DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

29 декември 1986

29 декември 1986

дъще, погледни Ме;1 защо ти изглежда трудно да повярваш, че съм Аз?

(Останах мълчалива и наведох очи, едва ли не мрачна, като дете, което са хванали да върши пакости.)

Аз, Яхве, ти зададох този въпрос;

Хвърли поглед на мен и ще разбереш защо, Господи мой. Безпомощна и жалка съм. Щедрият Ти дар към мен превъзхожда възприятието ми. Довери ми толкова неща, но нямам съвет, липсва ми реч и се нуждая от помощта Ти!2

моли Ми се, позовавай се на Мен и ще получаваш помощта Ми; живей в Мен; Аз съм твоят Бог; един ден, и този ден наближава, ще проумееш изцяло какво дело ти беше възложено; сега се намираш още в началото на Призива Ми и те призовах да работиш за Мен; помни, че Аз, Бог, съм твоят Учител и мога да постигам целите Си; приеми призивите и посещенията Ми, докато дойда да те освободя; приеми осиновяването Ми и живей в Мир, защото те обичам; чувствай се свободна с Мен и се оповавай на Мен;

вярвай Ми, дъще, когато ти казвам, че си слаба; мога да използвам тази слабост, за да покажа Силата Си и Властта Си; радвам се в теб… Аз, Яхве Саваот, чрез тези Призиви ще помогна на теб и на другите да живеете свято; сега растеш в Дворовете Ми, бъди щастлива!

казвам ти, Посланията Ми ще напомнят на всички вас как започнаха основите ви, че Словото Ми е живо; ще ви съживят; те са свети, както Аз съм Свят; дъще, по-късно ще проумееш напълно спасителната Ми помощ; няма да бъдеш смазана; нека надеждата ти да бъде винаги в Мен; не позволявай враждебността на хората да те обезсърчава; ти си в Сърцето Ми, затова нека плътта да не те плаши;3


1 Бях малко потисната. Чувствах се пленничка в костите си, някак трудно е да повярвам, че всичко това действително става, прилича на сън. 

2 В Бангладеш нямах приятел свещеник, който да ми помогне или да ме посъветва. Малкото приятели, които бяха запознати, нямаха представа, както и аз, от тези въпроси.
3 Тоест смъртните.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message