януари 1996)


Признавам това послание като напомняне на Светия Дух на прекрасното Си Слово, Библията, Евангелието на Живота. Тук няма нищо ново, просто едно напомняне на старото, където Иисус ясно ни показва обичта на Свещеното Си Сърце.
(Д. П., С.А.Щ., януари 1996)


... Foi quando uma Luz forte atrás de mim me fez recuar. Sua beleza era tão grande que esmagou meu coração e mal podia eu respirar. Minha alma tremia, desfalecia, estava totalmente dominada por Seu calor. Senti uma tal angustia, como nunca antes - minha alma chorou; então uma voz ordenou-me: "Filho, levanta-te e venha para cá". Nunca pude entender tudo o que me aconteceu, muito menos o que me acontece hoje. Convivo com uma alegria que me era totalmente desconhecida, tenho pensamentos que parecem não vir de mim, parece que tem um Coração que bate dentro do meu coração, parece que estou vivo!!!
(R. C. R., Brazil, January 1996)


Виждала съм Васула три пъти в Ню Йорк. Чувала съм изказванията й. Чела съм посланията. Гледах видеото й. И се молех със същите молитви, които Иисус и тя заедно казват. Откакто чух посланията й, всеки ден се моля за единството на църква. И ще продължа да го правя.
(A. Р., С.А.Щ., януари 1996)


На 21 януари 1996 в Женева, по време на Вселенската Среща, на няколко пъти (3-4 пъти, смятам), видях чертите на Васула да се превръщат в тези на Христос. Косите и останаха разделени на средата, но бяха различни, по-къси, по-тъмни и по-малко прави. Долната част на лицето имаше къса брада, с трапчинка в средата на брадичката. Във всеки случай, лицето беше различно, ¾ части, по-младо и по-гладко и гледах най-вече очите вдигнати към небето. За момент, не вярвах на очите си, премигнах и се ококорих, спомних си, че преди няколко месеца, гледайки една видеокасета, видях същото лице. Това стана веднъж.
(С. Р., Швейцария, януари 1996)


Ако бях дявол, със сигурност щях да искам да я запратя... По мое мнение, понятието за Троицата е обяснено в посланията на Васула по-добре от всичко, което съм виждал. Възможно е това обяснение да произхожда от Самия Бог... Прочел съм всичко, каквото Васула е писала и публикувала в своите тетрадки. Вярвам заедно с отец Лорантен и милиони други, че тя е автентична. Откъде другаде биха могли тези писания да дойдат, ако не от свръхестествен извор? И кой друг освен Бог би могъл да пише така? Писанията са подобни на онези на признатите средновековни мистици, и на наскорошните Сестра Фаустина Ковалска и Сестра Жозефа Менендез.
(Дж. С., С.А.Щ., януари 1996)


[От затворник] Намерих истинския Мир. Мирът, четейки ИвБЖ. И го поделих с другите и знайте, че е докоснал сърцето им. Сестра ми се опитваше да ме накара да прочета една от тези книги... след това ме арестуваха... колелетата на справедливостта бавно се завъртяха в Тексас. Най- сетне тя ми изпрати първия том. В началото бях уморен, докато реших да седна и да я прочета. Винаги вярвах в Духа на Бога, но имах проблем да се моля на Иисус (човек). Но, след като започнах да чета почувствувах обичта и мъката на Иисус да ме изпълва. Той говори с такова чувство, че ме накара да го обикна. И се почувствувах виновен за това, че не му се бях доверил и че не го обичах по-рано... След като прочетох книгите, дадох и на други да ги прочетат, и понастоящем можете да видите наистина промяната в хората, които истински отварят сърцето си и ума си за Бога – Господ Иисус и неговата сладка Майка Мария. Господ Иисус да благослови Света, в който живеем и да се смили над тези, чиито уши и очи са затворени.
(Г. С., Форт Уорт, Tексас. С.А.Щ., януари 1996)


