DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

9 септември 1986 до 10 септември 1986

9 септември 1986

Аз, Яхве, те обичам; осъзнай, че бях с теб;

В молитвата?

и по този начин; благославям те… защо, защо се отрече от Мен? Аз съм Яхве; не се страхувай! не се страхувай… почувства ли се щастлива?1

Да.

как тогава би могло да е така, ако това беше от лукавия?

Дай ми името си! (Бях мнителна.)

Яхве е Моето Име; обичай Ме; Аз, Яхве, ще ти помогна;

10 септември 1986

мир на теб; Аз съм Яхве! уча те и ти припомням кой постави основите ти и кой те обикна; искам от теб задушевност; обичам те, чувствай се обичана; ще те закрилям; ще те утешавам;

(Внезапно си помислих, че Бог не може да говори просто така на мен, една нула, затова си помислих, че вероятно греша и не съм разбрала добре. По-скоро трябва да е бил ангелът ми.)

Даниил?

защо мислиш, че е Даниил?

Защото Даниил се доближи до мен в началото. Даниил?

не;

Даниил?

не;

ДАНИИЛ?

не; Аз съм Яхве; готова ли си да Ме чуеш?

Благославям Те, Отецо, Ти, който ме учиш. Щастлива съм сега.

защо?

Защото ми помагаш.

най-после те доведох при Мен;

Мога ли отново да Ти поискам Името Ти?

Яхве;

Разбери, моля Те, защо проверявам отново.

разбирам; готова ли си да Ме чуеш?

Да!

щастлива ли си, когато Ме приемаш всеки път?

Да, преливам от радост.

защо?

Защото съм изпълнена с обич към Теб, Боже мой, която се излива от мен като извор. И Ти, Боже мой, ме научи на това и ми помогна.

помогни и на другите да се чувстват по същия начин;

Как?

Аз, Яхве, ще те водя;


1 По време на срещите и диктуванията.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message