DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

25 януари 1987

25 януари 1987

смелост, дъще; Аз, Иисус Христос, те обучих, че кръстът, който ще носиш е Кръстът Ми на Мир и Обич; но за да носиш скъпоценния Ми Кръст, дъще, ще трябва да действаш с голяма саможертва; бъди силна и носи Кръста Ми с обич; ще го споделиш с Мен и ще споделиш страданията Ми;

хареса Ми, слушайки молитвата, с която се предаваш; предавайки се на Мен, ще те издигна във висините и ще ти покажа как работя; ще те оформя, ако Ми позволиш, в по-добър човек; даде Ми съгласието си да станеш Моя невеста, какво по-естествено тогава за една невеста от това да следва своя Съпруг? доволен съм, че осъзнаваш ненужността си; не се страхувай, обичам те така или иначе;

чуй Ме: не се обезсърчавай, когато ти посочвам слабостите ти, след като съм с теб, за да ти помогна; доверявай Ми се винаги и бъди зависима от Мен; проумей Ме, като четеш Словото Ми; не попадай в клопки, бди за злото; дръж се близо до Мен и ще бъдеш в безопасност; ще ти напомням винаги да проявяваш бдителност; о, дъще! с какво нетърпение очаквам този ден!

Кой ден?

деня, когато ще те изпратя като Свой дар на цялото човечество; те също ще се научат да Ме обичат и ще Ме разбират повече; Мъдростта ще сподели ресурсите Си с цялото човечество; върви сега в мир и изпълни задълженията си; да вървим заедно;

(По-късно:)

Господи, Боже мой, душата ми се топи Присъствието Ти. Обгръщат ме радост и мир, защото съм окъпана от благословии.

Васула, ти усети топлината Ми и мира на Сърцето Ми; иди и им кажи; нека узнаят всички, че Сърцето Ми е бездна на прошка, милост и мир; обичам те, дете, че Ме слушаш;1 ела, да вървим; различавай Ме и другарувай с Мен;


1 Разбрах, Призива Му.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message