Радвам се на добрата съдба за това, че срещнах писанията на Васула Риден, един от най-ценните и добрознаменателни случаи, където Светия Дух ме упъти към по-голяма обич и признателност към Господа за неговото любвеобилно милосърдие. Чувствувам се по-близо до Него най-вече благодарение на писанията на Васула. При едно отегляне бях дала книгата на един млад монах, който по-късно ми каза, че тя беше дошла в един “сух” за него период на духовност. Тази книга угаси голяма му жажда за смисъла на чувството на обич от Всевишния, което писанията по най-категоричен начин предават. Накратко, мога искрено и благо да кажа, че Истинският в Бога Живот подействува като важен катализатор да стана преданият Католик, който съм днес. Освен това, винаги съм се възхищавал от отец О,Карол и отец Лорантен, чиито теологически и духовни акредитивни оценки са безупречни. Трудно е да повярва човек, че лукавият би могъл да подведе тези двама свети мъже на Бога да извършат измама посредством Васула
(Дж. П. С., PhD, С.А.Щ, януари 1996)


Не мога да кажа дали “Истинския в Бога Живот” промени или не живота ми, но трябва да ви кажа, че нищо преди това не ме е правило да чувствувам обичта на Бога към мен и към останалия свят толкова, колкото в тези писания. Не можех да ги оставя, бяха като молитва, слушах Човешка реч отправена към мен и се чувствувах обичана. Помогна ми да видя света през очите на Бога.
(Д. С., януари 1996)


Когато чета всяка страница на Истинския в Бога Живот, имам чувството, че Бог пише лично на мен. Не съществува човешко създание, което да може да състави всички тези мисли. Посланията са изпълнени с Неговата Обич към всички нас. Бог съществува. Посланията Му са живи!!! Бог е Трисвят. Посланията Му са свети. Бог донесе Светите Си послания и молитви от Небесния Си престол, за да стигне и да докосне вътрешността на душите ни с Божествената Си Мъдрост и Истина. Тези послания наистина са вдъхновени и съживиха душата ми!!!! Тези Свети послания също така ми научиха следното: колко много Бог истински обича всеки един нас, как да се молим, тоест, със запалена свещ, нови красиви молитви съставени на небето от Иисус и Мария, колко много все още страда заради греховността и безразличието ни, да продължаваме традициите на Римокатолическата Църква, да бъдем винаги будни, а не заспали, никога да не страхуваме, винаги да се съсредоточаваме върху Него и Обичта Му, просветлиха ме върху понятията на Светите Писания и колко са свързани с днешния живот. Трябва да бъдем здраво вкоренени в ученията на Църквата ни и да търсим убежище в Неговото Свещено Сърце и в Неопетненото Сърце на Любимата Му Майка Мария.
(Р. M. С., С.А.Щ., януари 1996)


Ще се отнася до мен, нямам много неща да кажа освен незабравимата и мощна благодат на завръщане при Бога и покаянието, което изпитах, четейки ИвБЖ. Бих ли могла да оставя настрана книгите и да забравя чудото, което нашият Господ извърши за мен посредством писанията на Васула. Не мога да го направя това сега и се моля да остана вярна на благодатта на нашия Господ до края на дните си в тази тревожна земя.
(Алма, Канада, февруари 1996)


Слушах внимателно посланията на Христос, които четеше Васула, когато внезапно видях лицето на Васула да се заличава пред очите ми и на неговото място се появи лицето на мъж, все още млад, с не много дълги коси (малко по-къси от тези на Васула), с къса брада и тънки мустаци. В същия миг си помислих, че имах халюцинация и потърках очите си много пъти, но видението продължаваше да е там. Искам също така да свидетелствувам за факта, че духовният ми живот и този на семейството ми напълно се промени след прочитането на Истинския в Бога Живот. Намерихме отново пътя и обичта на тайнствата, непрестанната молитва и най-вече Обичта на Отеца.
(К. Б., Швейцария, януари 1996)


A partir de Fevereiro de 1996, pelas mensagens de 'A Verdadeira Vida em Deus', Jesus tombou-me e, doente, sofri uma purificação. Em maio de 1997 Jesus preparou-me, passo a passo, como deveríamos receber Vassula Ryden em Porto Alegre o que acabou se concretizando em Outubro de 1997.
(V. E., Brazil, February 1996)


