DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Предупреждение За Света И С.А.Щ.

7 февруари 2002

Цитадела Моя, повиках те, за да оповестя Своето Завръщане; повиках те, за да разкрия необхватната Си Милост към всички Мои деца, които все още седят в апатия и в своя собствен свят на безразличие; настоятелните Ми призиви за покаяние не бяха чути; сега, светът пълзи още по-дълбоко в тинята на греха и в сянката на смъртта; семето Ми е мъртво поради липса на напояване; мнозина Мои пастири Ме разочароваха, завличайки със себе си милиони души в Бездната и в гибелта; може ли някой да каже: “не бяхме предупредени; не видяхме никакъв небесен знак;” и продължават да живеят за себе си…

това поколение стана мъртво за Словото Ми и предпочита да живее за Сатаната, който им дава всичко, което се противопоставя на Закона Ми на Обич; свобода и независимост го наричат, но в действителност са пленници на Лукавия; всеки човек сега е оборудван за война; мракът господства в света; сърцата им, които са долни и обитавани от всякакви лукави духове, са насочени само към Принца на Мрака;

дадох ви на всички време и възможности да се избавите от злината и безбожието и да размислите върху Благосклонността Ми в тези дни на Милост; не престанах, с царска заповед, да разкривам за вас от небето изумителни чудеса, за да съживя вярата ви, но толкова много от вас, особено в Съединените Щати, след като бяха насърчени да стъпят в пътя на добродетелите, който води при Мен и във Вечния Живот, се обърнаха срещу Мен и срещу пратениците Му, които са носителите на Словото Ми; и с презрение Ме отхвърлиха; висши и низши еднакво са настроили зъбите си да разрушат това Дело;

Имперското Ми Царуване е пред самите ви врати, но готови ли сте да Ме приемете? с щедрост и царско великодушие приготвих пиршество с духовна храна, за да съживя духа ви; когато бях там, очаквайки ви да ви нахраня със Собствената Си Ръка, за да ви спася от смъртта, вие отказахте да излезете напред; вземайки предвид следователно, нежеланието ви за истинска метаноя,1 и как вместо това показахте враждебност към Моите предупреждения, предишните сцени на ридания, които станаха,2 са нищо в сравнение със скръбните утрини, които ви очакват,3 скръбни утрини, които ще бъдат привлечени от собствената ви ръка;

нацията ви управлява в пълна противоположност на целия Ми Закон на Обич, който се различава от странната ви система от закони; закони, които извършват най-омразните престъпления в степен да застрашават не само земята, но и стабилността на целия космос;

толкова много пъти отстъпих скиптъра Си дори на несъществуващи4 същества; днес, със скръб, гледам отгоре как замислите ви ще се обърнат срещу вас самите; светът вече вкусва плодовете на собствения си ход, предизвиквайки природата да въстава конвулсивно, сипейки върху вас природни катастрофи, задушавайки се от собствените ви сплетни; през всичките тези години ви правя знаци, но малцина обърнаха внимание; това пречистване, което сега е като бич върху теб, поколение, ще привлече мнозина при Мен и онези, които пренебрегнаха предупрежденията Ми, ще се върнат при Мен в отчаянието си; тогава, когато всички тези неща станат, когато всяко несъществуващо същество започне да съществува, ще запаля земята и ще я освободя от бича; когато Бог говори, Гласът Му разтърсва земята;

Царуването Ми скоро ще бъде с вас, защото божественото Ми посещение е на една ръка разстояние, и всички, които бяха призовани открито да свидетелстват пред всeки жител на тази земя, няма вече да бъдат потискани,5 тъй като хората ще приличат на жадна почва копнееща за росата на Словата Ми; и те ще свидетелстват за делата на Върховния Триединен Бог, когото допреди не бяха срещали, нито виждали с окото на душата си;

умолявайте небето това време на пречистване да не бъде за вас тежко, както за Содом и Гомора;

Църквата Ми ще бъде обновена;

дръж се за Мен, Васула, тъй като вързах зад Мен много от потисниците ти; вдигни Кръста Ми над главата си и Ме прослави, утвърждавайки могъщието Ми; ic;


1 Покаяние.
2 На 11и септември 2001. Това събитие беше оповестено преди десет години, на 11 септември 1991 предупреждавайки ни да се покаем…
3 Откр. 11:18: “Дойде времето да погубиш тези, които погубват земята.”
4 Духовно мъртви.
5 Откр. 11:11: “След трите и половина ден влезе в тях живителното дихание от Бога и се изправиха на краката си."

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message