DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Пророчество » Основите на земята ще се разклатят »

 

Васула коментира следното послание, което беше получила точно 10 години на същия ден преди потресаващите събития на 11 септември 2001 в Ню Йорк.

 

През януари 2002, Васула отново написа писмо върху тази тема.


 

ОСНОВИТЕ НА ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ РАЗКЛАТЯТ

11 септември 1991

Господи, гледам висините
и търся небесните Неща.
Търся Святото Ти Лице,
за да почувствам Мир и да се възрадвам.
Търся Святото Ти Лице,
за да мога да Го съзерцавам.

и Аз, от Своя страна, Очите Ми наблюдават днешния свят, търсейки нация след нация, изследвайки душите една след друга за малко топлина, малко великодушие и малко обич, но малцина, съвсем малцина се радват на Моето благоволение; съвсем малцина се стараят да живеят свят живот; а дните минават и часовете сега са вече преброени преди голямата отплата; градовете1 Ми са станали леки жени - безмилостни! станаха цитадели за демоните! всички покварени във вътрешността разядени от червеите! убежище за усойницата и скорпиона! как бих могъл да не лъхна върху тези отстъпници Пречистващия Си Огън?…

(Внезапно Иисус промени тон и след като изчака няколко секунди, с много сериозен тон, който ме порази, каза:)

- земята ще се разтрепери и ще се разтърси -

И всяко зло построено в Кули2 ще се сгромоляса в куп развалини и ще бъде заровено в прахта на греха! отгоре, Небесата ще се разтърсят и основите на земята ще се разклатят! молете се Ръката на Отеца да не се стовари през зимата;

островите, моретата и континентите ще бъдат посетени от Мен ненадейно с гръм и Пламък; чуйте внимателно последните Ми предупредителни думи, чуйте сега, докато е още време; четете Посланията Ни3 и престанете да пренебрегвате и да оглушавате, когато Небето говори, снижете гласовете си и ще чуете Нашите;

размисляйте два пъти, преди да съдите; размисляйте повече от два пъти, преди да осъдите Делата на Светия Дух; няма да пожаля никого от онези, които осмиват Светия Дух и безсрамно Го хулят; Справедливостта ще го захвърли в подземния свят;

вдигнете всички лицата си и търсете Висините, за да съзерцаете Святото Ми Лице! вдигнете очите си към Небето и няма да загинете;

покайте се! и искайте от Отеца да се смекчи; скоро, много скоро вече, Небесата ще се отворят и ще ви покажа

Съдията;4


1 “Градове” тук тази дума се използва от Бога за “душите”.
2 Както Вавилонската Кула.
3 Тези на Иисус и на Мария, на Двамата Свидетели.
4 След събитията на 11 септември 2001 в Ню Йорк (десет години след получаването на горното послание), Васула дава следния коментар:
Искам хората внимателно да изтълкуват това послание. Не е лесно да се тълкува едно пророчество, освен ако бъде осветлено посредством Светия Дух. Това откровенческо послание ще трябва да се тълкува по следния начин:
Нашето поколение е станало студено спрямо обичта на Бога. И тъй като днешният свят живее в голямо отстъпничество, Бог се намесва, за да ни предупреди, давайки ни знамения, напр. статуи плачещи с кървави сълзи, икони сълзещи миро или кръв. Посланията на Истинския в Бога Живот са и те едно знамение, както и други появявания, които идват като предупреждение и да ни привлекат всички към молитва. Много от тези знамения бяха отхвърлени и осмени и преследвани, и това ни напомня Откровението гл.11, където става дума за Двамата Свидетели, които са Мария и Иисус с апостолската мисия на Илия (представляваща пророчеството) и Моисей (напомнянето на закона), както се описва в посланието от 24 декември 1991. Трябва да прочетете това послание, за да можете напълно да разберете. Отстъпничеството означава отхвърляне на божествената Истина, което ни отведе в един живот без Бог. Отстъпничеството влече злото върху земята. Богородицата дава важно послание относно това (15 май 1990).
В посланията на Истинския в Бога Живот, Бог ни даде много възможности да се покаем и да живеем свято. Въпреки това, светът е глух за Божиите викове и, напротив, осмива всеки призив идващ отгоре, за да ни предупреди, че ако не променим сърцата си и не предоставим жертви и поправки и покаяние, греховете ни ще предизвикат смъртта ни. Христос поиска от нас да прочетем в Писанието 2 Сол.2, за да разберем, че наистина живеем в края на времената и че ап. Павел ни беше казал да ги разпознаем по двете знамения, които са отстъпничеството и духът на бунтовност. Този дух на бунтовност се прави на Бог и имитира Бога и поставя себе си над Бога. Днес светът вярва в своето самоосъществяване. Това са онези, които се провикват към Бога: нямаме нужда от теб!
Бог не наказва и не желае да гледа народът Му да страда, но ние се самоунищожаваме и влечем всички злини върху себе си. Поради тази причина, в много послания, не само това на 11 септември 1991, Христос ни предупреди, че Сатаната подготвя голямо жертвоприношение, за да ни унищожи.
Хората, които умряха, добри или лоши, са днешните жертви на нашите грехове и на глухотата ни спрямо известията, с които Бог ни предупреждава, за да ни спаси и да ни избави от страданията и смъртта. Поради собствените ни прегрешения, ние дадохме като жертви невинни хора и безпричинно създадохме големи страдания. Трябва да се молим за всички семейства, които загубиха своите любими, Бог да им дава сила и дух на прошка.

Васула

(виж също Писмо от Васула написано през януари 2002)

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
    Пророчество
    Въпросът за Християнското Пророчество
    Въпросът за Християнското Пророчество (продължение)
    Васула пише за Пророчествата
    Основите на земята ще се разклатят
    Предупредително Послание за Света и С.А.Щ.
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message