Никога не съм се молил за неща за себе си, по някакъв начин мислех, че е егоистично. Но в това изключително време прекарано с Васула, отец О,Карол и отец Рупчик, и толкова много още, почувствувах непреодолимото желание да дам цялата си болка от артрита върху Свещеното Сърце на Иисус по време на служението за лечение. Яна от Скотсдал водеше молитвите, когато наистина излях сърцето си и дадох болката си на Свещеното Сърце на Иисус. Нямам никакво съмнение. Знаех, че това е, което Той искаше от мен, когато се молех “Иисус, имам доверие в Теб”. Не мислех повече за това, когато след няколко дена осъзнах, че се движа с леснота. Беше много постепенно, почти неусетно оздравяване. Не осъзнах напълно какво се беше случило, до няколко месеца по-късно. Бях изненадана, че нямах вече артритни болки, и до днес се радвам на живот без артритни болки и ограничения в движението.
(E. Дж. Г., С.А.Щ., февруари 1996)


... Tivemos a alegria de ver o que aconteceu com nossos filhos: o caçula, com treze anos, que estava estudando Doutrina Evangélica, pediu para ser batizado na Igreja Católica. O outro filho nosso, já casado, também participante do Seicho-No-Iê, teve conversão imediata ao ler os volumes de AVVD, e também passou da religião Evangélica para a Católica. Nossa filha, que já era católica, afervorou-se na religião, participando mais agora da Santa Missa e da Eucaristia.
(T. S. M., Brazil, February 1996)


Мога да кажа, че изказванията й (на Васула) и особено посланията на “Истинския в Бога Живот” засилиха много вярата ми в Иисус. Предоставят знанието и присъствието на Иисус в живота ми, каквито не са съществували преди. Това близко вървене с Иисус ми дава голяма сила, особено сега, когато се грижа за майка си, която е тежко болна близо три години. Посредством тях чувствувам Иисус на моята страна, винаги да ме насърчава, да ме крепи, да ми дава мир, никога да не ме изоставя. Не бих могла да се справя с всичко това, ако не беше опитността ми с Иисус и тези послания. Сега, когато майка ми си отиде на Небето, хората в обкръжението ми се изненадват как се справям с всичко. Иисус и неговите послания “Истинския в Бога Живот” са отговорът.
(К. де Н., С.А.Щ., февруари 1996)


Искам да изразя мнението си за “добрия плод”, който намерих в писанията на Васула. Що се отнася до мен и тези, на които дадах посланията, при никого нямаше отрицателно въздействие. Всички се завърнаха при Бога, дълбоко ценят тайнствата – особено Евхаристията, и променят живота си, който беше светски и егоцентричен, за да поставят Христос в центъра. Ходя всеки ден на Литургия, веднъж в месеца на Изповед, всеки ден се моля с розарията и обичта ми към Евхаристията и Благословената Троица расте. В тези послания чух Любвеобилния и Милосърден Глас на Бога. Най-дълбоката част на съществото ми “разпозна гласа Му” да говори на душата с такава обич, така че да се намирам в по-тясна връзка с Него.
(К. П., С.А.Щ., февруари 1996)


Чувствувам, че наистина раста духовно и зная мнозина други, които също растат, откакто четат посланията й от Иисус. От техните плодове ще ги познаете и тя носи много добри плодове.
(С. E. П., С.А.Щ., февруари 1996)


Установих, че “Истинският в Бога Живот” ме накара да проумея ОБИЧТА, която ХРИСТОС изпитва към нас и ме води толкова близо до “приобщение”... Когато чета посланията, чувствувам, че наистина Иисус говори директно на мен... Беше радост да чета какво казва Васула, защото и аз имам същите въпроси и съмнения, които бих искал да задам... Чувствувах се като у дома с посланията... У ДОМА... имайки пред вид, свързана с обичта ми към Иисус и БИВАЙКИ ХРИСТИЯНКА ...
(С. С., С.А.Щ., февруари 1996)


Прочетох всички книги на Васула и много ми харесаха. Сега съм по-близо до Иисус и Мария от преди, това е прекрасно дело, което трябва да се разпространи, колкото е възможно по краищата на света.
(M. С., Нова Зиландия, февруари 1996)


