DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

18 декември 1986 до 28 декември 1986

18 декември 1986

мир на теб, дъще; бъди плодоносна;

Ах, Господи, научи ме, моля Те, да бъда!

ще ти помогна; до Мен ще се научиш да бъдеш; всяка стъпка, която правиш, Аз, Бог, я благославям; отиди да събереш децата Ми и нека си споделят1 твоето щастие; нека се зарадват децата Ми, нека бъдат така щастливи, както си ти; бъди плодоносна;

27 декември 1986

мир на теб; Аз, Иисус Христос, съм тук; остани в Мен и Ми дай ръката си; Аз, с ръката ти в Моята, ще те напътствам; ще вървиш с Мен; стъпката ти ще бъде в крак с Моята стъпка; ще се научиш да бъдеш с Мен, както се научи да Ме обичаш и да Ме разпознаваш;

ще се научиш да помагаш на мнозина, затова се прилепи  за Мен и бъди бдителна; ще ти помагам да разбираш в подходящото време;2 моли се с Мен и бъди благословена; Аз, Бог, те обичам; благословени са онези, които не са Ме видели и въпреки това вярват в Мен; ще наследят всичко, което Притежавам;

28 декември 1986

мир на теб; искам да имаш наум, че ще вървиш с Мен; искам да имаш наум, че Аз, Бог, те обичам; помни винаги тези думи; бъди благословена и се радвай, дъще, не разбра ли?3

(Не бях реагирала.)

Всичко това ми изглежда извън човешкото ми възприятие!

защо? искам да осъзнаеш, че съм те благословил и че пребъдваш в божествената Ми Светлина, намирайки се в Мен; обичай Ме с цялата си сила, защото Аз, Яхве, насочих очите Си към теб; срещни Ме, когато пожелаеш;


1 Четейки Посланията Му.
2 Питах се кога ще стане всичко това.
3 Бог произнесе силно и с весел тон тези думи.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message