DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Контакт » Общи Контакти » Духовност »

Работна Група за Духовност

Насърчаваме въпросите ви, но молим да се уверите, че са свързани с богословски или духовни теми възникнали при прочитането или опита да бъдат живяни Посланията на Истинския в Бога Живот.

wt-spirituality@tlig.net

 
Контакт
Общи Контакти
    Евангелизация
    Разпространение
    Групи за Молитва
    Поклонения и Оттегляния
    Духовност
    Бет Мириам
    Младеж
    Публикации и Преводи
    Вестници и Списания
    Медии
    Архиви
    WWW
Национални Контакти

Общи Контакти
Контактувайте с доброволци от конкретен раздел на Лозето на Истинския в Бога Живот
 

Национални Контакти
Местни контакти и/или Асоциации на Истинския в Бога Живот в различни страни по света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message