Чета книгите на Васула в продължение на няколко години. Дадоха ми огромно проникновение в невероятната обич и милосърдие и справедливост, които Бог има за всеки един от нас.
(С. С., С.А.Щ., февруари 1996)


Обърнах се да погледна Васула, но лицето, което видях не беше нейното. Беше лицето на Иисус, което гледаше право в мен. Косата му и лицето и очите имаха цвета на Васула и същата форма, но тя беше напълно заличена. Беше сякаш той прие нейното изображение. Лицето му беше изпълнено с лъчезарна яркост. Гледаше право в очите ми, с вид на голяма нежност и обич – и РАДОСТ.
(П. Б., С.А.Щ., март 1996)


На 28 години съм. Омъжена съм и имам дъщеря на 20 месеца, Мириам. Бях много развълнувана от свидетелството ви по телевизията една сутрин през 1993 г., заедно с Анри Леме. Какво ценно произведение, тези книги. Върнах се назад в детството ми. Същият език, с който моята баба ми говореше за Иисус и ме направи да го обикна. Колко пъти се надявах на тази обмяна. Благодаря на Иисус и на теб, Васула. Благодаря за това твое “да” на Иисус, което сега е заразително...
(Ж. Б., Канада, март 1996)


Посланията имаха дълбоко въздействие върху живота ми, донасяйки много плодове в живота ми. Получих знамения, които се споменават в книгите – мирис на тамян и рози, които траят две години. Това са външни знамения. Понастоящем имам по-добра представа за голямата обич на Бога към нас и наистина я почувствувах с промяната на живота ми. В живота ми се извършва обрат – бавно, но се движи в права посока, вместо пътя, където бях дълго време. (Не беше добър път.) Разбирам свещеното Писание по-добре сега и също така единството на Църквата и различните движения, секти, които възникват в този край на времената и виждам колко е важно да остана непоколебима във вярата си. Също, значението на истинското присъствие на Бога в Евхаристията. Разбирам по-добре десетте Заповеди и това, което Бог ни зове да правим, да не съгрешаваме, а да растем в святост. Използувам също така прошката като инструмент, вместо да крия негодувание, въпреки че имам още много път да извървя. Извършиха се много положителни промени в личния ми живот... Накратко, беше ми казана и научена истината, за да не ме повлекат многото неща, които днес стават в света, които могат да унищожат човека.
(Р. Б., март 1996)


Никога не съм чел, която и да е книга, която да ми даде по-голямо желание да служа на Бога. Взех книгата й и не можех да я оставя, въпреки че в други времена чета много малко. Направи ми толкова силно впечатление, че бих искал да викам и бях толкова натъжен от греховете си и от греховете на целия свят и зная колко много беше страдал Иисус за нас. Това ми помогна да се моля с повече жар.
(С. И. Б., С.А.Щ., март 1996)


След като прочетох Първия том, отидох на изповед след дълго отсъствие, там попитах свещеника дали е чувал за Васула и посланията, които получава от Иисус. “Въпреки че знаех, че Бог ме обича, никога не си представях, че е толкова много, докато не го прочетох в тази книга. Отношението между Бога и всяка една душа е особено ЛИЧНО и КРАСИВО, и поради тази причина съм тук на колене днес!” Той ми даде тогава опрощението и си тръгнах.
(Г. Б., С.А.Щ., март 1996)


Обичам и уважавам Католическата си Вяра и не изпитвам чувство на неверност, четейки ИвБЖ. Наистина Бог е Обич.
(E. K., С.А.Щ., март 1996)


Мога само да кажа, откакто чета нейните книги и гледам нейните видеокасети, животът ми вече не е същият.
(E. Л., С.А.Щ., март 1996)


Сега съм съвсем ново лице. Животът ми се промени и зная, че Иисус е Бог. Той е жив и Действителен и наистина съм най-щастливият човек на земята – всичко това благодарение на Иисус на Васула и вярвам всяка дума в нея. И така, с нетърпение очаквам обещаното решение на Министерството на Затворите и съм готов за тази нова работа за обичта на Иисус. Името Му е на устните ми от момента, в който се събуждам, докато отида да спя, и това ме подкрепя.
(Д. M., Индия, март 1996)


