DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

7 януари 1987 до 10 януари 1987

7 януари 1987

мир на теб; Аз, Иисус, съм тук, Васула; ще ти помогна да разбереш колко страдам, гледайки да се губят толкова души; страдам и страдам…

Иисус, желая злото да престане да съществува! Желая да се чувстваш по-щастлив.

и ти ли желаеш злото да престане?

Да!

любима, върви и разбуди децата Ми; нека разберат, че лукавият им поставя клопки;

(Разбрах, че Спасителят иска от мен да отида и да свидетелствам.)

Помогни ми. Защото зная толкова малко!

ще го направя, дъще; мнозина ще бъдете изпълнени; 1

10 януари 1987

мир на теб; готова ли си да Ме чуеш? Аз съм Яхве; не се безпокой, ще те напътствам; няма да Ме разочароваш, защото ще ти показвам пътя; ще поставя на устните ти Словата Си, не го ли забеляза?

Да! Понякога хващам себе си, когато говоря с приятелите си за това, което ми казваш, да употребявам същата структура в изразите си като тази, която Ти ми даваш.

казах ти, че ще обогатя речта ти; речта ти ще бъде Моя реч;

Научих също така нови думи.

да, учиш се… ще излезеш от Устата Ми; дъще, изглежда не схващаш все още напълно делото, което ти възлагам…

Не, не, не го схващам. Страхувам се да го схвана!

радвам съм, че си искрена с Мен; но изглежда забравяш, че Този, който е с теб, е Всемогъщият Бог; Аз съм Всемогъщият и държа ключовете на Мъдростта; имам в дланта на Ръката Си цялата вселена; знай, че мога да променя небето и земята; 2

Проблемът ми е да имам пълна вяра. Слаба съм, немощна и както казваш, нищо. Единственото, което виждам е какво не съм.

осланяй се на Мен, дъще, забрави ли Делата Ми? никой не може да Ми се противи; ела и разкажи чудесата Ми, ела и медитирай в сърцето си върху чудотворенията Ми…

Не зависи от мен, Господи мой, да Ти задам този въпрос, но след като можеш да изследваш сърцата ни и никоя тайна не може да бъде скрита от Теб, не преставам да се питам: “Защо аз? Една нула, непознаваща религията. Невежа за Делата Ти. Съвсем неспособна и незначителна. Защо, защо хвана мен?”

Васула, избрах те да чуеш Гласа Ми, така че да покажа на всички вас благостта Си; пожелах да те издигна от Небитието, за да покажа на плътта3 ръкоделието Си; въпреки че мнозина ще се обърнат срещу теб и ще станат твои противници, няма да ти навредят; срещу теб ще се надигнат лъжесвидетели, но доколкото в сърцата им се е загнездило коварство, Аз ще те заливам с благословиите Си; няма да остана глух към виковете ти, дете Мое; проповядвах ти, за да прославиш Дома Ми; попитах те дали искаш да работиш за Мен, нали?

Да, попита ме, и казах: ДА.

нарекох те “Моя вестителка”; искам всички нации да чуят Словата Ми; ще те обуча и ще ти кажа кой път да поемеш; ще отидеш и ще им кажеш, че Словото Ми зове за Мир и Обич; Словото Ми е божествено; с нетърпение очаквам да ви обожествя всички!

Страхувам се, че мнозина просто ще отхвърлят и ще презрят това, което ми даваш.

довери Ми се, защото съм твоят Бог, ще бдя над теб и ще бъда твоят съветник за Моите интереси; Васула, Словото Ми4 ще се разрасне като кедрите, клоните Му ще се разпрострат като отворени обятия, стигайки до много нации, хранейки бедните, лекувайки раните ви и болните ви, изчиствайки петната ви и лекувайки окаяността ви, утешавайки ви, вдигайки ви на гръдта Си, обичайки ви и учейки ви отново как да се обичате един друг и как да Ме обичате;

обятията Ми ще ви избавят от злото, защото всички сте Мои, любими; погледнете! погледнете над вас, вижте сътворението Ми, цялото сътворение се покорява на Волята Ми;5 малка ти, как виждам през теб!6 не се страхувай; прилепи се за Мен; виждаш ли тази брилянтна украса осветяваща творението Ми? това е само едно от многото Ми тайнства, много от тях остават скрити; дъще на избора Ми, ще ти разкрия съкровищата на Сърцето Си и ще преуспяваш в Мъдростта;

