DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

19 септември 1986 до 21 септември 1986

19 септември 1986

мир на вас; Аз съм Мир; не се бунтувайте срещу Мен; всички онези, които имат уши, нека чуят; чуйте призивите Ми; защо, защо Ме изоставихте? Аз, който ви обичам толкова много; защо сте толкова малко, които си спомняте за Мен? Аз Бог, не поставих ли основите ви? не ви ли обикнах, не се ли грижех за вас и не ви ли благославях? илюзиите ли ви отвлякоха вниманието? това ли твърдите? не Ме ли почувствахте? пречистете се, защото съм сред вас; да не би да сте, любими, като листата, които през есента увяхват и падат? деца, деца, върнете се при Мен; изпълнете Cветите Ми Mеста и Ме възрадвайте;

Скъпи Отецо на Небето, какво ще стане, ако не чуят?

всички хора имат уши, ще трябва да знаят защо съм им ги дал; дадох им очи, за да различават мрака от светлината;

увеличи радостта Ми, дъще, запазвайки обичта си към Мен; приветствай Ме в молитвите си; Аз съм Небесният ти Баща, Всемогъщият Бог; чети Словото Ми; осланяй се на него;

21 септември 1986

(Съмнения отново за това как може Бог да ми говори. Този път говори Иисус.)

Слава на Бога;

Ти ли си, Даниил?

защо, защо Даниил?

Даниил е този, който винаги прославя Бога.

сигурна ли си, че само Даниил прослави Бога?

(Тук разбрах; усмихнах се.)

защо се съмняваш? Аз съм Иисус Христос, Любимият Божи Син; обичам ви всички;

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message