DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

26 октомври 1986

ТЕТРАДКА 3


26 октомври 1986

мир на теб; тук съм; бъди в Светлината Ми;

(Съмнения отново! Умът ми просто не може да свикне с всичко това!)

Моля Те, назови се.

Яхве; чуй Ме:

чаках да се променят законодателните ви правилници и ви гледах отблизо; чух мрачните ви съюзничества; останах доста време мълчалив, забавяйки подтика Си да пламна срещу вас!

Объркана съм! Ти ли Си, Господи?

(За първи път Бог изглеждаше толкова сърдит.)

Аз Съм; чуй Ме; след като ви считам за скъпоценни и след като ви обичам всички, искам да ви разбудя; искам да осъзнаете накъде се направлявате;

(Все още бях объркана...)

всички взаимоотношения между бащи и деца имат своите обосновки; приемете Посланието Ми;1 чуйте Ме: не разбрахте ли? все още ли не виждате знаменията Ми? не знаете ли как работя? чуйте, чуйте гласовете на мъртвите, които изколихте и кръвта на невинните,2 която използвате като езера, за да утолите жаждата си и да напоите опустелите си земи; колко дълго ще се въздържам? отвръщам Очите Си, гледката на делата ви Ме отвращава…

стена от болка, че съм принуден да ви гледам, вас, собствените Ми деца, да се превръщате в убийци! чуйте Ме: това е, защото смятате, че Аз, Бог, не съм; изкарахте лъжци пророците Ми,3 за да оправдаете действията си на разруха, похот и алчност; о, колко слепи и глухи станахте; придирчиви към Мен и към това, което съм ви дал; невярващи на Словото Ми, хулни към Словото Ми; обърнахте се против Мен и сърцата ви станаха каменни; запушихте с восък ушите си и изтръгнахте очите си, вместо да им позволите да видят Истината; станахте зли, пренебрегвайки благословиите Ми, хранейки се върху усойници…

слушах внимателно, но все още не чух от вас вик на покаяние… никой не се покайва за нечестивостта; тежите Ми със своята нечестивост, бунтувате се срещу Мен; кажете Ми: докога ще мълча? синове и дъщери, вдигнете очите си и Ме погледнете; спрете да вършите зло, върнете се при Мен, не отхвърляйте Призива Ми; Свят съм, Свят съм, Аз съм надеждата за вашето лечение; затова се изправете и използвайте крайниците си, за да вървите заедно с Мен; очите си, за да видите Пътя, ушите си, за да чуете Призива Ми, сърцето си, за да разберете, че съм Баща;

лекувам; ще излекувам очите ви, които изтръгнахте, за да  видите Истината, и Ръката Ми, която е протегната към вас, за да ви вдигне при Мен; Аз съм Вечният ви Баща, елате и си починете в Мен, и ще почувствате Обичта, която изпитвам към вас и Мира, който мога да ви дам;


1 Евр. 12:5-8: ”Забравихте поучението, което като на синове ви беше дадено: ”Дете Мое, не презирай възпитанието на Господа и не губи кураж, когато си изпитван от Него. Защото, когото Господ обича, го възпитава и бичува всекиго, когото приема за свой син. (Пр. 3:11-12): Проявете търпение по време на възпитанието ви, Бог гледа на вас като на свои деца. Кое дете не е възпитавано от баща си? Ако пък нямате възпитанието, което получават всички, тогава сте незаконни, а не истински деца.”
2 Абортите.
3 Гласът на Бога прозвуча горчиво.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message