DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

26 януари 1987

26 януари 1987

Аз, Иисус, те обичам вечно; чуй Ме и винаги помни това:

Аз, Иисус Христос, твоят Изкупител, те обичам от дълбините на Сърцето Си; приближи се до Мен и Ме изслушай; искам да положиш цялото си доверие на Мен; имай вяра в Мен; искам да те предупредя за това, което ще се случи; тъй като не откриха лукав дух, който да те ръководи, ще ти изложат друга теория, теорията, че у теб действа подсъзнанието, любима, което е психологическо въздействие на мозъка; мнозина ще се събират срещу теб; мнозина ще нарушават Закона Ми; мнозина ще те преследват като съмнително лице и злостта им ще те измъчва, но ще отговарям Аз вместо теб; дори когато ще предлагам мир чрез твоята уста, всички ще бъдат за война;

предупреждавам те, дъще, не позволявай поколението ти да те промени; прилепи се за Мен, твоя Спасител; винаги съм близо до теб; не им позволявай да те измъчват; Аз ще бъда до теб да ти помагам; изглежда понякога забравяш Присъствието Ми; прави Ми компания... о, Васула, как копнея за деня на славата!

защо премълчаваш въпроса си?

Да, Иисус. "Деня на славата" - какво означава?

ще ти кажа: това ще бъде денят, когато ще излезнат наяве всички откровения; ще бъде, когато всичко написано от Мен и от Отеца ще излезе наяве; Истината ще престане да бъде скривана; ела, сега1 се учиш;


1 Разбрах, че още не е дошло времето за мисията ми. Още се уча.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message