Не вярвам, че човек е способен да изрази такива слова, както са дадени (написани) в ИвБЖ. Словата ме накараха да обикна Иисус толкова много, че е сигурно, че не могат да произходят от Сатаната. Бих искал да се провали в целта си.
(Д. П., Канада, март 1996)


Преди да чуя за това, че лицето на Васула се променя в това на Иисус, гледах видеокасета 6 за Затворниците в Лос Анжелес, когато някъде по средата тя със сигурност изглеждаше различна: промени се изцяло в Иисус. Съпругата ми не вярваше и тя също призна, че видя лицето на Иисус. Това ме накара да повярвам още повече.
(Б. Р., С.А.Щ., март 1996)


Откакто започнах да чета Васула, промених се като човек физически и духовно. Мога само да мисля, да говоря и да действувам за Иисус Христос. Преди това бях много греховен. Духът, който ми говори посредством писанията и четивата на светиите, отвори сърцето ми за Истината. Искам да смятам, че сега съм предан Римокатолик.
(E. Р., Западна Австралия, март 1996)


Животът ми се промени завинаги, четейки и молейки се с Васула.
(Дж. С., С.А.Щ., март 1996)


Посредством Посланието, Господ Иисус ми научи толкова неща и продължава да го прави. Отвори сърцето ми и увеличи обичта, вярата, надеждата и доверието ми. “Влюбих се в Него.” Боготворя Го и Му благодаря за всички Негови Послания и Провиденчески Дела. Да е прославено Името Му винаги и завинаги!
(K. T., С.А.Щ., март 1996)


За първи път научих за посланията през 1992 г. Започнах да се покайвам за греховността си, но едва след четири години мога пълно да живея посланията. Бях толкова потопен в греховете си, че беше трудно да спра това, което погрешно вършех. Изживях обичта на Господа нашия Отец по много личен начин.
(Неподписано, С.А.Щ., март 1996)


Помолих се на Небесния Отец за по-дълбока, лична връзка с Господа Иисус Христос. На тази молитва ме беше отговорено в “Истинския в Бога Живот”. Тази връзка ми даде вътрешен мир и радост на душата. Иисус Христос посредством Васула ми предоставя голямо вдъхновение. Писанията в “Истинския в Бога Живот” са подтик за размисъл. Дълбоко съм признателна на Бога за голямото Му Съчувствие и Върховна Обич, водейки ме към по-дълбока връзка с Господа Иисус Христос.
(У. У., март 1996)


Всичко, каквото зная е, че откакто прочетох първия том, обичта ми към Бога стана по-дълбока. Научих, че обичта Му към нас е наистина необхватна и че наистина ни обича до лудост. Научих и много други неща, но определено мога да кажа, че прочита на тези послания посредством Васула са наистина Божия благословия за духовния ми живот.
(Д. У., С.А.Щ., март 1996)


Интересно е да се види как волята на човека и гордостта му от придобитото знание се отразяват на хода на събитията и след това, как Бог пристъпва и вдъхновява други хора да провъзгласят Неговите истини. Лукавият не вярва в Божието милосърдие нито изразява голямата обич произхождаща от Божието дело в писанията на Васула... Просто трябва да изчакаме времето определено от Бога.
(Г. У., С.А.Щ., март 1996)


Междувременно, съпругът ми и аз започнахме да получаваме неизброими и невероятни благодати от нашия Господ, в степен съпругът ми, който е по-голям скептик от мен, бяхме загубили всякакво понятие за религия, не се възпротиви въобще, когато попитах дали мога да участвувам в разпространението на книгите по време на годишния Търговски панаир. Той също започна да вярва, че са от Иисус, благодарение на благодатите, които бяхме получили! И двамата чувствуваме, че тези послания на нашия Господ трябва да стигнат до всеки един в тези Острови. Миналия октомври попитахме за превода на книгите на малтийски, за да ги четат хората от по-старото поколение, които не знаят английски.
(M. Б., Малта, април 1996)


