DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

19 януари 1987

19 януари 1987

тук съм; Аз съм Господ Иисус Христос; позволи Ми да те храня с обученията Си, малка ти; позволи Ми да те храня с Мъдростта Си;

малка ти, трябва да растеш, за да дадеш добри плодове; трябва да станеш плодоносна, за да можеш да нахраниш мнозина; ще те науча да бъдеш устойчива и бдителна за делото, което ти възлагам; ще държа очите ти приковани върху Мен, докато завършиш делото Ми; позволих ти да влезнеш в Дворовете Ми и да бъдеш на служба на своя Цар; Той ще ти научи всичко и клоните ти ще се разпрострат във всяка нация, за да им кажат скрития смисъл на притчите Ми; и под тях1 ще лагеруват и ще се подслонят децата Ми;

стани и Ме прослави; ще те изградя силна; Аз, Иисус, ще те обуча с указания по-широки от моретата и ще излея върху теб учението като пророчество; учи се и се насити с Мъдрост; о, елате всички вие, коите сте гладни и жадни; елате, защото хлябът Ми е безплатен; елате и яжте колкото желае сърцето ви; елате и напълнете чашите си; наситете небцето си с небесния Ми хляб, хляб на поука и проумяване;

о, дъще, колко копнея за този ден, деня, в който ще се разраснеш и клоните ти ще дадат плодове на мир и обич, да, денят на славата Ми; Аз, Господ, обичам децата Си за вечни времена; кажи им, кажи им какво изпитвам към тях; нека узнаят за Обичта Ми;2

Ще им кажа, Господи; ще го направя…

стой близо до Мен, Васула, защото зная колко Ме обичаш;3 научи ги как да Ме обичат; помни, намираш се в благодатта Ми;

Господи, какво искаш да направя?

ще дадеш писмените Ми послания и Аз ще ти помогна; повикай Ме, когато пожелаеш; винаги съм до теб; върви сега в мир; Аз, Бог, те обичам;

И аз Те обичам.

(По-късно:)

Били ли сте посещавани някога Яхве? Имате ли представа за обхвата на Присъствието Му? Пътували ли сте някога ръка за ръка с Яхве? Ако да, разкажете ми за всичко това. Бог е облечен в страховито великолепие, и Присъствието Му с мен е вън от възприятието ми. Върховен по сила, страхувам се от Него. Къде ме води Яхве? Какви са намеренията на Яхве за мен?

Знаех за Теб, Господи, само от слухове, но сега какво мога да кажа? Беше ми даден бегъл поглед към небесните Ти Дворове, гледка, която дори не мога да съзря отдалеч. Как да не се страхувам от Него? И ето ме сега, моля се на Този, който ме възстанови благосклонно, за да разглася нашир и надлъж любвеобилния Му химн и да го пея пред множество нации! Яхве ми отваря пътя, за да продължа напред.

О, Господи, как да отида и да говоря за неща, които не разбирам и за знание, което ме надвишава? Ако Те помоля да остана скрита, ще го счетеш ли за обида?

тук съм; чух те… защо се страхуваш да бъдеш разкрита?

Зная, че си Всемогъщ, но не разбирам защо Яхве ми се разкрива през 1987 г. и защо, Господи мой, ми даваш всички тези обяснения?

искам да те уведомя как работя; никога ли не си чувала, че говоря чрез сънища, видения и знамения? говоря първо по един начин, след това по друг, докато бъда чут; не се страхувай; Мъдростта те отгледа и ще те упражни; съживих те, защо тогава се страхуваш? разбираш ли как работя? Аз съм, Яхве Саваот; кажи Ми, малка ти, кой те научи да Ме обичаш толкова много?

Ти, Боже мой, чрез това послание.

ДА! Аз съм този, който те научи!

(Внезапно, воалът, който ме разделяше от Бога, се разкъса. През цялото време знаех, че зад този воал, славното Му Величие седи на Престола Си, но сега този час ме ужаси. Стоя пред своя Творец, забранено място за плътта. Треперя пред такова Великолепие и Святост.)

уплаши се, защото започваш да осъзнаваш, че съм Аз, Яхве; да, дъще, Аз съм, който съм, който бях и който ще дойде;

Страхувам се от Теб. Треперя пред внушителната Ти сила.

не се страхувай; ела, приближи се до Мен; обичам те…

Безпокоя се, и се страхувам как ще свърши…

не се тревожи; Аз, Бог, съм твоят Баща; небесата и цялото творение са направени от Моите Пръсти; всичко това в дланта на Ръката Ми; помни, че съм пред теб; радвам се в детинското ти възприятие; знай, че в голямата Си Обич, слизам да предоставя на всички вас спасителната Си помощ; дете, бъди Моята вестителка; не се страхувай, Аз ще показвам пътя; радваш Ме… работи с Мен, пишейки посланията Ми; остани близо до Мен и не се страхувай от Мен;

ще те привържа за Мен със сладкия Си разговор, за да опазя Дома Си; отровата се разнася в Дома Ми, но ще накарам враговете Ми да паднат; сега ще ти уча пътищата Ми и ще се научиш, дъще, да вървиш с Мен; бъди благословена и не забравяй колко много те обичам;


1 Клоните.
2 Не мога да обясня с думи обичта на Бога към нас. Докато Бог изричаше тези думи, същевременно изглеждаше тъжен, много тъжен. Почувствах тъга, че една толкова голяма обич е пренебрегната от нас.
3 Усетих, че има толкова голяма нужда от утеха.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message