DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

7 септември 1986

7 септември 1986

мир на теб; ела и се покай;

Как да го направя?

моли се и кажи:
"Отецо, прости ми всичките ми грехове;"

когато изричаш тази молитва, възхвалявай Бога с цялото си сърце, чувствай словата си; Даниил

Аз, Бог, те обичам;

Моля, дай ми името си.

Яхве; никога не се чувствай нещастна, защото ще дойда при теб и ще те вдигна при Мен; помни го винаги това; обичам те и ще те закрилям от злото; помни, ще те зова повече; когато чуеш призивите Ми знай, че Аз, Яхве, те зова; ще те срещам по този начин; Аз ти дадох този дар и винаги ще бъда до теб; моли се повече;

(По-късно:)

тук съм, тук съм;

Кой е?

(Колебаех се да повярвам, че е Иисус и исках да го отпратя, защото помнех думите на свещеника, че Бог не говори по този начин.)

Иисус Христос;

Ти ли си, Даниил? (Опитах се да не Му обърна внимание и потърсих Ангела си.)

не;

Даниил?

не, не; Аз съм, Иисус; спомни си какво ти казах преди, казах ти да се обърнеш към Мен; опри се на Мен;

Кой е с мен? (Страхувах се и бях обзета от съмнения.)

Аз съм, Иисус;

(Приемайки това, заплаках.)

защо плачеш? обичам те;

(Плача, защото си спомних страданията Му.)

умрях, за да те спася! спасих те; имай мир; повикай Ме и ще бъда с теб;

Ако някой виждаше всичко това, щеше да ми се изсмее.

защо? защото Ме боготвориш?

Ако например покажех на други свещеници, освен на отец Карл, щяха да ми се подиграят и нямаше да ми повярват; щяха да кажат, че съм луда; щяха да кажат, че това е Сатаната в подсъзнанието ми!

как биха се чувствали, ако бях работил с тях по този начин?

Действително не зная; някои биха се убедили. Ако това се беше случило с някой епископ, щяха да кажат, че са божествени, но някои биха си помислили, че е загубил ума си от многото религия, която се върти в главата му.

мислеше ли по-рано за Бога?

Не.

чувстваш ли, че си се променила?

Да, много.

защо?… защо?

Ако го казвам правилно: защото Бог ме призова и ми проповядва.

да; блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога;

(Внезапно, целият ад се разрази. Звярът поиска от мен да му се преклоня. Казах му: ”Махни се!” и се махна. Каза, че ако му се бях преклонила щеше да ме прослави. Казах му да изчезне. И това направи.)

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message