DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

28 януари 1987

28 януари 1987

тук съм, дъще; Аз съм Мъдростта; бъди готова да предадеш Посланието Ми на цялото човечество; Аз, Иисус Христос, ще увелича благодатите Си;

(Тук се поколебах.)

Васула, не си различна в Очите Ми;

Но, Иисус, различавам се от другите, които бяха получили послания от Теб. Повечето бяха вече религиозни. Бяха посветени, докато аз съм като останалите в света. Не подхождам на тази картина!

мислиш по човешки начин, дете; чувствай се обичана от Мен;

(След това Иисус изрече забързано това, което следва. Сякаш искаше да ми каже тези неща преди да отворя устата си, за да добавя още глупости.)

дъще, ела, нека бъдем заедно; чувствай се обичана от Мен; ела и се помоли с Мен;

(Помолихме се заедно.)

слава на Бога; освободи се и ела по-близо до Мен; осланяй се на Мен; зарадвай Ме и се опри на Мен; искам, Васула, да разбереш, че те обичам; изглеждаш сякаш избягваш да се доближаваш до Мен, защото се чувстваш неподходяща за Мен; стигна дори дотам да се отречеш от Мен1... и предпочете да поискаш от служителя Ми Даниил да бъде до теб;2

о, дъще, обичам те; не дадох ли живота Си за теб?3

Просто не се чувствам достойна за Теб и за Обичта Ти!

как можеш да мислиш по този начин?4 дадох живота Си за всеки един, достоен и недостоен; остави тези мисли и ела при Мен; зова те, така че приближи се до Мен; остави се да си починеш в Мен и никога не се отричай от Мен; обичам те, както си, окаяна, немощна и виновна;

вече ти казах, че ще те оформя; трябва да се оставиш свободна в ръцете Ми и ще те оформя в това, което желая да бъдеш; ела, любима, с теб съм и съм Светият ти Спътник, който те води; Аз, Иисус Христос, скоро ще те разкрия; ще трябва да бъдеш сред хората;

Иисус, знаеш, че не разбирам всичко това, което става, но душата ми се радва да е с Теб по този начин и очите ми са приковани в Теб. Сега зная, че си жив Спасител. Ето Те тук, в стаята ми, шепнейки послание в ухото ми, избрана измежду хиляди да бъда изпратена при нациите с любвеобилния Ти химн. Какво повече мога да искам? Въпреки че мнозина ще се объркат от избора Ти, пламенните Ти желания ще спечелят сърцата им. Ти, който пристъпи от Престола Си, оставяйки настрана царската Си корона, слезе отново в тази минута да вдигнеш душата ми от това изгнание. О, да, искам да Те следвам!

радвам се те вземам с Мен; следвай Ме и помни, че всичко което правиш, ще се извършва с Мен; Аз ще бъда твоят водител, твоят светилник и твоят подслон до края; тогава Аз Самият ще дойда и ще те освободя; повикай Ме, когато пожелаеш, повикай Ме и ще слезна от небето;

не забравяй Присъствието Ми; остави се изцяло на Мен и тогава ще те погълна с Обичта Си; нищетата ти Ме привлича; ела и Ме прослави с обичта, която изпитваш към Мен; приеми ученията Ми, защото са предназначени да нахранят мнозина; спасението идва от Мен;

позволи Ми да ти кажа: бедните ще получат толкова, колкото искат да ядат; знае се, че никога не забравям бедните; ела тогава и Ми позволи да те спусна в дълбините на Сърцето Си; Обичта Ми е бездънна; остани в Сърцето Ми и ще бъдеш излекувана, дъще;


1 Иисус беше наистина наранен.
2 Почувствах се толкова недостойна за Иисус, че бях повикала на Неговото място ангела си Даниил да бъде с мен.
3 Тези думи излязоха от Него като проточен стон.
4 Иисус изглеждаше стъписан.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message