DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

11 октомври 1986

11 октомври 1986

мир на теб;

Защо трябва аз да получавам Божиите послания?

Аз, Бог, избирам; избрах теб; отгледах те, за да ти дам посланията Си;

Отскоро ли е това решение?

ето отговорът Ми: преди да се оформиш в утробата на майка си, Аз, Бог, го бях запланувал; научи се как работя;   

Междувременно толкова много прегрешавах!

всeки грях е опростен от Мен, когато искаш да ти се прости; бъди близо до Мен сега и ще те водя; все още те уча, затова не се обезсърчавай, когато допускаш грешки; Аз, Бог, съм Всемогъщият; държа цялата вселена в дланта на Ръката Си;

Господи, никой няма да повярва на всичко това… Скептиците ще кажат, че съм луда; или други, че е плод на подсъзнанието ми.

остави ги тях на Мен; Аз съм Яхве, твоят Създател; Аз те водя, Васула, не трябва да се страхуваш; помни, че водих мнозина други преди теб; свалих царе и царства, изравних пътеки, за да бъде узнато Словото Ми; Аз съм същият;1 чуй Ме: помогнах на всички онези, които Ме следваха; винаги ще помагам на всеки, който Ме следва; помни, винаги съм с теб;


1 С това разбрах, че НИКОЙ няма да може да Го СПРЕ, Него и посланието Му.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message