DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Контакт » Общи Контакти » Евангелизация  »

Работна Група за Евангелизация

Ако прочитът на Посланията на ИВБЖ ви доставя удоволствие от самото начало и сега чувствате силно, че желаете да направите нещо за ИВБЖ, въпреки че не знаете точно какво и как, тогава много е вероятно Бог да ви зове да бъдете Негови апостоли в нашите времена (послание от 3 април 1996). Независимо кои сте, работният екип на ИВБЖ за Евангелизация (tligevangelization@yahoo.com) може да ви предостави хора и духовно напътствие от Васула, за да различите личния ви зов, но и практически средства за изпълнението му, в зависимост от вашите възможности и разположение. Постепенно ще откриете какво означава духовността на ИВБЖ в ежедневието ви, и особено как да евангелизирате с обич за Обичта (послание от 18 ноември 1991).

wt-evangelization@tlig.net

 
Контакт
Общи Контакти
    Евангелизация
    Разпространение
    Групи за Молитва
    Поклонения и Оттегляния
    Духовност
    Бет Мириам
    Младеж
    Публикации и Преводи
    Вестници и Списания
    Медии
    Архиви
    WWW
Национални Контакти

Общи Контакти
Контактувайте с доброволци от конкретен раздел на Лозето на Истинския в Бога Живот
 

Национални Контакти
Местни контакти и/или Асоциации на Истинския в Бога Живот в различни страни по света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message