DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

30 януари 1987

30 януари 1987

Искам да Ти благодаря, Отецо, за това, че ме освободи от лукавия. Спасителю мой, все още не ти благодарих достатъчно, когато дойде при мен чак от Небето. През цялото време беше моят Закрилник и Изкупител. Когато бях обкръжена от лукавия, душата ми страдаше. Когато Сатаната ме нападна, с лъжи и сплетни, Ти не изчака. Дойде ми на помощ. Демоните бяха навсякъде около мен, готови да ме убият, и тогава душата ми, при спомена на делата Ти от древността, Те извика. Ти дойде при мен изпълнен с милосърдие и избави душата ми от ноктите им. Бъди благословен и прославено да е Името Ти.

всичката Мъдрост произхожда от Мен; когато чух вика ти в дните на изпитанието ти, те вдигнах на гръдта Си; Аз, Яхве, съм твоят Изкупител; исках, дъще, да имаш нужда от Мен; исках да ти напомня Милостта Си; о, дъще, душата ти беше близо до смъртта; всичкото зло те беше обкръжило,1 нападайки те; ненавиждаха те; превръщайки те в свой спорт, искаха да ти отнемат живота и да те разкъсат, узнавайки за Моите Планове; насред яростта им, която те опустошаваше, чух умолението ти от земята; как бих могъл да устоя? не можех повече да те гледам обкръжена от лукавия;2 втурнах се към теб, обгръщайки в ръцете Си безпомощната ти душа, вдигайки те в благостта Си при Мен; съживих те, когато Светлината Ми блесна над теб;

дъще, ще ти помогна да разбереш напълно: Аз съм твоят Бог и тъй като си скъпоценна в Очите Ми, ще закрилям душата ти; Аз съм твоят първи Баща; не ти ли го казах всичко и не ти ли го бях разкрил това отдавна? не се страхувай, дъще, която избрах; Аз, Яхве, ще покажа на човечеството милостта Си и ще излекувам мнозина; Аз, Яхве, те определих да бъдеш Моя вестителка много преди да се родиш; трябва да предадеш посланието Ми на мир и обич и мнозина ще се научат да живеят наистина свят живот в Мен;

ще ти помогна да Ме прославиш и ще продължа да те уча, дъще; ще те излекувам от вината ти и ще ти дам Мира Си, от Сърцето Ми, където желая да пребъдваш завинаги; Аз, Яхве, ще те водя до края; обичам те, никога не го забравяй това; Аз съм Мъдрост и всичката Мъдрост ще дойде от Мен;


1 Това стана, когато Сатаната ме нападна, разбирайки, че Бог имаше планове за мен. Той с демоните си искаха да ме убият. Бог позволи това да стане, за да Го повикам, да изпитам нужда от Него и да се оставя в ръцете Му.
2 Демоните ме нападнаха с такава злоба, че когато повиках ангела си, единственото, което можа да каже беше: ”Моли се!” Ангелът ми също беше в тази битка, защитавайки ме.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message