DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

2 ноември 1986 до 10 ноември 1986

2 ноември 1986

мир на теб; Аз, Бог, те призовах, независимо от това, което си; обичам те; чуй Ме, Васула: оформих те да можеш да Ме разпознаваш; Аз съм този, който ти помогна да се разцъфнеш, затова Ме прослави и доведи и други при Мен;

О, как бих могла? Не зная как!1

Аз, Бог, ще ти помогна; чувствай се щастлива и недей да се чувстваш натоварена; няма да те оставя да се удавиш!2 намирам начини да давам Посланията Си, затова не се безпокой, Васула Моя; ще водя стъпките ти; Аз, Бог, съм в теб; никога не се чувствай изоставена; живея в теб; любима, ще те изпълня със Светия Си Дух, изпълни се; Аз, Яхве, ти кимнах да Ме следваш; с Мен ще почувстваш Мира Mи, ще бъдеш радостна; нека всички да се зарадват и да разберат, че Аз, Бог, съм жив Бог;

ще ти дам подкрепата Си; остани в Светлината Ми и помни: не се обезсърчавай, тъй като съм винаги с теб; върви в мир;

10 ноември 1986

(В продължение на два дена се чувствах ужасно. Бях обзета отново от съмнения! Сатаната ме нападаше цели два дена. Всичко това ме надвишава и се чувствам обезсърчена. Как е възможно Бог да ми говори? Всеки път, когато се приближава до мен, бих желала да Го отблъсна. Умът ми се смайва… Как е възможно Бог да говори и да обсъжда с мен! Ще трябва да сънувам, и въпреки това отивам да ми диктува.)

мир на теб, дете; Аз, Яхве, присъствам; чуй Ме: благославям те; живей в мир и никога, никога не се чувствай безутешна, след като те обичам; защо се усъмни, че съм Аз? не те ли научих да Ме обичаш? водих те и ти помогнах; светнах над теб;

Обезсърчена съм.

дяволът те накара да се чувстваш обезсърчена; наистина почувствах нещастието ти, затова слязох да те насърча; Аз, Яхве, няма никога да те оставя; никога не смятай, че ще те изоставя; винаги съм до теб, обърни се към Мен и Ме погледни; чувствай голямата обич, която изпитвам към теб; защо, наистина ли повярва, че съм скрил Лицето Си от теб? обичта Ми към теб е вечна;

Аз, Яхве, се приближих до теб, въпреки че Ме беше забравила и дълги години въобще не си спомняше за Мен; приближих се до теб, въпреки че не изпитваше обич към Мен; слязох при теб, за да ти изкажа Обичта, която изпитвам към теб и да ти напомня, че Аз, Бог, винаги те обичах; дойдох да ти науча повелите Си; знай, че обичам и благославям всеки един от вас; вие сте любимите Ми синове и дъщери, за които милея; дадох ти тази благодат да можеш да Ме видиш, да Ме разпознаеш, и да Ме чуеш; повиках те и ти Ме чу, дете Мое, но защо, защо беше толкова безразлична към Мен?

Не зная защо.

да не би защото никой не ти е казвал, че съм те благословил, че те обичам, че съм Небесният ти Баща и че си Моя? не знаеше ли, не беше ли чула, че Аз, Яхве, съм твоят Баща? дали всичко това беше скрито от теб? не те ли научиха кой Съм? чуй Ме и приеми Посланието Ми:

освободете се от оковите на злото; дяволските пламъци стават все по-големи и се приближават до вас; ах, дълбоко съм опечален и стена от болка, гледайки ви да лежите апатични, окаяни; не осъзнавате това, което става в душата ви! Свят съм, живейте свято; не слушайте тези отстъпници, които все още се скитат в мрака, казвайки ви, че Словото Ми е само за старите; знайте, че душата ви живее, затова не вредете на себе си, оставайки заспали;3

чуй Ме, дъще: остави съмненията си и Ме послушай; ела да Ме срещнеш по този начин; срещни Ме, защото съм твоят Създател; виждаш ли? Аз, Яхве, те научих да Ме обичаш независимо от това, което си; чуй Ме:4 защо, защо не идват вече при Мен Моите? защо Ме изоставят?... как могат да Ме забравят? забравя ли невестата своя жених?5 в продължение на неизброими дни бяхте изоставили своя Изкупител; не питайте: кое е Името Му? Аз съм Този, който ви милваше от детските ви години; не се оставяйте да бъдете отнесени от течението на мъртви неща, водещо ви в безводни земи, където цари пустош, защото ще умрете; гърлата ви ще пресъхнат от слънцето, което ще ви гори;

елате при Мен, елате и Аз ще напълня чашата ви; ще я прелея с жива вода, по-сладка от вино, и ще ви оставя да си починете на зелените Ми пасища; ще отпочинете уморената си глава върху Мен; ако се чувствате голи и ви е студено, Аз, с плаща Си и ще ви предоставя подслон и уют; след това ще излея всичката Си обич, която изпитвам към вас и ще ви обсипя с благословиите Си; ах… какво не бих направил за вас, разсади!

помнете това: мога да избера, каквото и да е сухо дърво и да го превърна в плодоносно дърво; не зова само праведните и безупречните, зова всеки Мой син и Моя дъщеря, независимо от техните дела; Аз, Бог, ви обичам по същия начин; всички произхождате от Мен, затова пребъдвайте в Мен; не се питайте защо Яхве се появява сега, отново, зовейки ви; свободен съм да прекосявам Небето и да дойда при вас, Аз, Яхве, началото и краят, ще продължа да се намирам там; свободен съм да оставя Небето и Престола Си и да слезна дотук, когато пожелая; не съм се променил от началото на сътворението Ми, виждаш ли? винаги ще бъда същият;

а ти, дъще, остави назад съмненията си и Ми позволи да те държа за ръката; благославям те за обичта, която изпитваш към Мен и за вярата, която Ми даде; Аз, Бог, те обичам; върви в мир;


1 Бях съвсем объркана от нареждането на Бога.
2 Схванах бащински хумор в тези думи.
3 Бог се обърна към мен.
4 Гласът на Бога стана много нежен и бащински, натъжен.
5 Ис. 54:5: ”Защото твой жених ще стане Създателят ти, чието име е Яхве Саваот.”

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message