За първи път присъствувах на среща с Васула на 22 юни 1995, в Лозана. Лично съм вярваща и практикуваща християнка, и бях скептична (въпреки че съм отворена към мистиците): Това беше ново. Какво видях? Лицето й се промени в лицето на този, който зная, че е Христос. Моята признателност и благодаря за всичко.
(M. Б., Швейцария, май 1996)


Дъщеря ми никога не е ходила на църква и също много други неща, тя се промени напълно в начина й на живот след като видя видеокасетите и прочете книгите. Стана Католичка миналия месец и това направи и съпругът й, който никога не се е приближавал до църква. Те напълно промениха живота си.
(Г. Г., С.А.Щ., май 1996)


Писанията на Васула говорят на сърцето ми. Откакто прочетох първата тетрадка, не спрях въобще. Научих много неща и продължавам да се уча. Божието послание посредством Васула има вечна стойност за нас.
(M. С., С.А.Щ., май 1996)


След като чух първата касета, в която ти се появи и закупих книгите в Университета Св. Йоан, повярвай ми, животът ми се промени. Започнах да се моля с Розарията всеки ден и ходя на изповед всеки месец. Животът ми е много свързан с Господа и с посланията на Васула.
(A. У., С.А.Щ., май 1996)


До момента, в който имах благодатта да започна ИвБЖ, никога не си бях представял възможността, че Бог може да ме обича и мен. Зная, че обича всеки един друг, но не непременно мен. На 8 ноември 1993, счупих гърба си по време на работа и бях неспособен да работя и оттогава не минаваше ден без болка. Това увреждане беше Дар, което ми даде повече време да чета Посланията и станах по-обединен с Него и във всекидневен разговор –“да направим... ти и аз заедна... ние, нас”... Без Посланията, нямаше да съм в състояние да видя тези медицински условия като Негов Дар на Обич към мен, и нямаше да бъда в състояние да се справя с тях.
(В. Л., С.А.Щ., юни 1996)


След Литургията и изказването й, което бях пропуснала, защото трябваше да накърмя шестмесечното си бебе, с Даун Синдром, Васула влезе в стаята, където бях седнала в църквата. Там, говори с приятелката ми Дж. Б. и мен в продължение на 15 минути. Дж. й каза за несгодите си. Лицето на Васула напълно се промени. Изглеждаше посиняла и подута, изглеждаше на 80 години. След този разговор с Васула, приятелката ми в крайна сметка прие несгодите си и се почувствува мирна и призна, че тази скала беше за нейните рамене... Като учен, която се присмива на розарията като скучна и не заслужаваща внимание, моля, молете се за мен и семейството ми и приемете това свидетелство като защита за Васула Риден.
(В. С., Австралия, юни 1996).


Гледайки касетата за първи път, бях обхваната от убеждението, че това беше истина. Гледахме касетата много пъти, взехме книгите и насърчихме и други да направят същото. Книгите от Васула бяха погълнати от повечето членове на семейството ми. Открих, че не мога да направя това. Четях бавно 1-3 пасажа на ден. В началото на първата книга не ми беше лесно (особено с интимността), но прочитайки трите четвърти, се уверих. Като резултат, изживях една увеличаваща се промяна. Сега ходим на Литургията, когато това е възможно, поне два пъти в седмицата. Най-близката църква е на 14 километра разстояние. Сега осъзнавам плачевното състояние на света и на обществото – преди това чувствувах неудобство, но какво може да очаквате?
(Г-н Б., Великобритания, юли 1996)


Гледайки Васула по време на изказването й, тя сякаш изчезна и на нейно място дойде Благословената ни Богородица, млада и спокойна, изглеждаше толкова красива в късия си бял воал. Остана така близо 5 минути. Не исках да ни остави. Дъщеря ми привлече вниманието ми, тя можа да види Божествения Милосърден Иисус, както се беше появил на Сестра Фаустина. Тя и аз гледахме Божествения ни Спасител. Той страдаше и беше тъжен, и гледаше насъбралите се хора в църквата. Красивите му тъмни очи бяха изпълнени с голяма нежност и обич, каквито никога не съм виждала. Остана двойно повече от Благословената ни Богородица, не можех да откъсна очите си от Него. Не можех да говоря за това, при завръщането ми, мислите ми бяха изпълнени с Благословения ни Спасител, и с това колко ни обича всички и как толкова много хора все още не знаят за Него.
(M. Г. Великобритания, юли 1996)


