DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели » Англиканци » Отец Грегори, Игумен CSWG »

ПОСЛАНИЯТА НА ИСТИНСКИЯ В БОГА ЖИВОТ

от Отец Грегори, Игумен CSWG

Отец Грегори е игумен на Общността на Служителите на Волята на Бога, една малка общност на Англикански монаси живеещи в Кроулей, Великобритания. Тук могат да бъдат намерени други свидетелства от общността.

Тези Послания Произхождат от Святата Троица

Посланията, които Васула получава от 1985 г. са проучени от много видни теолози, които намериха, че са в пълно съответствие с Писанията и Традицията на Църквата. Те са възхитени, виждайки, че Васула, без да е имала предишна катехизисна подготовка, може да напише учения върху толкова дълбоки доктринални и духовни въпроси с такава леснота и без следа от грешка. Нещо повече, самата Васула и Посланията са проучени от Римската Конгрегация за Доктрината на Вярата, която остана доволни от нейните отговори дадени на техните въпроси. Кардинал Ратцингер поиска от Васула да публикува техните въпроси наред с отговорите й, както и съответната кореспонденция, което тя направи. И книжката със заглавие “Истинският в Бога Живот: Пояснения с Конгрегацията на Доктрината на Вярата”, понастоящем е на разположение на целия клир.

Господ пояснява в Посланията, че те по никакъв начин не прибавят нещо към откровението, което е вече пълно в Писанието, а че се предоставят като напомняне, да бъдат чути в Духа, което сега често се пренебрегва в това откровение, според предвиждането, което Той описва в Йн 16, 12-15. Във всяка епоха Господ вдъхновява Своите пророци за този задача. Онези, които са осветлени от същия Дух, който подтиква пророците да изказват слова от Господа, ще различат автентичността на словата на пророците. И по същия начин, Светият Дух е единственото Лице, което може в крайна сметка да убеди читателя за автентичността на Посланията на Истинския в Бога Живот. Наистина, дори и онези, които са се убедили посредством външни словесни критерии, че Посланията са автентични, трябва все още да бъдат научени от Светия Дух как да ги слушат от сърце, по съвсем личен начин, така че да се възползуват от тях по начина, по който Господ желае. Хиляди хора от всички краища на света дадоха вече свидетелство по този начин за автентичността на Посланията, и заключиха, че, както Господ ги описва, те са химн на обичта Му към народа Му.

Посланията са Нов Начин на Евангелизиране

Посланията са предназначени първоначално да евангелизират наново едно поколение, което е покорено от преобладаващия рационализъм на епохата и е вероотстъпило от Вярата на своите предци. И след като този рационалистически манталитет се разпростира понастоящем в целия свят, Посланията представляват също така ефективен метод за евангелизиране на онези, които все още не са получили Евангелието на Иисус Христос.

Евангелието представи нашите предци идолопоклонници с един методичен и “рационален” космос податлив към научно изследване. С дълбока “метания” приеха един манталитет произтичащ от Словото и Мъдростта на Бога, самото Лице, което е Синът на живия Бог. Тъй като сътворението може да бъде схванато и разбрано правилно, само когато го приемаме и го използуваме като добър дар произхождащ от обичта на Бога. И този истински възглед трябва също така да се възпламенява и осветлява от съответния отговор на обич към Отеца – Сътворител за благия Му дар.

Бог никога не е възнамерявал хората да използуват нещата на този свят, нито рационалистическите си способности освен, ако имат любвеобилна зависимост от Светия Дух на Истината и на откровенческата Му цел за сътворението Му. Следователно, рационализмът на тази епоха е отстъпление от мъдростта извираща от вярата. Той е сатаничен, защото извира от първичното изкушение на злото използуване на човешките рационалистически способности и на добрите неща на сътворението за егоистични цели. Като резултат на това зло използуване “цялото сътворение стене и вика от родилни болки досега”. Първичната цел на евангелизиране би трябвало да бъде възстановяването на “синовете на Бога” за тяхната вярна служба към откриването на целта Бога за Неговото сътворение.” (Отнася се до Рим. 8, 19-23).

