DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

30 декември 1986 до 1 януари 1987

ТЕТРАДКА 4

 

30 декември 1986

Господи, същият ли си, който призова Моисей?

същият Бог съм;

епоха, о, епоха! малко знаете, че Аз, Бог, осветлявам всяко чисто сърце; винаги ще намирам начини да ви зова; "ено о козмос ехи афиси то Фос, Его, о Мегас Теос та вро месон на ерто ке на сас фотисо;"1

1 януари 1987

(Точно след полунощ.)

Аз, Бог, ви обичам всички; увеличете обичта си към Мен;

(По-късно:)

мир на теб; Аз, Бог, съм тук; предостави Ми сега обичта си и Ме възрадвай; Аз, Яхве, се радвам в теб;

Господи, винаги ли избираш някого като Свой вестител (както в Стария Завет)? Винаги ли ще ни говориш?

ето отговора Ми: Аз, Яхве Саваот, винаги ще ви намирам; за Мен и само за Мен действах и ще действам; вечно ли ще скърбя? този начин да ви намирам е един от Моите начини;

Сега сме през 1987 г.! Някои няма да го приемат. Имаме Светата Библия да се учим, ще кажат.

тези еклезиастични послания са напомняне; защото в Сърцето Ми стана ден на милост, настъпи часът на спасителната Ми помощ; в крайна сметка, не съм ли Баща? не съм ли Аз спасението на Моите семена?

насочил съм очите Си към всеки един от вас; погледът Ми никога не оставя да мине нещо незабелязано; искам да ви напомня, че Словото Ми е, за да се чете; Словото Ми е благословено; Аз съм Всемогъщият Бог и съм свободен да се проявявам, когато пожелая; защо мислиш, дъще, че за Мен има някакво разлика, че сте през 1987 г.? епохата ви с нищо не се различава за Мен;

чуй, за Мен хиляда години са вчера; вратата Ми ще остане винаги отворена… имай наум, дъще на избора Ми, че отново ще те повикам; защо смяташ, че сте различни? или че не съм говорил никога преди така, както говоря сега?

Аз, Яхве, ви благославям всички; очите Ми са обърнати към бедността ви;

Иисус ни беше казал веднъж, че никой пророк не е бил приеман в собствената си родина. Мнозина няма да ме приемат като Твоя вестителка. Повечето Твои вестители бяха третирани като луди, или считани за демонизирани; убиваха ги.

живей в мир, дъще; осланяй се на Мен; Аз, Бог, ще бъда твоята Сила; с Мен не трябва да се страхуваш; ще ти помагам; обичай Ме винаги така, както го правиш; Духът Ми отново ще ви събере; обичам те, дъще, имай благословиите Ми;


1 На гръцки: “Въпреки че светът е изоставил Светлината, Аз, Всемогъщият Бог, ще намеря начин да ви просветля.”

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message