След едно нараняване в гърба ми, в продължение на няколко години страдах от болки и напоследък, от ишиас. Това, разбира се, ми предизвика голяма болка и притеснение. Една вечер четях и размислях върху една от книгите на Васула Истинският в Бога Живот и гледах една от картините върху кориците на тези книги. Внезапно осъзнах, че болката ми значително беше намаляла. Обикновено през зимата нещата се влошават и болката не отстъпва, доката времето не се затопли. На следващия ден, останалата болка и ишиасът изчезнаха напълно. Не се завърхнаха въпреки снега и студа, както и едно падане, което нормално трябваше да ме хвърли на легло за няколко дена. Докато пиша, все още нямам никаква болка и не страдам от други проблеми.
(A. Л., Великобритания, юли 1996)


Докато четях книгата, имаше силен аромат сякаш идваше от книгата. Известно време по-късно, след като се завърнах в Лондон (беше ми дадена същата книга или аз я бях закупила), същият мирис изпълни стаята, но този път беше по-силен. Това се повтори няколко пъти. Не си спомням кога ми казаха, че мирисът на тамян показва, че Христос присъствува. Този мирис беше действително като на тамян. Също така, по време на изказванията на Васула, видях образа на Христос да заличава този на Васула. Беше покрит с кръв.
(Мария, Великобритания, юли 1996)


Благодарим ти, о Господи, Боже наш, за това, че ни показваш пътищата Си, желанията Си и обичта Си посредством Васула. Решихме да продължим изучаването на Библията ни, използувайки книгите на Васула, видеото, списанията с обновена енергия. В тях има толкова референции към Словото на Бога, така че по един или друг начин това е Библията. Нищо ново, но разширен смисъл и дълбочина, и едно чувство за Присъствието в посланията на Самия Бог, колко по-близо бихме могли да бъдем?
(К. A M., Великобритания, юли 1996)


Веднъж, през юни 1994 г. чух Васула Риден даговори в Южен Хадлей, Маcачузетc, С.А.Щ. Изказването й за молитвата и Светия Дух дълбоко ме развълнува, разпали у мен по-дълбока жажда за Бога и нуждата за повече молитва във всекидневието ми. Майка ми и сестра ми бяха и те на изказването на Васула Риден и трите бяхме впечатлени от смиреността и мирното й държане. През това време осъзнах, че не гледах Васула Риден, а брадат мъж с дълга кестенява коса със златни отенъци на нейното място. Премигах, потърках очите си и отново погледнах, но видях същото: един истински “солиден” мъж. Никога преди не ми се е случвало подобно нещо. Вярвам, че “човека”, който видях беше нашият Господ Иисус Христос... Мислейки върху това, когато се завръщах в къщи казах на майка си и сестра си, че или бях видяла Христос или бях загубила ума си! Изненадата в колата беше голяма, когато сестра ми и майка ми възкликнаха едновременно, че и те бяха видели един брадат мъж на мястото на Васула.
(Х. K. П., С.А.Щ., юли 1996)


След това, през април 1994 г. един приятел ми даде видеокасета на Васула Риден при едно нейно изказване и първия том от книгата Истинският в Бога Живот. Изживях една промяна. Един по един, семейството ми прочиташе книгите (трите ми дъщери са омъжени – един от мъжете беше приел Католицизма през миналата година, а другите двама бяха започнали указанията им) и повярваха, също. Станахме горещи във вярата си, ходехме ежедневно на Литургията, когато това беше възможно, изповядвахме се веднъж в месеца (повечето от нас), казвахме всеки ден Розарията. Четирима от нас се включихме в Синята Армия и изживяваме Присъствието на Христос във всекидневието ни и това ни носи мир и щастие.
(Пета, Южна Африка, юли 1996)


 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
    Свидетелства на Миряни
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message