DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

5 октомври 1986 до 9 октомври 1986

5 октомври 1986

мир на теб; отгледах те, за да станеш Моята вестителка;

Кога ще знам на кого да предам посланията?

остави тези неща на Мен; Васула, ще те назова: Моя вестителка;

Допускам толкова много грешки.

приемам грешките ти, защото едва сега се учиш; Аз съм Мир. няма никога да те оставя с послание, което предизвика у теб безпокойство;1 ще ти дам Посланията Си, и когато настъпи подходящото време, ще те напътя да ги предадеш; желаеш ли да го направиш това за Мен?

Назови Себе Си преди да приема.

Аз съм Яхве, твоят Бог;

Приемам да бъда водена от Яхве.

послание, което предизвиква у теб смущение или послание, което те безпокои, не произхожда от Мен; Аз съм Мир и Обич; искам да се чувстваш в мир, когато работиш с Мен;

9 октомври 1986

мир на теб; Аз, Бог, искам децата Ми да дойдат при Мен; искам децата Ми да живеят в мир;

Беше ли развълнуван, когато пишеше посланието на 8ми?

как да не съм, любима, когато живеят в период на кръвопролитие? посланията Ми се провикват за Мир! Аз, Бог, съм Всемогъщият и мога да подчиня гибелта и да отдалеча злото, запазвайки мира и реда, но искам децата Ми да се събудят; Аз, Бог, ще бъда изпълнен с щастие, когато се завърнат всичките Ми деца; пълен съм с обич, пълен с милост, Аз съм вашият Утешител;  


1 Бог започна да ме учи да различавам.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message