малка ти, доволен съм от теб; ела, нека се научим:7 ще можеш, въпреки нападенията на Сатаната, да напишеш всичко онова, което искам, защото тази е Волята Ми; научи се да Ме прославяш, спомняйки си кой съм; Мъдростта се дава от Мен; знай, че Мъдростта увеличава вярата ти; искам да растеш съвършена в Духа Ми; разраствай се като кедрите и кипарисите, защото ще вдъхна в теб много откровения;

чуй, всеки твой клон ще цъфти и ще дава плодове на Мир и Обич; възнамерявам да изпълня складовете ви със Своите продукти; чух жалбите ви, и така с нетърпение очаквам да ви зарадвам всички; сега те изпращам при тях, за да бъдеш сред тях като Мой подарък; ще те дам на цялото човечество; ще те залея с учение и различаване; ще те изпратя с посланието Ми при всяка нация;

“приемете я, защото идва от Мен; нека се възползват всички нации от нея, тъй като ще предостави на народа Ми хляб от Небето и ще ги насити; ще ги насити със Знанието Ми; народът Ми ще се опре на Мен, за да намери утеха и ще Ме благослови; о, всички вие, които ще можете чрез Ученията Ми да Ме признаете, ще спечелите щастие в сърцето; мнозина ще я подгонят като ловец след плячката си, но Аз ще й се притека на помощ; други ще чуят и ще прекарат времето си в Моите светилища; благословени са онези, които ще се обединят с нея; Аз, Бог, ще бъда сред вас и ще видите това знамение върху нея, тъй като тя ще расте в Дома Ми;

виж, Утринната звезда8 скоро ще бъде видяна; зова ви от Небето, за да ви напомня, че Наследството принадлежи и на вас, ако Ме признаете; днес ви изпращам една от Моите; обработвайки я, ще се потрудите малко, но скоро ще се храните от посевите Ми; ако я изоставите, ще я загубите, ако я измъчите, ще й дам силата да ви събори;колко строга ще бъде към недисциплинираните! давам й силата да Ме зове по всяко време, когато пожелае; веднъж задържали я, ще се учите от Мен;”

днес изливам върху всички вас Мъдростта Си, за да осветя днешния мрачен свят; Аз, Бог, идвам да блесна над всички вас, разкривайки Лицето Си, както никога досега, за да ви дам възможността да Ме проумеете повече; ах, как копнея всяка душа да Ме приеме, защото, приемайки Ме, ще придобият мир; но обаче лукавият ги е завладял и ги учи да бъдат нечестиви и да следват пътищата на злото; лукавият ги е заслепил и ги е изпълнил с всякакъв вид оръжия, подтиквайки ги да му наподобяват;

страхувам се за тях, защото са в опасност и ги обичам; никога не престанах да им давам знамения за божествената Ми обич; с тях съм, когато са в беда; винаги покривам голотата им с благостта Си, и ръката Ми е протегната към тях, за да стигна до тях, но изглежда никога не Ме виждат; зова ги да Ме признаят за Баща, но изглежда никога не Ме виждат, нито Ме чуват; Милостта се навежда над тях и им дава знамения, но те не ги разпознават;

изпращам те сега като Мой дар при тях; събери ги заедно, за да бъде унищожен врагът, който ви държи разделени; давам ти реч, за да можеш да говориш на народа Ми и да го доведеш обратно при Мен; небцето им нека да разпознае вкуса на манната Ми; любима, идваш от Мен, и ще излея върху теб Мъдростта Си, за да можеш да Ме прославиш;

Всемогъщи Боже, Отецо на всички, ще Те прославя ли накрая?

ще бъда прославен, дъще; Аз, Бог, винаги постигам целите Си; помни го винаги това; темпото ти ще следва Моето темпо, завинаги;


1 Въпреки че това изречение звучеше по-скоро загадъчно, Господ хвърли в мен Светлината Си, за да схвана смисъла му. Има предвид: ”Когато изпълня душата ти със Светия Си Дух и Мъдростта Ми, ще излезеш да свидетелстваш. От свидетелствата мнозина ще се върнат при Мен, и те ще направят и други да се завърнат.”
2 (Обяснението е дадено по-късно.) Бог говореше за Новите небеса и Новата Земя. (Откр. 21:1) 
3 Човечеството.
4 Бог има предвид Посланието Си.
5 Внезапно Бог спря и ме погледна отново. Почувствах се като въздух. Погледът Му беше толкова силен, че усетих как минава през мен.
6 Бог изглеждаше развеселен и доволен.
7 Действително се почувствах като Негова ученичка, защото начинът и тонът на гласа Му приличаха много на Учител.
8 Иисусовото Завръщане.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message