DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

31 януари 1987

31 януари 1987

Иисус?

Аз Съм; тук съм; Аз, Иисус Христос, съм твоят Учител, твоят Съпруг и твоят Бог; Васула, чуй Ме сега внимателно:

Отецът Ми те избра да бъдеш Неговата вестителка; дойдох при теб, в нищожността ти и ти разкрих Сърцето Си, благославяйки те; в цялата Си суверенност, Отецът Ми те предаде на Своя служител, Даниил,1 за да привлече вниманието ти; през този период, когато здраво те държеше, за да те доведе при Нас,2 ти беше нападана; дяволът, узнавайки за Плановете Ми, се опита да те обезсърчи;

в началото, ти не изпитваше обич към Мен; въпреки това бях непрекъснато до теб, казвайки ти, че те обичам; но ти беше студена и безразлична към Мен; измъчено от ненавременен траур, Сърцето Ми беше дълбоко опечалено; как беше възможно собственото Ни дете да пада, изопачавайки до такава степен образа Ни? къде изчезна красотата на делото Ни? така че, за да можеш отново да ясно видиш, трябваше да ти наложим3 крайното наказание заради бунта ти;4 съгреши, но беше все още Наша; тогава, посред изпитанието ти, чух умолението ти; започваше да осъзнаваш, че Аз, твоят Господ, мога да бъда твое Убежище; за да ти помогна да се обърнеш към Мен и да се предадеш, трябваше да ти наредя да се отдалечиш от писането; да, затворих вратите на небето; завъртях те като вихрушка с диханието на справедливостта Си; завъртях те като вихрушка, за да се покаеш истински;

исках да изпитваш нужда от Мен; исках да Ме обикнеш;накарах те да почувстваш допира на смъртта, но те накарах да Ми се предадеш, както си спомняш; след това ти изпратих отново твоя ангел Даниил, за да излекува раните, които бяха част от изпитанието ти; делото на Даниил се състоеше да те доведе при Нас; Аз бях този, който те повика; с обич и нежност се погрижих отново за теб и те излекувах; очаровах те с красотата Си; излекувах те, за да станеш плодоносно дърво; излях учения и различаване върху теб и ти диктувах посланията Си;

разкривам Лицето Си на всички вас; Мъдростта предоставя ресурсите Си не само на праведните, но и на неправедните; обичам ви всички, затова ти казвам: расти в Духа Ми; расти като кедърите, разпростирайки нашироко клоните си; отгледах те да бъдеш Моя вестителка, за да доведеш обратно при Мен всички онези, които живеят нечестив и безумен живот; ще те взема на крилете Си и ще обиколя целия Си свод; покривайки земята като мъгла, от висините до дълбините, ще те преведа през моретата; Аз и ти, ще покрием с посланието Ми цялата земя;

Васула, постарай се да сханеш какво е написано; Аз съм твоята Сила, затова не се страхувай; всички откровения, които ти давам ще излезнат наяве; Аз съм опората ти и те обичам; приеми Ученията Ми; обучавам те да бъдеш Моя последователка; обучението произхожда от Мен; Мъдростта обича живота и споделя Делата Си с простодушните; ще ти предоставя в изобилие онази непресъхваща Река; след това, като капка утринна роса падаща върху земята, ще те изпратя на цялото човечество; ще те дам на тях като Мой дар, за да им дам по този начин възможност да Ме разберат повече, защото тази е Волята Ми;

о, дъще, как копнея за този ден!


1 Ангелът ми пазител.
2 Светата Троица.
3 Светата Троица.
4 Беше позволено на Сатаната да ме нападне.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message