DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

12 септември 1986 до 17 септември 1986

12 септември 1986

мир на теб; срещни Ме по всяко време, когато пожелаеш; всеки път, когато чувстваш разстроена,1 знай, че не съм го написал Аз; ако някое послание те обезпокоява, Аз Яхве, не съм го написал; всеки път, когато се чувстваш нещастна, знай, че това не е от Мен; чувствай се свободна и Ме срещни; Аз Яхве, съм Мир; приветствай Ме в молитвите си; чети Словото Ми;

Понякога се питам защо е всичко това.

защото искам да ти напомня колко голяма обич изпитвам към всички вас; чети с обич Словото Ми;

Отецо мой на Небето, наистина ли ме призова?

да, любима;

17 септември 1986

мир на теб. Аз съм, Яхве; ще ти помогна да разбереш Словото Ми и ще те уча; увеличи обичта си към Мен;

Не искам да допусна грешка, която би разрушила всичко това. Много ще ме натъжи.

няма да чакам да стане; ще те утеша; Аз съм Вечният ти Баща, който те обича, който те създаде; при първото ти дихание Аз те държах близо до Мен; обичайте се един друг, защото всички сте създадени от Моите Ръце; всички сте Мои деца; спомняте ли си кой постави основите ви?

не се впускайте другаде; елате при Мен и ще ви покрия с благословиите Си; ще излея цялата Си обич върху вас; обичайте Ме повече; Пътят към Мен е сред вас; поемете го и ще ви доведе до Мен; ще ви посрещна с отворени обятия; ще ви прегърна и ще ви благословя; молете се за правдивост;


1 Разстроена: относно някое послание.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message