DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

21 октомври 1986

21 октомври 1986

мир на теб; Аз, Яхве, те обичам; радвай Ме и остани с Мен; ела по-близо до Мен...1

Аз, Иисус, те обичам; яж от Мен; остани в Мен; тук съм, помагайки ти, виждаш ли? Аз съм в теб и ти си в Мен;2 помниш ли словата Ми? "няма да ви оставя сираци, ще ви изпратя Своя Утешител да пребъде с вас;"3 да не би някои от вас да са си помислили, че съм ви изоставил?4

5сълзите ще пресъхнат; скръбта ще ви напусне; страданията ще изчезнат, умората ще приключи…

о, деца на Сърцето Ми, в какво се превърнахте! страдам да ви гледам как се измъчвате; как Ме боли Сърцето Ми, гледайки ви да се губите…6 помирете се, деца Мои; не се противете един на друг; обичайте се един друг, както Аз ви обичам; молете се, живейте в Мен и се освободете от злото;7 елате при Мен; обичам ви толкова много! молете се! копнея с нетърпение да ви видя всички да се завръщате при Мен; моля се за душите ви, моля се да се събудите и да видите, че се отдалечавате от Бога Отец, спускайки се в мрака, без да знаете защо; лукавият ви е поставил всякакъв вид клопки, отнемайки ви всяко благоразумие, упражнявайки върху вас злата си хватка;

гледам всичко това и стена, страдайки, изпълнен с жалост да гледам как се направлявате към клопките поставени за вас; как бих могъл да не страдам, гледайки децата Ми заловени от лукавия?

ще остана във вас, обичайки ви; Аз, Иисус Христос, ви благославям всички;  


1 Бог Отец спря тук и продължи Синът Му, Иисус Христос.
2 Йн 15:4: "Остани в Мен, и Аз в теб."
3 Йн 14.
4 Мисля, че въпросът беше отправен към мен.
5 Иисус изрече тези думи много сериозно.
6 Тук трябваше да спра. Иисус беше много натъжен, до сълзи. Не издържах.
7 От лоши прилепвания към този свят.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message