Посланията на Истинския в Бога Живот са според гореказаното, един съответен и особен начин на евангелизиране за нашето днес, защото започват, възстановявайки отношението на доверие и любвеобилна зависимост, която небесният Отец пази за всяко едно от децата Си. Всички са поканени лично да чуят и да се отзоват на Посланията за трайното им самоопознаване, покаяние и обрат в живота. Господ Иисус Христос ще увери всеки един и всички за готовността Си да прости на онези, които се обръщат към Него в покаяние, и за горещото Си желание да се приобщи към тях в Свещеното Си Сърце. Колкото по-неверен и безреден става светът, толкова по-съществено е, че всички Християни ще трябва да се трудят за чисто сърце, така че да могат да “видят” любвеобилното присъствие и сила на Бога да действува в тях и в света около тях, и да “чуят” пророческите Му слова на обещания и предупреждения. Ето една изпратена от Бога възможност да оформим и да упълномощим една Църква с мисионерска форма.

Възстановявайки Езика на Молитвата и на Боготворението на Святото Писание

В Посланията Господ възстановява използуването на типологичния език, който срещаме в Евангелията, и се развива нататък от писателите на Новия Завет и се облагородява от Отците и другите духовни учители на Църквата. Тази типология обединява Стария с Новия Завет, използувайки думи от Стария Завет, както “змия”, “Авел и Каин”, “Египет”, “пустиня”, “обещана земя”, “храм”, “светилище” и др. с обновен духовен смисъл, за да свърже новия народ на Бога с настоящите духовни действителности на Църквата, които сега се изпълняват с идването в този свят на Царството на Бога в Христос и в Светия Дух. Ключът за използуването на този типологичен език като средство за дълбок духовен контакт е думата “сърце”, обща и за двата Завета и за цялата духовна Традиция на Църквите на Изток и на Запад. Човешкото сърце беше създадено от Бога, за да служи за сътворяването като храм за Светия Дух и като център на единство за всеки човек и за човечеството като цяло.

Посредством въплъщението Си и спасителното Си дело, Господ Иисус Христос възстанови човешкото сърце за даденото му от Бога предназначение за единство. Сега, Иисус държи целия свят в изпълненото Си с обич Сърце за неговото спасение и тази Негова загриженост си я поделя първоначално със Своята Майка, Мария, която определи да служи като Майката на всички Християни (отнася се до Йн 19, 26-27 и Откр. 12, 17) и посредством благото посредничество, на която оставаме в Светия Дух защитени от Сатаната. Сега се намираме в епохата на идването на Христос, все още не на крайното Му идване, но по-скоро в подготвителния период, където “всичко се поставя под краката Му”, в сърдечно общение с Него, молитва и боготворение, на Мария и на другите вярващи членове на едното Му Тяло, на Църквата. Защото е триумфирал срещу всички Свои врагове на Кръста.

Защо е Необходимо Клирът да Чете Посланията

Господ оспорва правото, като Глава на Своето тяло, Църквата, да я насочи в покорно служение при Него и да оформи отново единството й в общението на Светия Дух. Следователно, има много неща да каже в Посланията, за да поправи и да насърчи пастирите на Своята Църква. Иска от тях да си поделят с Него болката, която мори Тялото Му, доколкото йерархиите поддържат отделните си църковни идентичности. Това поделяне в страданията на Христос е необходимо, за да се превъзмогнат разделенията и да се възстанови единството, и така да има резултат евангелизацията, към която целят Посланията. Защото те се дават на всички Християни, в действителност на цялото човечество, за да се подготвят за обещаната подкрепа на Светия Дух, огънят, който Господ идва да разпръсне върху земята, за да спаси народа Си от мрака и смъртта на разделението от Него. Освен това, желае свещениците Му да възстановят ненарушимостта на Евхаристията като отпразнуване на Постоянната Му Жертва, така че целият народ от Негови свещеници да се съберат в единството на тази Жертва и да ги нахрани със Себе Си на небесната Трапеза на Отеца. Защото е истински Бог и истински Човек, Второто Лице на Святата Троица, на който е дължима завинаги слава!

Отец Грегори CSWG

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
    Сбирка от Свидетелства на Клирици и Монаси
    Православни
    Римокатолици
    Англиканци
        Отец Питер CSWG
        Отец Грегори, Игумен CSWG
        Брат Андрю CSWG
    Лутеранци
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message